PLUGINNOVÁCIÓS PLATFORM

A PlugInnovation egy olyan digitális platform, melynek célja a korai iskolaelhagyás megelőzésére szolgáló nemzeti erőforrás-klaszter kiépítése. A weboldal információkat, statisztikákat, kutatásokat és sikeres iskolai intézkedésekre vonatkozó példákat mutat majd be a korai iskolaelhagyás megakadályozása érdekében.

A Plug In rendszeren belül minden egyes projekt módszertani workshopként szolgál a korai iskolaelhagyás elleni módszerek feltárására. Szisztematikus minőségbiztosítási rendszerük keretében az iskolák és az önkormányzatok szabadon vizsgálhatják a prevenciós módszereket az ESL-arányok (korai iskolaelhagyás-arányok) csökkentése érdekében.

Jelenleg az adatok a projektek által nyújtott leírásokból és dokumentációból állnak, de a projektek terjedelme és száma anyagot nyújt a korai iskolaelhagyás megelőzésére irányuló hatékony intézkedések vizsgálatához. Ezenkívül számos, tudományos alapú, mélyreható tanulmány is az elemzés részét képezik.

A siker öt komponensét azonosították, ami ugródeszkaként szolgál a Plug In 2.0 projektek elindításához, és 2015 nyarán kerül közzétételre a honlapon.

Ezek a komponensek az alábbiak:

  • Összpontosítás a tanulóra, holisztikus megközelítés

A tanulókra összpontosító holisztikus megközelítések közé tartoznak mind az egyéni, mind a strukturális intézkedések, amelyek célja a tanulási akadályok felszámolása. Ezek maga a tanítás fejlesztésének és adaptációjának kérdésétől kezdve a pedagógiai és strukturális támogatásokon át, a munkahelyi gyakorlati képzés, a jövőbeli karrier-utak feltárása, és az iskolán kívüli tanulói igények kielégítését célzó intézkedésekig terjednek. Azokat a tanulókat, akik nagymértékű távollétük következtében potenciálisan korai iskolaelhagyóvá válhatnak, a hagyományos módszerektől eltérő módokon kell megközelíteni.

  • Figyelemmel kísérés

A korai iskolaelhagyás megakadályozásának első meghatározó lépése a tanulónak az iskolától és a tanulástól való eltérítését jelző tényezők figyelemmel kísérése. A legfontosabb tényezők közé tartoznak a tanuló érdemjegyei, eredményei, hiányzás, késői érkezés és az iskola életében való részvétel a tanórán és azon kívül. Ugyanakkor olyan tényezők is hatással vannak a korai iskolaelhagyásra, mint a problémamegoldó kompetenciák, a szociális dimenziók, és az a kérdés, hogy a tanuló mennyire jól kapcsolja a tanulást a jövőbeli céljaihoz, illetve a többi tanulóval és a felnőttekkel való kapcsolata.

  • Személyes kapcsolatok

A korai iskolaelhagyás megakadályozásának fontos mechanizmusaként azonosítják a diákok és a felnőttek közötti pozitív kapcsolatokat és a bizalmat. A bizalmon alapuló kapcsolatok létesítésére irányuló tudatos erőfeszítések hatással vannak a tanulók motivációjára és jóllétére, valamint az iskolai teljesítményükre is. A pozitív kapcsolatok létfontosságúak a korai iskolaelhagyás kockázatának kitettek számára, mert arra ösztönzik őket, hogy iskolába járjanak, részt vegyenek a tanulásban és reagáljanak a támogató intézkedésekre.

  • Rugalmasság

Bár a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett tanulók sok egyedi vagy strukturális háttérbeli hasonlósággal rendelkeznek, igényeik különbözőek lehetnek. Ezért a rugalmas megközelítések és módszerek fontosak ahhoz, hogy minden tanuló egyéni tanulási támogatást kapjon.

  • Együttműködés

Azok a tanulók, akik már elhagyták az iskolát, vagy korai iskolaelhagyás veszélyének vannak kitéve, különféle támogatási mechanizmusokat igényelnek. Az egyén számára nehéz lehet felismerni azon szociális partnereket vagy érdekelt szerveket, akik ilyen támogatást nyújthatnak. A különböző, rendelkezésre álló kezdeményezések könnyebben megragadhatók, ha javul a résztvevők közötti együttműködés.

Típus
Gyakorlat
Ország
Svédország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott; Egyéni
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú; Időszakos
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása