Honnan jöttünk? Történetek a migrációról

Image: ajman/Shutterstock.com

Az alábbi oktatási segédanyag egy „How did we get here? - Stories of Migration” című sikeres eTwinning projektre épül, és minden pedagógus által újra felhasználható. A benne foglalt tevékenységeket leginkább egy eTwinning projekt keretében érdemes végrehajtani, azonban projektektől függetlenül is elvégezhetők.

A modern társadalom egyik legjelentősebb vitatémája a migráció kérdése. Némelyek természetes társadalmi jelenségként értékelik, amely a változásokon keresztül utat nyit a fejlődés számára, míg mások szerint a migráció ürügyet adhat rasszizmussal és egyéb szélsőséges attitűdökkel színezett konfliktusok kialakulására. A diákok nap mint nap találkoznak ezzel a témával – otthon, a rádióban és a televízióban, még baráti társaságukban is.

Sajnálatos módon a témáról szóló tudósítások gyakran rosszul értelmezett vagy téves – esetenként szándékosan elferdített – értesülésekre és hiányos információkra épülnek. A tanárok számára nem mindig egyszerű eloszlatni a tévhiteket. Reményeink szerint ez a segédanyag a történelem, társadalomismeret és állampolgári ismeretek tantárgyak tanításához felhasznált kiegészítőként segítséget tud ebben nyújtani. A projekt célja a különböző okokból szülőföldjüket elhagyó emberek migrációját tanulmányozni a lehető legtöbb (de a hatékony közös munkát még nem hátráltató számú) osztályból kialakított partnerségben, a be- és kivándorlás folyamatainak, illetve ezek társadalmi hatásainak a megértése érdekében.

 • Témák: idegen nyelvek, történelem, társadalomtudományok, állampolgári ismeretek, kereszttantervi témák
 • Korosztály: 11-15 évesek
 • Időtartam: 1 tanév
 • IKT-eszközök: digitális fényképezőgép, chat alkalmazások, e-mail, webkamera

Célok

 • A kutatási módszerek és kommunikációs készségek fejlesztése. 
 • Az adatgyűjtés, illetve összegző elemzések készítésének gyakorlása.
 • A diákok érdeklődésének felkeltése a történelmi események és társadalmi jelenségek iránt. 
 • Cél továbbá az ellentétes nézetek figyelembevételével történő kiegyensúlyozott véleményalkotás erényének kifejlesztése a gyerekekben. Mindemellett a projekt abban segíti a diákokat, hogy jobban megértsék a bevándorló közösségek helyzetét, és megnőjön a bevándorlók iránt tanúsított toleranciájuk. 

Munkafolyamat

1. Kezdeti lépések 

A projekt tevékenységeit két szinten lehet elkezdeni:

 • A diákok személyre szabott feladatot kapnak: gyűjtsenek minél több információt saját családjuk származásáról. 
 • A tanárok az osztályban olyan történelmi eseményeket ismertetnek, amelyek migrációt váltottak ki. 

Javasolt megközelítésmódok:

 • Mindig ugyanott lakott a család, vagy a nagyszülők a város vagy az ország egy másik részéből, esetleg külföldről költöztek jelenlegi lakhelyükre?
 • A gyerekek ki is terjeszthetik kutatásukat anyakönyvek vizsgálatával, vagy a születéseket, házasságokat, halálokat nyilvántartó központi hivatalban való tájékozódással.
 • A tanárok is felkutathatják saját családjuk eredetét.

The synthesis can be posted on a blog created for the project.

2. Az ismeretek rögzítése

A kutatások összegzését a későbbiekben a projekt blogján vagy a TwinSpace felületén publikálhatják. Miközben a diákok saját családjuk történetét kutatják, a tanárok a tanórákon a legkorábbi ismert elvándorlásoktól (például a kelták, a rómaiak, a bennszülött amerikaiak, a törökök stb. migrációjától) kezdve ismertetnek néhány példát az évszázadok során időről időre előforduló migrációs folyamatokból. Szó eshet többek között az írek, az olaszok és a portugálok tömeges kivándorlásáról, de akár a napjainkra jellemző jelenségről, az Európai Uniós tagországok lakosságának más európai országokban való letelepedéséről is.

A diákok megvizsgálhatják, hogy kutatási eredményeikből kirajzolódnak-e valamilyen minták. A tanárok a diákok hátterének ismeretében a projekt kezdetén eldönthetik, hogy a munkát leszűkítik-e egy vagy két eset tanulmányozására. A partneriskolák minden hónap végén megosztják egymással addigi kutatási eredményeik összefoglalóját, melyek alapján a projekt legvégén rövid tanulmányt írnak a migrációs mintákról.

3. Összegzés

A projekt befejező részében a résztvevők a kutatások eredményeit egy kézikönyvben, vagy valamilyen online publikációs formátumban összegzik. A publikációban minden részt vevő osztály önálló fejezetben táblázatok és grafikonok segítségével ismertetheti az általa gyűjtött adatokat. A kiadványba tanárok is beilleszthetik saját kutatási eredményeiket. A végső cél az, hogy a partneriskolák egyesítsék a külön-külön folytatott kutatások eredményeit. A kézikönyvet, illetve online publikációt a partnerség minden iskolája számára elérhetővé teszik, és elküldik néhány, a témával foglalkozó honlapnak, hogy azokon keresztül más iskolák is hozzáférhessenek. 

4. Eredmények

Projekt-blog

Kiértékelés

A tanárok a projekt elején az iskola lehetőségeinek megfelelő, és az érintett tantárgyakhoz illeszkedő célokat tűznek ki. A kiértékelés alapját ezen célok, és a projekt folyamán elért eredmények képezik. A kiértékelés folyamán megfontolandó további szempontok: kitöltötték a projekt tevékenységei a rendelkezésre álló időt? Milyen volt a partneriskolával közösen megállapított időhatáron belül tapasztalt aktivitás? 

Mennyiben illeszkedett a projekt az érintett tantárgyak (pl. történelem és földrajz) tantervéhez? Megváltozott-e a diákok hozzáállása a vizsgált problémákhoz – pl. a bevándorló közösségekhez – a projekt elejéhez képest? Megváltozott-e a diákok egymás közötti viszonya annak köszönhetően, hogy megismerték saját gyökereiket és megosztották új ismereteiket osztálytársaikkal? Sikerült-e a projekt során a lehető legjobban és kreatív módon kihasználni az IKT-k által nyújtott lehetőségeket?

Utólagos tevékenységek

A munka során koncentráljanak egy bizonyos migrációs hullámra, egy bizonyos migrációt kiváltó okra, vagy a migráció egy bizonyos következményére.

Linkek

A kultúrák közötti párbeszéd európai évéhez kapcsolódó általános jellegű háttérinformációk

www.ec.europa.eu/culture/portal/events/current/dialogue2008 

Az Európai Unió különböző tagállamaiban elindított néhány projekt:

www.interculturaldialogue2008.eu    

Háttérinformációk az európai uniós ifjúsági projektekről:

www.salto-youth.net/interculturaldialogue  

A migrációhoz kapcsolódó OECD anyagok:

www.oecd.org/migration 

A migrációhoz kapcsolódó UNESCO anyagok:
www.unesco.org/migration  

A BBC-nek a vidéki népesség elvándorlásával kapcsolatos anyagai:

www.bbc.co.uk/history/british/victorians/exodus