Stop-Dropout!

E projekt átfogó célja a szakoktatásban és -képzésben tanulók körében a lemorzsolódási arány csökkentése azáltal, hogy anyagokat és eszközöket bocsát a tanácsadók és az oktatók rendelkezésére annak érdekében, hogy fejleszteni tudják a csoportokkal való munkára, a potenciális iskolaelhagyók és a tanulócsoportok különleges jellemzőinek felismerésére vonatkozó saját készségeiket, valamint az egyéni szükségletekhez igazodó támogatást tudjanak nyújtani, és ezáltal javítsák a szakoktatási és -képzési rendszereik minőségét.

A Stop Dropout (Állítsuk meg a lemorzsolódást) projekt arra összpontosít, hogy azonosítsa a veszélyeztetett egyéneket, felmérje az igényeiket és rugalmas támogatást nyújtson nekik. Három eszközből áll, amelyeket a tanácsadók és az igazgatók a különböző iskolai szinteken, oktatási központokban és egyéb intézményekben alkalmazhatnak. Az eszközök holisztikus megközelítésen alapulnak és az egyénre és jövőbeli lehetőségeire összpontosítanak.
A három összetevő:
• A Kockázatfelismerő, amely a tanácsadók részére kifejlesztett, az iskolai kudarc és a lemorzsolódás kockázatának kitett egyének azonosítására szolgáló interaktív elektronikus eszköz. A módszer arra szolgál, hogy értékelje a diákok azon erősségeit és gyengéit, amelyek a tanulmányi környezetben fontosnak minősülnek, annak érdekében, hogy felmérje nem csupán az iskolai kudarc kockázatát, hanem azt is, hogy milyen típusú támogatás a legmegfelelőbb a különböző típusú diákcsoportok számára.
• A Személyes Profil, amely egy interjúvázlat a tanácsadók számára a veszélyeztetett egyének abban történő szisztematikus támogatásához, hogy megvizsgálják erősségeiket és gyengéiket, valamint tanulmányi környezetüket, hogy tanulmányi és személyes céljaik jobb elérése érdekében képesek legyenek meghatározni a szükségleteiket.
• A Rugalmas Megelőzési és Támogatási Rendszer megelőzi, hogy a fiatalok abbahagyják az iskolát, és támogatja azokat, akik már abbahagyták. Ez a tanácsadóknak és a fiatal tanulókkal dolgozó más szakembereknek készült keret, amely az egyéni szükségleteken alapul, és a különböző közösségekben nyújt megfelelő támogatást. Az együttműködés az egyéni munkán alapul és azon, hogy minden érintett számára megfelelő megoldásokat találjanak.
A Stop Dropout! európai projekt, amelynek célja a korai iskolaelhagyás csökkentése. Uniós finanszírozású innovációátadási projektként (2009–2011-es időszak) a – 2007-ben a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatásért odaítélt díjat („Best Practice Guidance Award”) nyert – Társak által nyújtott támogatás projekt eredményeire épít. E projekten belül a Norvégiában és Izlandon sikeresen megvalósított elemzési és tanácsadási eszközöket átültetik Ausztriába, Németországba, Szlovéniába és a Cseh Köztársaságba, és ott a helyi viszonyokhoz igazítják azokat.

Típus
Gyakorlat (direct evidence)
Ország
Ausztria; Csehország; Németország; Szlovénia
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott; Egyéni
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása