Digitális kompetencia: a tanárok és diákok számára nélkülözhetetlen 21. századi készség

image:DIGCOMP 2.0

A digitális kompetencia nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a munkavégzéshez és az aktív társadalmi szerepvállaláshoz. Az iskolai oktatásban érintett felek számára éppolyan fontos megérteni ezt a kompetenciát, mint tudni azt, hogy hogyan fejleszthető. Az alábbi cikkből mindezt megtudhatja.

Mi a digitális kompetencia?

A digitális kompetencia a nyolc kulcskompetencia egyike, amely a digitális technológiák teljes körének az információszerzés, a kommunikáció és az alapvető problémamegoldás céljából való magabiztos és kritikus használatát foglalja magában. Ez sokunk számára egyszerűnek hangozhat, azonban a digitális menetrend 2015. évi eredménytáblája szerint Európa lakosságának a 40%-a nem rendelkezik megfelelő szintű digitális kompetenciával, és ezen belül 22% az internetet sem használja.

Fontos szem előtt tartani azt is, hogy „transzverzális kompetenciaként ez a készségkör más kulcskompetenciák fejlesztésében is segít minket, például a kommunikáció, az idegen nyelvi készségek vagy az alapvető matematikai és egyéb természettudományos készségek területén is”, ahogyan Riina Vuorikari írta szakértői cikkében.

Ennek a kompetenciának az alaposabb megértésének elősegítése érdekében az Európai Bizottság kidolgozta a European Digital Competence Framework for Citizens keretrendszert (DigComp – a polgárok számára készült Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer), amely öt kompetenciaterületből áll: műveltség az információ és az adatok tekintetében; kommunikáció és együttműködés; digitális tartalom készítés; biztonság; problémamegoldás. E kompetenciaterületek 21 kompetenciát foglalnak magukban – az alábbi infografikára kattintva ellenőrizheti, hogy Ön mely kompetenciák tekintetében érzi már most is megfelelőnek a készségeit.

A közeljövőben DigCompEdu néven kiadásra kerül majd egy, kifejezetten a pedagógusok számára létrehozott keretrendszer is. Ennek előzetes javaslata hat fejlesztési területet határoz meg, melyek a következők: a szakmai környezet, a digitális források kidolgozása és megosztása, a digitális eszközök használatának kezelése, a kiértékelés, a tanulók önálló cselekvőképességének fejlesztése, és a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése. Kövesse az erről a kezdeményezésről érkező új híreket!

Milyen módon fejlesztik a digitális kompetenciát Európában?

Az Eurydice jelentése (2012) szerint szinte minden európai ország rendelkezik egy, a digitális kompetenciára vonatkozó nemzeti stratégiával. A kutatás végrehajtása idején a digitális kompetenciát általános iskolai szinten kettő kivételével az összes, középiskolai szinten pedig valamennyi EU tagállamban kereszttantervi megközelítési móddal fejlesztették, számos országban olyan egyéb megközelítési módokkal párhuzamosan, mint az IKT-t egyes tantárgyak oktatásába integrálva, vagy az IKT-használatot külön tantárgyként oktatva.

Kulcsfontosságú tényező annak biztosítása, hogy a tanárok megfelelő szintű digitális komptetenciákkal rendelkezzenek. Az OECD legutóbbi TALIS felmérése (2013) szerint a képzési szakemberek és a tanárok 18%-a úgy érezte, hogy szükségük van készségeik további fejlesztésére az oktatási célú IKT-használat terén, 16%-uk pedig az új technológiáknak a munkahelyen való felhasználása terén érezte szükségét a további fejlődésnek.

Európa legnagyobb tanári hálózata, az eTwinning nagyszerű környezetet biztosít a tanárok számára ahhoz, hogy együttműködhessenek kollégáikkal, és az IKT oktatási célú felhasználását támogató új módszereket tanuljanak. Egy, az eTwinning program által elvégzett felmérés (2015) kimutatta, hogy a tanárok 29%-a úgy érezte, hogy az eTwinning jelentős hatást gyakorolt a tanításhoz felhasznált technológiai készségeikre, és további 37%-uk legalább közepes hatásról számolt be. Az eTwinning program résztvevői emellett azt is jelezték, hogy a korábbinál több digitális tanítási és tanulási tevékenységben vesznek részt, pl. online kurzusokat végeznek el (78%), diákjaikkal közösen együttműködési munkával tartalmakat hoznak létre (77%), vagy diákjaikkal közösen közösségi hálózatokat használnak (76%).

Hogyan fejleszthetem a digitális kompetenciát saját tantermemben?

Széles körben elfogadott nézet az, hogy a digitális kompetencia fejlesztését már a korai gyerekkorban érdemes elkezdeni, azonban a felhasznált technológiák típusát és a használatukra fordított idő mennyiségét illetően alapos mérlegelésre van szükség. Például a programozás elméleti alapjai megtaníthatók papírpoharak vagy építőkockák használatával is. Ez az európai „Science in School” (természettudományos iskola) projekt által publikált cikk elmagyarázza, hogyan.

A „Talking Pictures” (Beszélő képek) című projekt egy díjnyertes eTwinning projekt, amelynek során alsó tagozatos általános iskolás gyerekek fényképeket és videókat használtak közös nyelvként ahhoz, hogy történeteket meséljenek el egymásnak. A gyerekek megtanulták, hogy a dolgok nem mindig azok, aminek látszanak – a fényképek módosíthatók úgy, hogy különböző nézőpontokat mutassanak be.

Amennyiben szeretne megismerni egy, a digitális eszközökre vonatkozó, egész iskolára kiterjedő hatékony megközelítési módot, olvassa el Luis Fernandes portugáliai iskolaigazgató szakértői cikkét.
Az alábbi „Education Talks” (Beszélgetések az oktatásról) videóban pedig Esther Wojcicki osztja meg gondolatait arról, hogy hogyan lehet megvalósítani a projektalapú tanulást és a digitális eszközök használatát a tanteremben.

Az online képzések iránt érdeklődő pedagógusok érdekes kurzusanyagokat találhatnak a European Schoolnet Academy weboldalán. Az alább ismertett kurzusok már lezajlottak, azonban a kurzusok keretében felhasznált anyagok bárki számára elérhetők, és felhasználhatók önálló tanuláshoz. Kövesse figyelemmel a híreket, mert egyes kurzusok újra megrendezésre kerülnek, és egészen új kurzusok is várhatók!

  • Introducing Technology-Enhanced Teaching” (Bevezetés a technológiák által támogatott tanításba): fedezze fel, mi is a technológiák által támogatott tanítás (Technology-Enhanced Teaching – TET) kompetenciája, tudja meg, Ön milyen szinten rendelkezik ezzel a kompetenciával, és azt, hogy hogyan fejlesztheti tovább készségeit ezen a téren. (Az anyagot az EU által finanszírozott MENTEP projekt résztvevői dolgozták ki.)
  • Developing Digital Skills in your Classroom” (A digitális készségek fejlesztése a tanteremben): tudja meg, hogyan fejleszthet egy sor digitális készséget, és ismerjen meg számos ehhez felhasználható eszközt és forrást. (Az anyagot az Európai Bizottság eSkills for Jobs kampányának résztvevői dolgozták ki.)
  • Online Safety Course” (Kurzus az online biztonságról): tanuljon a biztonságos internethasználatról, a digitális kompetencia egyik lényeges eleméről. (Az anyagot az EU által finanszírozott Better Internet for Kids (BIK) portál csapata dolgozta ki.)