SZAKISKOLÁK ÖNÉRTÉKELÉSE HORVÁTORSZÁGBAN

A horvátországi szakoktatás és szakképzés (VET) minőségbiztosítási rendszerének részeként fejlesztették ki a szakiskolák önértékelési rendszerét. A VET-intézmények önértékelését a minőségügyi bizottság követi nyomon és értékeli, amelyet a szakképzési intézet irányító hatósága jelöl ki. E célból használható az Önértékelési eszköz alkalmazásának kézikönyve, valamint az „e-quality” nevű internetes eszköz, mely egyszerű hozzáférést biztosít az önértékelési jelentésekhez.

Szakképzési törvény (hivatalos közlöny, 2009/30. sz.): A szakképzés megvalósításáért felelős iskolák önértékelést végeznek a következő kulcsfontosságú területeken:

  • a munka tervezése és programozása;
  • a tanítás és a tanulás támogatása;
  • a tanulók eredményei;
  • anyagi feltételek és emberi erőforrások;
  • a munkavállalók szakmai fejlődése;
  • emberi kapcsolatok a VET-intézményekben;
  • irányítás és adminisztráció; valamint
  • együttműködés a többi érdekelt féllel.

A 2012/13-as tanév óta a rendszer kötelező érvénnyel alkalmazandó a szakképzési iskolákban. Az iskolák kötelesek rendszeres éves önértékelési jelentéseket benyújtani. Az iskolai önértékelési koordinátorok kapcsolattartói a Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség vezető tanácsadói.

A szakképzési törvény 12. cikke szerint az önértékelést az iskolaszék által kinevezett minőségügyi bizottság felügyeli és értékeli. A minőségügyi bizottságnak kötelezően 7 tagja van: 4 tag a tanárok és szakmai munkatársak közül; 1 képviselő az érdekeltek közül, akit az iskolaalapító javasol; 1 fő a diákok képviselőjeként; és 1 fő a szülők képviseletében. Feladatuk az éves önértékelési jelentés összeállítása és benyújtása az adott tanév iskolaszékének és a Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökségnek. Az önértékelés koordinátorát az iskolavezetők nevezik ki. A koordinátorok tagjai a minőségügyi bizottságnak és feladatuk a Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség tanácsadóival való kapcsolattartás is.

Az Ügynökség által megtartott szakmai képzések eredményeképpen az igazgatók és a szakiskolák koordinátorai az önértékelésre olyan lehetőségként tekintenek, amely javítja az oktatási munka, az iskolavezetés és a partnerekkel való együttműködés minőségét. Felismerték azt is, hogy az önértékelés által lehetőség nyílik a horvát iskolák elkülönített besorolására helyi, nemzeti és nemzetközi szinten.

Az önértékelés folyamata során a koordinátorok felhívták a figyelmet néhány, a megvalósítással kapcsolatos nehézségre, azaz elsősorban az e-eszközök használatával kapcsolatos technikai nehézségekre. Néhányan rámutattak arra, hogy az önértékelés folyamatából általában véve hiányzik a támogatás, ideértve a minőségügyi bizottságtól érkező támogatást is. Egyes koordinátorok arról számoltak be, hogy néhány iskolai alkalmazott nem érzékenyíthető az iskolai munka minőségének önértékelésére és ellenőrzésére. Hangsúlyozták a Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség visszajelzéseinek hiányát a benyújtott jelentések, elemzések és a bemutatott bizonyítékok minősége tekintetében.

Bár a szakiskolák önértékelési folyamata a 2012/2013-as tanévtől jogilag kötelező, a végrehajtással kapcsolatban bizonyos nehézségek merültek fel. A fent említett okok mellett a rendszerből adódó problémák merülnek fel az önértékelés nyomon követéséért felelős két nemzeti intézmény tisztázatlan hatásköre miatt. Az Oktatás Külső Értékelő Nemzeti Központja felelős az összes oktatási intézményben (az óvodától a középiskoláig, beleértve a szakiskolákat) a munka minőségének felügyeletéért. Kizárólag szakképzési intézmények működnek a Szakképzési és Felnőttképzési Ügynökség felügyelete alatt. Minden intézmény kidolgozta saját módszertanát és az éves jelentések különböző formáit.

A Tudományügyi, Oktatási és Sportügyi Minisztérium elindította a problémák megoldását célzó folyamatot az új oktatási, tudományos és technológiai stratégiának megfelelően, melyet 2014 októberében fogadtak el. A tervek szerint egységesítik az önértékelés eljárásait és mintáit, az oktatási szinttől és az oktatási intézmény típusától függetlenül. A közös célok között szerepelnek: a felesleges adminisztráció mértékének csökkentése; minőségbiztosítás; az önértékelés időszakos külső értékelése és ellenőrzése minden oktatási intézményben; az iskolák segítése előzetes visszajelzésekkel és fejlesztésre vonatkozó javaslatokkal.

Típus
Gyakorlat
Ország
Horvátország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Nincs finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Ez a segédanyag az alábbi területek / alterületek alá tartozik :