Godalen és Thor Heyerdahl középiskolák Norvégiában

A lemorzsolódás megakadályozása érdekében a norvégiai Godalen és Thor Heyerdahl (felső középfokú oktatást nyújtó) középiskolák fókuszában az iskola vezetési stratégiáinak fejlesztése és megerősítése állt. Az iskolák számos intézkedést vezettek be a tanárok és a fiatalok támogatása céljából.

A lemorzsolódás megakadályozása érdekében a norvégiai Godalen és Thor Heyerdahl középiskolák átfogó módon számos stratégiát és intézkedést hajtottak végre az alábbiak alapján:

Elkötelezett és célorientált vezetés és megalapozott módszerek az iskola vezetésére és a nyomon követésre.

Ez konkrétan azt jelenti, hogy:

  • A tanárok a tanulók valós szintjéhez igazodnak, nem az elvárt szinthez;
  • A tanár-diák kapcsolatot a hatékony tanulás alapjának tekintik;
  • Tiszteletben tartanak két kulcsfontosságú szabályt: Korán hívd a családot és Gyorsan és helytállóan írd le a hiányzásokat;
  • Van egy aktív és működő diáktanács;
  • „A diákok maguk megoldják”: ez egy olyan program, ahol a diákok maguk oldják meg a konfliktusokat mediációval, bizalomépítéssel, megfelelő tanulási környezet megteremtésével és szociális kompetenciáik fejlesztésével.
  • Az iskolák új intézkedéseket vezettek be különböző, iskolán belüli szakemberekkel együttműködve:
  • Számos munkahelyi képzési program áll azon tanulók rendelkezésére, akik gyakorlati úton kívánnak szakmunkás bizonyítványt vagy alapfokú képesítési oklevelet (LSC) szerezni.
  • Az alternatív oktatás veszélyeztetett tanulók számára biztosítja az alapvető készségek, a szociális kompetenciák, a motiváció és a felelősségvállalás elsajátítását. Különböző választási lehetőségeket kínál, amelyek szakképesítéshez vezethetnek, olyan programokkal, melyeken belül különös figyelmet fordítanak a tanuló egyéni szociális szükségleteire és az iskolai követelményekre, első lépésben az LSC megszerzését, majd néhány munkában töltött év után a szakmunkás bizonyítványt célozva. Azoknál a diákoknál, akik elvesztik motivációjukat, mert elméleti tantárgyakból megbuknak, ugyanakkor gyakorlati készségeik jók, az LSC lesz a megfelelő út. Ez alapot jelenthet ahhoz, hogy egy későbbi életszakaszban magasabb szintű szakmai készségekre tegyenek szert.
  • Ez a képzés magában foglalja a tantárgyak moduljait vagy részegységeit, például azokat, amelyek a hegesztő szakmunkás képesítéshez szükségesek. Az alternatív programok csökkentik az iskolakerülés és a lemorzsolódás arányát, és visszautat mutatnak a tanuláshoz és a közösséghez a könnyebben reagáló és rugalmasabb környezetnek köszönhetően. A végzett diákok beszámolói alapján ez a tapasztalat változásokat hozott számukra, és segített nekik, hogy termékeny polgárokká váljanak.

A fiatalok vállalkozásai pedagógiai eszközként működnek a veszélyeztetett tanulók motiválására.

Típus
Gyakorlat
Ország
Norvégia
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása