Tanulási központ a TGM-ben (Technologisches Gewerbemuseum)

A tanulási központot a TGM elnevezésű felső szintű műszaki főiskolán a 2016/17-es tanévben iskolai kísérletként valósították meg. Az iskola információtechnológiai részlege hajtotta végre a négy első éves osztály (9. évfolyam) közül két osztályban.
A tanulási központban a diákok heti 20 órát tanulnak egy saját maguk által meghatározott rend szerint. E 20 órából 9 óra általános tantárgyakra (német, angol és matematika) és 11 óra szakoktatási tantárgyakra (szoftverfejlesztés, rendszerfejlesztés, médiatechnológia, hálózattechnológia) vonatkozik. A további 6 tantárgyat (földrajz, történelem és politikai ismeretek, természettudomány, hittan, testnevelés és számítógépes műhely), amelyet heti 13 órát vesznek igénybe, még hagyományos oktatási módszerekkel tanítják.

A diákok maguk által meghatározott rendben történő tanulására négy speciálisan felszerelt teremben kerül sor. Egy-egy ilyen osztályteremben átlagosan 16 diák tartózkodik, akiket kérdések esetén egy tanár támogat. A tanulási központban az órák során nincsenek tanári előadások. Ehelyett a diákok dönthetik el, hogy mikor (és milyen sorrendben) és milyen hosszan kívánnak tanulni egy bizonyos témát. Ezenkívül dönthetnek a tananyag nehézségi szintjéről is. Így a diákok orientációként egy kompetenciakeretet vesznek figyelembe, amely rögzíti, hogy egy adott képesítési szinthez mely kompetenciákra, azaz alapvető vagy emelt szintű ismeretekre van-e szükség. A tananyagokat a tanárok készítik elektronikus vagy papíralapú formában, megjelölve a további információforrásokat (honlapok, könyvek stb.). Ha egy diák be akar fejezni egy modult, időpontot kell egyeztetnie tanárával egy vizsgához. E vizsgákon kívül alkalmaznak még szabványosított teszteket is, amelyek lehetővé teszik a tanulóközpontba járó diákok tanulmányi teljesítményének összehasonlítását a hagyományos oktatási módszereket alkalmazó, párhuzamos osztályokba járó diákok teljesítményével.
Ezenkívül a diákok heti 2 óra egyéni tanulmányi tanácsadásban részesülnek. Ez azt jelenti, hogy minden diák egy adott tanárhoz tartozik, aki egyéni támogatást nyújt neki a tanulmányi célok meghatározását és azok elérésének módját illetően. Egy másik fontos eszköz az úgynevezett napló (tanulmányi napló), amely tartalmazza a heti beosztást, és amelybe a diákok feljegyzik céljaikat, tanulmányi előrehaladásukat, valamint az egyéni tanácsadások során megbeszélt tartalmakat. E napló célja, hogy tájékoztassa a diákokat, a tanárokat és a szülőket a tervezett lépésekről és a tanulmányi előrehaladásról.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Típus
Gyakorlat (direct evidence)
Ország
Ausztria
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása