IndY (egyéniesített tanulás az ybbsi iskolaközpontban)

A 2015/16-os tanévben a Schulzentrum Ybbs (amely három felső szakközépiskolából álló iskolaközpont) bevezetett egy IndY (Individualisierung am Schulzentrum Ybbs) elnevezésű koncepciót, amelynek keretében a tanítási idő 20%-át egyéniesített tanulásra fordítják. Az IndY célja a diákok szaktudásának, motivációjának, felelősségtudatának, önmenedzselésének, együttműködési készségeinek, érzelmi intelligenciájának és tanulási módszereinek fejlesztése.

Ennek lehetővé tétele érdekében naponta az első hat órát 10 perccel lerövidítik (50 perc helyett 40 perc). Ezt a 240 percet egyéniesített tanulásra használják fel. Ez azt jelenti, hogy minden hétfőn, kedden és szerdán a diákoknak van 80 percük (két tanóra), amikor megválaszthatják, hogy mely tantárgyat kívánják tanulni, melyik tanárral, valamint, hogy egyedül vagy társaikkal kívánnak-e tanulni. Ez lehetővé teszi azt is, hogy más osztályokba és évfolyamokba járó diákokkal tanuljanak együtt.
Az egyéniesítés 4 elemen alapul: a kérdezés kultúráján, a diákok önmagukért vállalt felelősségén, a diákok belső motivációján, valamint a diákok módszertani kompetenciáján. Ezenkívül minden diák egy tanácsadóhoz tartozik, aki a két osztályfőnök egyike. A diák és tanácsadója havonta egyszer megbeszélik a diák előrehaladását.
A 2016/17-es tanévben igazgatási célokra bevezették az úgynevezett IndYLogot. Ez az online eszköz áttekintést nyújt az összes IndY óráról (időpont, osztályterem, tanár, tantárgy), valamint a jelenlétről, mivel a diákoknak online regisztrálniuk kell az órákra, amelyekre a következő héten járni akarnak.
Ami az érdekelt felek részvételét illeti, az IndY ihletéül az Evangelische Schule Berlin Zentrum szolgált, és a Schulen der Zukunft (a jövő iskolái) hálózat részét alkotja. Emellett az IndY-t tudományosan felügyeli a linzi Johannes Kepler Universität keretében működő School of Education, prof. dr. Herbert Altrichter vezetésével. 2016/17-ben az iskola elnyerte a VERITAS kiadó által indított Initiative für starke Schulen (Kezdeményezés az erős iskolákért) „Starke Schulen” (erős iskolák) díját.

Típus
Gyakorlat (direct evidence)
Ország
Ausztria
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Magánfinanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása