Lemorzsolódási hálózat és központi ügyfélszolgálat Antwerpen városában

A lemorzsolódás elleni prevenciós hálózat teljes körű szolgáltatásokat és szakértelmet nyújt. Minden projekt egyedi, konkrét célcsoportokra irányul, és biztosítja saját finanszírozási szintjét. Hangsúlyt helyeznek a korai iskolaelhagyás megelőzésére és a lemorzsolódott tanulók oktatásba történő visszavezetésére. A központi ügyfélszolgálat támogatást nyújt a tanulók és az iskolák számára is. A gyakran hiányzó diákokat az azon iskolai hálózathoz tartozó diáktanácsadó központhoz irányítják, amelynek az iskola a tagja. Szükség esetén a diáktanácsadó központ segítséget kér a központi ügyfélszolgálattól. Az ügyfélszolgálat a különböző szervezetek hálózatán keresztül személyre szabott támogató intézkedéseket és tevékenységeket kínálhat a veszélyeztetett tanulóknak, illetve azoknak, akik lemorzsolódtak.

A központi ügyfélszolgálat egy olyan hálózat központját jelenti, amely a következő ügynökségeket és érdekelteket foglalja magában: antwerpeni városi tanács, antwerpeni oktatási tanács, iskolai adminisztrációs hivatalok, diáktanácsadó központok, helyi oktatási platform, szociális jóléti szolgálatok, ifjúságsegítő szolgálatok, jogi osztály, rendőrség.

Ami a folyamatot illeti, többnyire az iskoláknak kell megtenniük az első lépést. Az iskolák a diáktanácsadó központokkal (CLB) együtt nyújtanak egyéni támogatást a tanulók részére. A CLB személyzete orvosokból, ápolókból, szociális munkásokból, pszichológusokból és pedagógusokból áll. Egyéni programokat dolgoznak ki, és a hálózaton belüli egyedi szolgáltatásokkal vagy programokkal kívánnak támogatást nyújtani. Szükség esetén a központi ügyfélszolgálat más támogató szervezetekhez irányít, például:

  • Az ifjúsági coachok és a kortárs coachok egyedi tanácsadást nyújtanak.
  • Amennyiben professzionális terápiás segítségre van szükség, akkor ezekhez szolgálatokhoz küldik az egyéneket.
  • Szükség esetén a rendőrséget vagy az igazságügyi szerveket is bevonják.
  • A szülőket érintő, iskolából induló intézkedésekhez szükséges támogatást a városi tanács által finanszírozott Schoolbridge civil szervezet nyújtja, annak érdekében, hogy kidogozza a szülők iskolai közösségbe való bevonásának legmegfelelőbb módját.

Antwerpen városa azzal a céllal szervezte meg a lemorzsolódási hálózatot és az ügyfélszolgálatot, hogy az érdekelt felek bevonásával és a városigazgatás és a civil társadalom közötti hálózatépítésen keresztül visszaszorítsa a korai iskolaelhagyást. Ezen intézkedések sikerességét döntően az alábbiak határozzák meg:

  • A városi tanács vezetőségének politikai elkötelezettsége amellett, hogy kezeljék a nehézségekkel küzdő fiatalok problémáit, melyek szélesebb körű társadalmi problémákban eszkalálódhatnak. A politikai elkötelezettség azt jelenti, hogy a politikai támogatás nem inog meg a politikai igazgatás változásával.
  • Tiszta fókusz és egyértelmű jövőkép előrevetítése a legfelső szintről.
  • Közös jövőkép kialakítása az érdekelt felek bevonásával, beleértve a városi tanácsot, iskolákat, jóléti szolgálatokat, ifjúsági szolgálatokat, rendőrséget, az igazságszolgáltatást és a civil társadalmi szervezeteket.
  • Megalapozott politika kialakítása olyan, a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó indikátorok szisztematikus adatgyűjtésén keresztül, mint például az iskolakerülés, osztályismétlés, iskolai lemorzsolódás és a demográfiai változások.
  • Pénzügyi források a hálózat támogatására a városi tanács, a flamand kormány általi pénzügyi kötelezettségvállalások és uniós finanszírozás révén.
  • Átlátható struktúra a városi tanácshoz tartozó központi koordinációval.
Típus
Gyakorlat
Ország
Belgium
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott; Egyéni
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása