E-ESZKÖZ A ZAKLATÁS MEGELŐZÉSÉRE

A svéd oktatási rendszer az emberi jogok és az alapvető demokratikus értékek tiszteletben tartására épül, mint amilyen az emberi élet sérthetetlensége, az emberek egyenértékűsége, az egyén személyes integritásának tiszteletben tartása és a nemek közötti egyenlőség. Ezeknek az értékeknek megfelelően a rendszer nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden oktatás inkluzív legyen, és tevékenyen fellépjen a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás minden formája ellen.

Minden iskolának szisztematikus módon kell küzdenie a diszkrimináció ellen, és intézkedéseket kell bevezetnie a zaklatás megelőzésére. Ezért 2009. január 1-jétől minden iskola vagy óvoda köteles az egyenlő bánásmódra irányuló éves tervet készíteni, melyben leírnak minden, a zaklatás elleni megelőző intézkedést és eljárást.

A Diszkriminációellenes Ombudsman (DO) egy e-eszközt indított el azzal a céllal, hogy segítse az iskolákat a terv készítésében. Az e-eszköz a törvény által megkövetelt összes szempontra kiterjed: a vészhelyzetek kezelésére irányuló megelőző intézkedések és gyakorlatok, valamint hátrányos megkülönböztetés, egyenlőtlen bánásmód vagy zaklatás esetén alkalmazandó eljárások. Az eszköz segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetés és megalázó bánásmód elleni iskolai vagy óvodai terv kidolgozásához. Az eszköz ingyenesen használható, és a DO azt az Iskolafelügyelet Gyermek- és Diákkképviselete és a Nemzeti Ügynökség közreműködésével fejlesztette ki.

Az eszköz lépésről lépésre segíti a terv különböző részein keresztül az iskolaigazgatót, óvodavezetőt vagy más felelős személyt. A folyamat során számos gyakorlati tippet és tanácsot, valamint törvényekre és iránymutatásokra vonatkozó hivatkozást tesz elérhetővé. Az eszköz pdf formátumú modellje és további információ a honlapon (www.planforskolan.se) érhető el.

Az e-eszköz sorra veszi a tervezett megelőző intézkedéseket és a megoldásra váró problémákat. Az alábbiakat tartalmazza:

  • a tanulók és a munkatársak részvétele a terv kidolgozásában
  • a terv terjesztése
  • az előző terv értékelése és a jelenlegi terv értékelésének módjára vonatkozó leírás
  • a jelenlegi állapot és helyek feltérképezése (ha lehetnek olyan terek vagy idők, amikor a tanulók sebezhetőbbnek vagy veszélynek kitettnek érzik magukat)
  • megelőző intézkedések
  • gyakorlatok vészhelyzet esetére
Típus
Gyakorlat
Ország
Svédország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Nincs finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása