Schlangenfuß

Ezt a projektet több mint 10 éve hozták létre azon diákok reintegrálása érdekében, akik nem hajlandóak iskolába járni. 2007 óta a program kizárólag olyan diákokra összpontosít, akik iskolafóbiában, szorongásos zavarban vagy depresszióban szenvednek. A program egyedülálló Ausztriában, és államilag finanszírozott.

Célcsoportok
A Schlangenfuß olyan 11 és 15 év közötti diákok megsegítésére jött létre, akik iskolafóbiában, szorongásos zavarban vagy depresszióban szenvednek. A legtöbb diák a 6. vagy 7. osztályban csatlakozik a programhoz, és a Neue Mittelschule elnevezésű, új típusú iskolából érkezik. Többségük régóta problémákkal küszködik és már hosszú ideje nem jár iskolába (vannak, akik akár egy évig otthon maradtak), amikor a Schlangenfußba kerül. A programban részt vevő diákok nem lennének képesek arra, hogy hagyományos iskolában iskolai végbizonyítványt szerezzenek. A programban való részvétel feltétele az iskolafóbiát megállapító klinikai diagnózis, és minden diák kezelésben részesül. A legtöbb diák középosztálybeli vagy alsóbb osztálybeli környezetből származik. 43%-uk fiú, 57%-uk lány, és csak kis részük rendelkezik migrációs háttérrel. Az iskolafóbia figyelemmel kísérésére nincs kialakítva rendszerszintű szakpolitikai folyamat, ezért keveset tudni a probléma léptékéről. A bécsi általános kórház (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien, AKH) az iskolafóbiában szenvedő fiatalok számának növekedéséről számol be.
A tanárok rendkívül elhivatottan és lelkiismeretesen állnak a nehezen elérhető diákokhoz. Szükség esetén házhoz is mennek a diákokért, hogy elvigyék őket az iskolába. Emellett elkísérik azokat a diákokat, akik félnek tömegközlekedési eszközöket használni.
Van néhány olyan diák is, aki nincs olyan állapotban, hogy igénybe tudják venni a Schlangenfuß segítségét. Ezeknek a diákoknak orvosi ellátásra van szükségük, ezt követően tudnak részt venni a programban.
A szolgáltatás fő jellemzői és az intézményi struktúra
A projekt egyik fő célja a diákok társadalmi reintegrációja olyan oktatási megközelítések révén, amelyek fejlesztik társas készségeiket és növelik önbizalmukat. A tapasztalaton alapuló tanítás ebben nagy szerepet játszik, mivel enyhíti a szorongásos zavarokat. Egy másik fő cél, hogy segítsék a diákokat általános végzettségek megszerzésében. Ezt az új típusú középiskolák tantervének használata biztosítja. A stigmatizáció elkerülése érdekében a bizonyítványok nem tartalmaznak a projektre vonatkozó információkat. Így nem nyilvánvaló, hogy a diákok a Schlangenfuß programban vettek részt.
A Schlangenfuß szorosan együttműködik egy-egy adott ügyben érintett valamennyi féllel (személyek/intézmények), például szülőkkel, egészségügyi szakemberekkel, pszichiátriai klinikákkal, ifjúsági és családsegítő szolgálatokkal (MA 11 – bécsi gyermek- és ifjúságsegítő szolgálat), pszichológusokkal és terapeutákkal, munkavállalási tanácsadókkal és egyéb szakértőkkel.
Amint azt már említettük, a projekt keretében az új középiskolai tantervet használják. A diákok hetente háromszor tanulják az alaptantárgyakat (német, matematika és angol). A kevésbé jelentős tantárgyakat projektorientált alapon oktatják, és tanárok inkább olyan témákra összpontosítanak, amelyek megfelelnek a diákok mindennapi életének és élményvilágának. Erőteljes hangsúlyt kapnak az olyan pedagógiai módszerek, amelyek megfelelnek a diákok szükségleteinek, mint például a konstruktivista pedagógia, a projektorientált tanulás, az élménypedagógia, a nyílt tanulási módszerek és az egyéniesítés.
A csoportok kis mérete (2 csoport körülbelül 6 diákkal és 2 tanárral) elősegíti, hogy minden diák egyéni támogatásban és figyelemben részesüljön. A diákok továbbá minden olyan szakmai támogatást megkapnak, amelyre szükségük van, például terapeuta foglalkozik velük, a tanárok elhozzák őket otthonról stb.
Az utolsó évben pályaválasztási tanácsadó készíti fel a diákokat a munka világába való átmenetre oly módon, hogy heti egy alkalommal egyéni segítséget nyújt nekik. E segítség kiterjed álláspályázatok megírására, állásinterjúk gyakorlására és potenciális munkáltatók felkeresésére.
A siker főbb tényezői
A diákok értékelik a kis csoportméret révén elért egyéni megközelítést és a tanáraikhoz fűződő szoros kapcsolatot. A diákok a tanáraiktól teljes figyelemben részesülnek, és annyi időt kapnak a tananyag megértésére, amennyire szükségük van. A tanárok a diákok egyéni erősségeire összpontosítanak. Az órák projektorientáltak és magukban foglalják az élménypedagógia olyan elemeit, mint a csoporttevékenységek a formális tanulási környezeten kívül (például főzés egymásnak vagy szabadtéri tevékenységek, mint falmászás), amelyek célja az önbizalom növelése. A diákokra kevesebb nyomás nehezedik, mint korábbi iskolájukban, és a vizsgákon is kevesebb stresszt élnek meg. A diákok rendkívül motiváltak az iskolában, amit a magas jelenléti arány, az alacsony lemorzsolódási arány, és – az egyik diák szavaival élve – a „családias” hangulat is mutat. Ezen okokból a tanulók elégedettsége magasnak tekinthető.
A Schlangenfuß és az egyes ügyekben érintett minden egyéb fél közötti szoros együttműködés, különösen a szülőkhöz fűződő viszony, biztosítja, hogy a diákok minden szakmai támogatást megkapjanak, amire szükségük van, például terápiát is. A pályaválasztási tanácsadás a siker további tényezőjét jelenti, mivel jól felkészíti a diákokat a felső középfokú tanulmányok felé vagy a munkába történő átmenetre. A nyomonkövetési adatok tükrözik a siker e főbb tényezőit: a diákok 76%-a sikerrel befejezte a programot, míg 24%-uk hagyta el idő előtt a projektet.
A programot elvégző diákok közül 22% ment tovább felső középfokú iskolába, 32% tanulószerződéses gyakorlati képzést kezdett, és 22% további tanfolyamon vagy képzésen vett részt.
A hasznosíthatósággal kapcsolatos kilátások
Ami a hasznosíthatóságot illeti, vannak bizonyos alapvető elemek, amelyek alkalmazhatóak lehetnének az eredeti iskolákban. Az első ilyen elem a szakmaközi jelleg, amely a Schlangenfuß sikerének egyik fő tényezőjét jelenti. Az iskolákban interdiszciplináris szakértői csoportot kell létrehozni, amely felelősséget vállalna a veszélyeztetett diákokért és szorosan együttműködne az egyes esetekben. E csoport munkájának részét képeznék a csoportmegbeszélések, a felügyelet, a beavatkozások, valamint a külső szakértőkkel folytatott szoros együttműködés. A szülők és az iskola közötti szoros szakmai kapcsolat is elengedhetetlen. Bizonyos esetekben akár a családlátogatások is nagyon hasznosak lehetnek.
A következő elem a tanárok professzionalizálódása. A tanárokat szenzibilizálni kell a témára, a tanároknak meg kell vizsgálniuk az iskolafóbiában szenvedő diákokkal szembeni saját hozzáállásukat, és képeseknek kell lenniük arra, hogy reagáljanak a diákok problémáira. E képességek, hozzáállások és készségek kialakítása elengedhetetlen, és ezekre oktatás és képzés révén kell szert tenni.
Bizonyos strukturális feltételeket is javítani kell ahhoz, hogy lehetővé tegyék az intenzív kapcsolati munkát (amely a siker egyik fő tényezője). Az egyik ilyen feltétel az osztályok méretének csökkentése, mivel a Schlangenfuß keretében szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ez rendkívül releváns. A csoportalapú tanítást, amelyet a Neue Mittelschule típusú iskolákban már megvalósítottak, szintén ösztönözni kell. Ezekhez a változtatásokhoz továbbá pénzügyi, térbeli és személyzeti erőforrásokra van szükség.
Forrás: az információk az Európai Uniótól származnak (2013). Preventing early school leaving in Europe – lessons learned from second chance education.

Típus
Gyakorlat
Ország
Ausztria
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása