Az európai iskolai eszköztár: háttér-információk

Az európai iskolai eszköztár a korai iskolaelhagyás terén uniós szinten 2011 óta végzett munka eredménye. A korai iskolaelhagyók olyan fiatalok, akik alsó középfokú vagy annál alacsonyabb szintű tanulmányaik elvégzése után kiléptek az oktatásból és képzésből, és már nem tanulnak. A kutatás és a statisztikák szerint a korai iskolaelhagyás következtében megnő a munkanélküliség, a társadalmi kirekesztettség és a szegénység kockázata, és ennek árát az egyén és a társadalom egyaránt megfizeti.

A korai iskolaelhagyás csökkentése az Európa 2020 stratégia öt kiemelt céljának egyike: A tagállamok megállapodtak abban, hogy 2020-ig a korai iskolaelhagyók arányának uniós átlagát 10 % alá csökkentik, és nemzeti célokat is meghatároztak (az Egyesült Királyság kivételével). 2011-ben az Európai Unió Tanácsa ajánlást fogadott el a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról. A Tanács ebben felkérte a tagállamokat, hogy valósítsanak meg a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló, tényeken alapuló átfogó szakpolitikákat, amelyek megfelelő arányban tartalmaznak megelőző, intervenciós és kompenzációs intézkedéseket.

Schools Policy

Az ajánlás megvalósításának támogatása céljából kezdeményezték az európai országok közötti szakpolitikai együttműködést a korai iskolaelhagyással foglalkozó tematikus munkacsoport keretében (2011–2013), amelynek zárójelentése fontos üzeneteket tartalmaz a politikai döntéshozók számára, ellenőrző listát a szakpolitikai stratégiák önértékeléséhez, valamint példákat az uniós országok bevált gyakorlataiból.  

Az iskolai oktatásra vonatkozó szakpolitikával foglalkozó munkacsoport (2014–2015) továbbfejlesztette a korai iskolaelhagyásra vonatkozó tudásbázist. A munkacsoport megvizsgálta, hogyan lehet a korai iskolaelhagyással kapcsolatban holisztikusabb, együttműködésen alapuló megközelítéseket kidolgozni iskolai és helyi szinten, továbbá szakpolitikai üzeneteket fogalmazott meg, amelyek általános ajánlásokat tartalmaznak a szakpolitikai döntéshozók valamennyi szintje számára.

Ez az eszköztár a munkacsoport azon erőfeszítéseinek eredménye, hogy konkrét támogatást nyújtson az iskoláknak és partnereinek a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez, hogy azok gyorsan és megfelelően reagálhassanak a passzivitás korai jeleire, és biztosítsák minden tanuló sikerességét. Mivel az eszköztár a megelőzésre és a korai beavatkozásra helyezi a fő hangsúlyt, nem foglalkozik az oktatásba és képzésbe történő újbóli beilleszkedésre irányuló intézkedésekkel (mint például a második esélyt nyújtó programok).

Az eszköztár szerkezete és funkciói Dr. Alessio D’Angelo, a Middlesexi Egyetem Szociálpolitikai Kutatóközpontja társigazgatójának támogatásával kerültek kialakításra.

Az eszköztár tartalmát szerkesztőbizottságunk támogatásával folyamatosan fejlesztjük:

  • Kirstin Kerr, adjunktus az oktatás területén, Manchesteri Egyetem
  • Per Kornhall, PhD, kutató, Mälardalens Egyetem, Svédország
  • Cosmin Ionut Nada, PhD, kutató, Portói Egyetem
  • Erna Nairz-Wirth, professzor, Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem
  • Teresa Sordé Martí, Serra Húnter docens, Barcelonai Autonóm Egyetem
  • Ward Nouwen, kutató, Antwerpeni Egyetem (2016-2019)