Befogadó oktatás és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló törekvések

A diákok tanulmányi pályafutását számos formában fenyegeti a széttöredezés veszélye, és ennek következtében alulteljesítés vagy akár az iskolából való kimaradás is bekövetkezhet. A különböző szintű és típusú iskolák közötti váltások problémákat okozhatnak, de egyéb nehézségek mögött álló okokat is felszínre hozhatnak. Számos fiatal számára még maga az oktatáshoz való hozzáférés is problémát jelent.

Minden tíz európai fiatalból egy még az előtt megszakítja tanulmányait, hogy elsajátította volna azon készségeket és képzettségeket, amelyek napjainkban már elengedhetetlenek ahhoz, hogy sikeresen beléphessenek a munkaerőpiacra, és aktívan részt vehessenek a modern társadalmi életben. Más szóval ezeket a fiatalokat fokozottabban fenyegeti a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztettség és a szegénység.

A fiatalok számos különböző okból dönthetnek úgy, hogy idő előtt abbahagyják tanulmányaikat. Személyes és családi gondok, tanulási nehézségek, vagy a bizonytalan társadalmi-gazdasági körülmények egyaránt szerepet játszhatnak az iskolai lemorzsolódásban. A diákok megtartása vagy elszakadása tekintetében azonban fontos tényezők az oktatási rendszer jellemzői és az iskolai légkör is. A diákok életük során a tanulás és az életvezetés különböző formáin keresztül haladó pályákat követnek, és pozitív hatást gyakorolhat a diákokra, ha ezek a pályák rugalmasok, illetve ha a gyerekek és szüleik képesek tájékozott döntéseket hozni.

Fontos azonban, hogy ezt a problémát az iskola egységként közelítse meg, azaz az iskolai közösség tagjainak (az iskola vezetőinek és alkalmazottainak, a tanulóknak és a diákok családjainak) egységesen, összehangoltan és egymással együttműködve kell cselekednie, továbbá szoros együttműködést kell folytatnia az iskolán kívüli érdekelt felekkel és a tágabb közösséggel is.

Ebben a tematikus gyűjteményben az iskolai lemorzsolódáshoz kapcsolódó cikkeket és egyéb anyagokat talál. A témáról bővebben is tájékozódhat az Európai Bizottság weboldalán. Amennyiben más témák iránt érdeklődik, a fentebb található menüben kattintson a megfelelő címre.

A legfrissebb tartalmak

Linkek

Bővebb információk az Erasmus+ program által támogatott, iskolák és tanárok számára elérhető tevékenységekről

Amennyiben az iskolai partnerségek iránt érdeklődik, tekintse meg az eTwinning portált

Tekintse meg Az európai iskolai eszköztár weboldalát, ahonnan megtudhatja, milyen lépéseket tehet a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében.