A Teacher Academy pedagógiai tanácsadó bizottsága

A Teacher Academy Pedagogical Advisory Board (a Teacher Academy tanácsadó bizottsága) felelős a Teacher Academy online kurzusprogramjáért. Ez a bizottság határozza meg minden évben, hogy mely online kurzusok kerülnek megrendezésre a Teacher Academy szolgáltatás keretében. Emellett minőségbiztosítás szolgáltatásával, továbbá az e-learning módszerekkel, a tantervfejlesztéssel és a legkorszerűbb tanítási módszerekkel kapcsolatos útmutatás biztosításával támogatást nyújt a kurzusok kidolgozásához is. A bizottság tagjai hagyják jóvá az egyes kurzusok főbb elemeit ismertető kurzusterveket, és javaslatokat tesznek arra, hogy milyen anyagok kerüljenek feldolgozásra a kurzusok során.

A pedagógiai tanácsadó bizottság tagjai az e-learning és a tanári szakmai fejlődés területeivel foglalkozó szakemberek, akiket az Európai Bizottság jelöl ki évente, különböző országok oktatási minisztériumainak és a European Schoolnet munkatársainak a javaslatai alapján. A bizottság tagjai többek között az eTwinning program pedagógiai tanácsadó bizottságának (eTwinning Pedagogical Advisory Group) az elnöke és az Európai Bizottság képviselői is.

Luis Fernandes iskolaigazgató, aki kiemelkedő érdeklődéssel foglalkozik az oktatással és a technológiával. Tanárként (1991) és 1997-től iskolaigazgatóként Luis számos innovatív, és az IKT-t integráló iskolai projektet vezetett le azok diákjai és tanárai számára. Projektjei helyi és nemzetközi díjakat is elnyertek, a Microsoft például az „innovatív iskola” hivatalos elismerésében részesítette a Freixo School Cluster iskolát (2012-2016). Luis tanári diplomája mellett a tantervfejlesztés és az iskolaigazgatás szakterületein is diplomákat szerzett. Okleveles tanárképző, és rendszeresen tart előadásokat különböző konferenciákon és műhelyeken. Mindemellett egy sor olyan tanácsadói testület tagja, amelyek a technológia oktatási célú alkalmazásával foglalkoznak.

Anne Gilleran az eTwinning Central Support Service (az eTwinning program Központi Szolgáltatópontja) vezető tanácsadója és pedagógiai igazgatója. Az eTwinning Pedagogical Advisory Group (az eTwinning program pedagógiai tanácsadó bizottsága) elnöke, és ő a felelős az eTwinning program központi szervezésű szakmai fejlődésre lehetőséget nyújtó tevékenységeiért. Anne jelentős tapasztalattal rendelkezik az európai oktatási projektek terén, szűkebb szakterülete pedig a tanárok szakmai fejlődésének támogatása és a tanárképzés. Korábban egy írországi iskola igazgatójaként dolgozott.

Daniella Tasic Hansen az e-learning pedagógiájával foglalkozó tanácsadó, és projektmenedzserként dolgozik az eVidenCenter-ben, az e-learning dániai nemzeti tudásközpontjában. Különböző projektek keretében mind pedagógusként, mind pedagógiai tanácsadóként számos éven át foglalkozott az információs technológiák oktatási kontextusban való alkalmazásával, kiemelt figyelmet fordítva a tanárok IT-készségeinek, valamint pedagógiai és didaktikai ismereteinek a fejlesztésére. Tudományos munkájának egyik fő területe az online tanulás, ezen belül is az online kurzusok minőségbiztosítása. További tudományos területei közé sorolható a digitális műveltség, az e-learning didaktikája és pedagógiája, valamint a játék-alapú tanulás.

Diana Laurillard a digitális technológiák által támogatott tanulás professzora a UCL Institute of Education Knowledge Lab részlegénél, ahol egy tanulásfejlesztési eszközkészlet létrehozásán dolgozik. További kutatási területei a tanárok és tanárképzők online közösségei, a hiányos számolási készségekkel vagy diszkalkuliával rendelkező diákok adaptív szoftverekkel való támogatása, valamint a MOOC kurzusok (Massive Open Online Course, azaz virtuális szabadegyetem) továbbképzési célokra való felhasználása. Jelenleg a következő munkaköröket is betölti: társ-kutatásvezető a Centre for Global HE-nél (UCL-IOE); társkutató a Science of Learning Research Centre-nél (Universities of Queensland and Melbourne); a FutureLearn által megrendezett több MOOC vezető oktatója, melyek témái: az IKT az általános iskolai oktatásban; a gyerekek oktatásának átalakítása minden tantárgy tekintetében; a Coursera; az elegyített tanulási alapok; végül a Boards of the Learning Foundation-nek, valamint a Climate KIC Education-nek is a tagja. Néhány korábbi munkaköre: a Department for Education and Skills e-learning stratégiai részlegének elnöke; a The Open University egyetemi alkancellárjának helyettese (mely minőségében a tanítási és tanulási célú technológiákkal foglalkozott); a Harvard University IT-vel foglalkozó látogató bizottságának tagja; a Royal Society oktatási idegtudománnyal foglalkozó munkacsoportjának tagja; az Association for Learning Technology elnöke; a Belga Királyi Flamand Akadémia „Thinker in Residence” címet birtokló munkatársa. Legújabb könyve a 2012-es kiadású „Teaching as a Design Science”. A „Rethinking University Teaching” (2002) című könyvére rendkívül gyakran hivatkoznak a tudományos körökben.

Madeleine Murray nemzeti koordinátor a PDST Technology in Education-nél, ahol a pedagógusok IKT-készségeinek folyamatos fejlesztésére lehetőséget nyújtó online kurzusok kidolgozásáért felelős. Madeleine felelős szerepet töltött be az NCTE „e-Learning Handbook and Roadmap” című kiadványának létrehozásában. Emellett számos tanároknak szóló kurzus kidolgozását felügyelte, többek között a következő témákban: tabletek az írás-olvasási és számolási készségek fejlesztéséért; a Scratch oktatási célú használata; az IKT és az ePortfoliók alkalmazása a kiértékelésben. Madeleine irányítása mellett folyik továbbá olyan videók készítése is, amelyek az iskolai IKT-használat terén az írországi iskolákban megvalósított követendő gyakorlati példákat mutatnak be. A Dublini Trinity College-ben nyelvi diplomákat szerzett, de emellett képesített általános iskolai tanító is. Mielőtt elkezdett volna az oktatás területén dolgozni, számos éven át az IKT-készségek fejlesztését szolgáló anyagokat dolgozott ki, és ilyen képzéseket valósított meg az üzleti és az állami szektorban működő különböző szervezetek számára.

Diego Rojas Ruiz filológiai, valamint nyelvi és irodalmi didaktikai diplomákkal rendelkezik, jelenleg angoltanárként dolgozik. 2007 óta az eTwinning Spanish National Support Service (az eTwinning spanyolországi Nemzeti Szolgáltatópontja) munkatársa, amely az oktatási célú technológiák és a tanárképzés spanyolországi nemzeti irodája részeként működik. Több online tevékenység – például mentorált kurzusok és MOOC kurzusok –koordinátora, illetve tartalmi és módszertani felelőse is volt.

Danguole Rutkauskiene a litvániai Kaunas University of Technology multimédiás mérnöki szakának docense (az informatika karon), és a Baltic Education Technology Institute-nál (BETI) dolgozó oktatási szakértő. A litvániai National Association of Distance Education egyik alapítótagja volt, jelenleg az elnöke ennek az egyesületnek. Tagja az EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) vezető bizottságának, az INFOBALT-nak, és még egyéb egyesületeknek is. Koordinátorként és partnerként számos nemzeti és nemzetközi projektben részt vett, továbbá több nemzeti szintű szemináriumot és konferenciát, illetve nemzetközi szintű rendezvényt is szervezett, és részt is vett hasonlókon. Szerzőként vagy társszerzőként 29 könyvet és monográfiát, valamint 174 cikket is publikált az e-learning témájában. Kiemelt érdeklődéssel foglalkozik az e-learning módszertanával, a vezetőség témájával, valamint a fejlett technológiáknak az egyetemeken és az egyéb oktatási intézményekben való alkalmazásával. Újabban fokozottabb érdeklődéssel foglalkozik a nemzeti és nemzetközi szintű MOOC kurzusokkal is. Mindezek mellett három MOOC kurzust kezdeményezett, és részt vett ezek előkészítésében és megvalósításában is.