ONLINE PÁLYAVÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZER

Csehországban egy egyedülálló információs rendszert fejlesztettek ki azzal a céllal, hogy pályaválasztási tájékoztatást és útmutatást nyújtsanak. Kiterjed az alacsony tanulási motivációjú, tanulási nehézségekkel küzdő vagy korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók támogatására. A rendszert felnőttek (ideértve azokat, akik képesítés megszerzése nélkül hagyták el az iskolát) is használhatják, akik továbbtanulási és szakmai lehetőségeket keresnek.

Az információs rendszert www.infoabsolvent.cz a VIP II projekt keretein belül fejlesztették ki, amely pályaválasztási tájékoztatást és útmutatást nyújt. A rendszer négy fő tematikus részt tartalmaz az oktatással és a munkaerőpiaccal kapcsolatos információkkal, és segíti a fiatalokat a kritikus döntések meghozatalában. A portál komplex támogató platformot kínál, amely különböző kérdések megoldására használható az oktatási és képzési utak, valamint karrierlehetőségek kiválasztása során. Összességében nemcsak a tanulók és a szülők számára jelenti a szükséges támogatást, hanem a tanácsadók és a tanárok számára is, akik útmutatóként használják. A rendszert önsegítő mechanizmusként alakították ki oly módon, amely lehetővé teszi a kényelmes használatot azok számára is, akik kevés gyakorlattal rendelkeznek az internetes keresésekben. A szakértői információk megértése érdekében a szöveget stilisztikailag egyszerűvé alakítják. A korai iskolaelhagyás (ESL) megelőzése szempontjából a kulcselem a „Hogyan” elnevezésű, tanácsokat és javaslatokat kínáló rész. A „Hogyan” című rész javaslatokat nyújt arra vonatkozóan, hogy hogyan kell eljárni a különböző problémás helyzetekben a tanulmányok során és azokon túl. Kiterjed továbbá az alacsony tanulási motivációjú, tanulási nehézségekkel küzdő vagy korai iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók támogatására. Hasonlóképpen, felnőttek (ideértve azokat, akik képesítés megszerzése nélkül hagyták el az iskolát) is használhatják, akik továbbtanulási és szakmai lehetőségeket keresnek.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók támogatására az információs rendszer a „Korlátok nélküli átmenet az iskolából a munkaerőpiacra” című részt kínálja. Bár a korai iskolaelhagyás kérdése minden tanulót érint, a kutatási eredmények azt mutatják, hogy jelentős összefüggés van a társadalmilag hátrányos helyzet és a korai iskolaelhagyás kockázata között. Ez a kapcsolat tükröződik a projekt tevékenységeiben. A korai iskolaelhagyás megakadályozására vonatkozó bevált gyakorlatok példáit hosszú ideje gyűjtik. A szövegek elérhetőek a www.infoabsolvent.cz „Korlátok nélküli átmenet az iskolából a munkaerőpiacra” című részében. A bevált gyakorlatok ezen példáit felhasználták a korai iskolaelhagyás területére vonatkozó egyéni megelőzési és beavatkozási intézkedések listájának létrehozására. Ezek közé tartoznak a középiskolák közötti hatékonyabb együttműködésre irányuló intézkedések; a felső középfokú oktatásba való átmenet és az új iskolai környezethez való alkalmazkodás megkönnyítése; valamint a szülőkkel folytatott kommunikáció javítására irányuló intézkedések, illetve azok, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy maradjanak az oktatásban. Ezek az intézkedések a következő kategóriákra oszthatók:

  • Az iskola megkezdése előtti megelőzés, amelynek célja az alsó középfokú oktatásban részt vevő tanulók tudatosságának növelése (olyan intézkedések, amelyek a tanulókat az iskola és a tanulmányi terület kiválasztásában támogatják, a diákokkal és a szülőkkel való kommunikáció a magasabb fokú középiskolába lépés előtt stb.).
  • Tanulók egyik iskolából a másikba való átiratkozása és prevenció a felső középfokú oktatásba való belépés idején (ez magában foglalja az egyik iskolából vagy egy tanulmányi területről egy másikba érkező tanulókat támogató intézkedéseket, valamint az alsó és felső középfokú középiskolák közötti, az egyes tanulók oktatási szükségleteire vonatkozó információtovábbítást szolgáló kommunikációs intézkedéseket a felső középfokú oktatásba való átmenet hatékony támogatása és az új környezethez való sikeres alkalmazkodás érdekében).
  • A tanulók tanulási motivációjának fokozására irányuló beavatkozási intézkedések (ide tartoznak a tantermeken kívüli környezethez való kapcsolatra vonatkozó intézkedések, a gyakorlati eredményekre való összpontosítás, az oktatás összekapcsolása a gyakorlattal, a támogatások felhasználása és különösen a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eseményekbe történő integrálására irányuló intézkedések).
  • Egyéni beavatkozási intézkedések a tanulás során (egy adott tanulóra és szüleire irányuló egyéni intézkedések, például oktatási bizottság, online rendszer a jelenlét ellenőrzésére, módszertan és tervek a veszélyeztetett tanulók azonosítására stb.).
  • A tanári kar támogatása a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett tanulókkal folytatott munkában.

Ezen intézkedések felső középfokú oktatásban való hasznosításának mértékét nyomonkövetési felmérés vizsgálta. A felmérés eredményei alapján kiválasztották azokat az intézkedéseket, amelyeket az iskolák a legérdekesebbnek találtak. Ezt követően 12 középiskola elkészítette és a gyakorlatban értékelte ezeknek az intézkedéseknek a módszertanát. Jelenleg készül e vizsgálat értékelő jelentése, amely tartalmazni fogja az összes megelőző és beavatkozási intézkedést, a nyomonkövetési felmérés eredményeit, valamint a középiskolákban alkalmazott megfelelő módszertant és az értékeléseik eredményeit.

Típus
Gyakorlat
Ország
Csehország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Ez a segédanyag az alábbi területek / alterületek alá tartozik :