Átültethetőség

Ez az eszköztár a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó hatékony, egész iskolára kiterjedő, közösségi megközelítésekre vonatkozó példákat tartalmaz. Javasolt, hogy az ilyen átfogó iskolai megközelítéseket kidolgozó pedagógusok az eszköztárban említett öt terület mindegyikére dolgozzanak ki koherens stratégiát. A „működőképes megoldásokra” vonatkozó példák inkább ötletadóként szolgálhatnak, a cél nem ezek lemásolása. Az iskolavezetők, tanárok és egyéb érdekelt felek a programok és gyakorlatok elfogadása és kiigazítása során saját környezetüket és körülményeiket, valamint tanulóik igényeit is figyelembe vehetik.   

Az alábbi, stratégiai tervezésre és végrehajtásra vonatkozó átfogó iránymutatás minden helyzetet lefed:

 1. Az érdekelt felek tág körének (az iskola teljes személyzete, tanulók, szülők és a tágabb közösség) bevonása.[i]
 2. Az egyenlőséghez, a méltósághoz, a tisztelethez, a megkülönböztetésmentességhez és a részvételhez való jog érvényesítése az iskola valamennyi szereplője számára. Támogatni kell a gyermekek véleménynyilvánításhoz és részvételhez való jogát. Ezek a szempontok elengedhetetlenül fontosak az összetartó és befogadó iskolai közösségek számára[ii],[iii],[iv]
 3. Annak azonosítása az iskola és az osztályok szintjén, hogy mely területeken mutatkoznak igények, valamint a családok szintjét támogató közösségi szolgáltatások meghatározása. Az érdekelt felek visszajelzései szempontjából fontosak a jó diagnosztikai eszközök és fórumok.[v],[vi]
 4. A kívánt eredmények, valamint az ezen eredmények elérését akadályozó, illetve elősegítő tényezők meghatározása.[vii]  A működőképes megoldások esettanulmányaiból levont tanulságok figyelembe vétele. Az alternatív modelleket össze lehet hasonlítani és kombinálni, vagy azok kiválasztott elemeit is fel lehet használni.[viii],[ix]
 5. Elegendő (emberi és pénzügyi) erőforrás rendelkezésre állásának biztosítása.
 6. Együttműködés. Ez az iskolavezetők, a tanárok és más szakemberek, valamint a tanulók szempontjából egyaránt fontos. Az iskolán belüli és azon kívüli együttműködés fontos az iskolai közösség „kollektív intelligenciájának” a kiépítéséhez.[x]
 7. Kihívást jelentő elvárásokat támasztani a tanulókkal szemben, és támogatni azok elérését. A tanulók tanulási törekvéseinek megerősítése; tájékozottságuk és képességük növelése és megerősítése az életen át tartó tanulás terén. A tanároknak a tanulást a tanulók szemével kell látniuk. A tanulóknak törekedniük kell annak megértésére, hogyan tudnak a legjobban tanulni. A különböző tanulói igények felismerése – a tanulmányi, kulturális és társas-érzelmi szempontokat is beleértve – elengedhetetlenül fontos.[xi],[xii]
 8. A kapacitásépítés támogatása (szakmai fejlődés, tanulási lehetőségek). A tanárokat egész életen át tanulóknak kell tekinteni.[xiii],[xiv],[xv]
 9. Iránymutatások, eszközök és mintapéldák kidolgozása az intervenciók végrehajtásának támogatására.[xvi]
 10. Az intervenciók, valamint a korai iskolaelhagyás megelőzésére gyakorolt hatásuk nyomon követése és értékelése, szükség esetén továbbfejlesztése.[xvii],[xviii],[xix],[xx]
 11. Időt hagyni a változásra.[xxi]

[i] Rose, R., Learning from comparative public policy: a practical guide, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2005. .

[ii] http://www.unicef.org.uk/UNICEFs-Work/UN-Convention/

[iii] http://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/about-the-award/child-rights-in-schools/

[iv] Downes, P., ‘Develop a Framework and Agenda for Students’ Voices in the School System across Europe: From Diametric to Concentric Relational Spaces for Early School Leaving Prevention’, European Journal of Education, 48/3. szám, 2013, 346–362. o.

[v] Rose, R., 2005.

[vi] http://www.unicef.org.uk/UNICEF’s-Work/UN-Convention/

[vii] Rose, R., 2005.

[viii] Ugyanott.

[ix] Fielding, M., et al., Factors Influencing the Transfer of Good Practice, (Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση καλών πρακτικών), Πανεπιστήμιο του Sussex και Demos, ΗΒ, 2005.

[x] Seashore Louis, K. et al., Investigating the Links to Improved Student Learning: Final Report of Research Findings, (Διερευνώντας τις σχέσεις για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών: τελική έκθεση με τα ερευνητικά ευρήματα), Πανεπιστήμιο της Minnesota, St. Paul, 2010.

[xi] Hattie, J.A., Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement, Routledge, London and New York, 2008 (lásd még: http://visible-learning.org/, a források kínai, holland, angol, francia és német nyelven érhetők el).

[xii] Wiliam, D. (2009). An integrative summary of the research literature and implications for a new theory of formative assessment. Itt: H. L. Andrade & G. J. Cizek (szerk.), Handbook of formative assessment. New York, NY: Taylor & Francis (a formatív értékelésről szóló további információkért lásd Dylan Wiliam honlapját).

[xiii] Hattie, J.A., 2008.

[xiv] Timperley, H., & Parr, J. (Eds.), Weaving Evidence, Inquiry and Standards to Build Better Schools (Συνδυάζοντας τεκμήρια, έρευνα και πρότυπα για καλύτερα σχολεία), NZCER Press, Wellington, 2010..

[xv] Kaser, L., & Halbert, J., Leadership Mindsets: Innovation and Learning in the Transformation of Schools, (Νοοτροπίες διοίκησης των σχολείων: καινοτομία και μάθηση στον μετασχηματισμό των σχολείων), Routledge, Νέα Υόρκη, 2009.

[xvi] Cobb, P., & Jackson, K., „Towards an Empirically Grounded Theory of Action for Improving the Quality of Mathematics Teaching at Scale”, Mathematics teacher education and development, 13/1. szám, 2011, 6–33. o.

[xvii] Stufflebeam, D. L. and C. L. S. Coryn, Evaluation Theory, Models, and Applications, (Θεωρία, μοντέλα και εφαρμογές αξιολόγησης), Jossey-Bass, Σαν Φραντζίσκο, 2014.

[xviii] Bryk, A. S., Gomez, L. M., Grunow, A., & LeMahieu, P. G., Learning to Improve: How America’s Schools Can Get Better at Getting Better, (Μαθαίνοντας να βελτιωνόμαστε: πώς τα αμερικάνικα σχολεία μπορούν να μάθουν να βελτιώνονται καλύτερα), Harvard Education Press, Cambridge, MA, 2015.

[xix] Guskey, T. R., & Yoon, K. S., „What Works in Professional Development?”, Phi Delta Kappan, 90/7. szám, 2009, 495–500. o.

[xx] Európai Bizottság, EACEA, Eurydice, Assuring Quality in Education: Policies and approaches to school evaluation in Europe (Minőségbiztosítás az oktatásban: az iskolai értékeléssel kapcsolatos szakpolitikák és megközelítések Európában), az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg, 2015.

[xxi] Borman, G. D., Hewes, G. M., Overman, L. T., & Brown, S., „Comprehensive School Rreform and Achievement: A meta-analysis”, Review of Educational Research, 73/2. szám, 2003, 125–230 o.