PRINED – Befogadó oktatás Szlovákiában

A PRINED projekt a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók bevonására irányul. A projekt fő célja a kötelező oktatás sikeres teljesítésének elősegítése.

A PRINED Nemzeti Projekt célcsoportja a szociálisan hátrányos helyzetű környezetből származó gyermekek és tanulók, akik a projektben résztvevő 50 óvodába és 100 általános iskolába járnak. A kezdeményezésben részt vesznek szülők, tanárok és szakmai személyzet, beleértve a szociális nevelőket, pszichológusokat, szakpszichológusokat, beszédterapeutákat, kisegítő tanárokat (összesen 354 fő) és pedagógusasszisztenseiket (összesen 250 fő).

A szakemberek azonosították az óvodák és az általános iskolák környezetében a tanulók alacsony teljesítményének és viselkedési problémáinak lehetséges okait. A szülőkkel és a tanárokkal szoros együttműködésben a szakemberek olyan módját keresték az ösztönzésre épülő beavatkozások (dépistage) megvalósításának, amelyek célja a gyermekek és tanulók tanulásra való megfelelő motiválása.

A projekt közvetlen támogatását az iskolák további oktatóanyagokkal, sporteszközökkel, hangszerekkel, művészeti eszközökkel, oktató játékokkal, kertészeti felszerelésekkel, konyhai eszközökkel, szerszámokkal és egyéb berendezésekkel való ellátása jelentette. Egyes esetekben a szociálisan hátrányos helyzetű családokból származó gyermekeket fogadó iskolákban a projekt alapegészségügyi ellátásokat és higiéniai termékeket is biztosított.

Délutánonként, az iskola utáni foglalkozásokon egyes tantervi tárgyak és órák bizonyos részei is megtartásra kerültek, abban az idősávban, amely egyébként túlnyomórészt különböző kreatív feladatokkal és tanórán kívüli tevékenységekkel, például kézműves és kézügyesség fejlesztő tevékenységekkel telt volna. Ez arányaiban egy órányi tantervi felzárkóztató oktatást és két órányi játékot és más strukturált tevékenységet jelentett. Ez a megközelítés lehetővé tette a szakemberek beavatkozását, és rugalmas környezetet teremtett a tanuláshoz. Visszatekintve megállapítható, hogy ez a megközelítés végül elősegítette a rossz tanulmányi eredmények okainak mérséklését.

A 2014/2015-ös tanévben 20 535 délutáni, iskola-utáni klub került megtartásra, amelyben 19 500 tanuló vett részt, köztük 6600 társadalmilag hátrányos helyzetű tanuló. A PRINED projekt különböző oktatási módszereket, programokat és modelleket foglalt magában. Az iskolavezetők többet is értékeltek ezek közül, beleértve az ösztönző programot, az egész napos oktatási rendszert és az érdeklődés szerinti csoportokat. Egy felmérés megerősítette, hogy a projekt statisztikailag szignifikáns mértékben pozitív hatással volt az egyéni tanulmányi teljesítményre, különösen a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, az ösztönző programban és az egész napos oktatási rendszerben részt vevő gyermekek esetében. Rövid életciklusa (mindössze 20 hónap) ellenére a PRINED-et kedvezően fogadták mind a részt vevő szakemberek, mind a gyermekek és tanulók.

Típus
Gyakorlat
Ország
Szlovákia
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása