TEIP – a kiemelt intervenciós oktatási területek programja

A portugál TEIP program fő célja, hogy támogassa az oktatásba való beilleszkedést a hátrányos helyzetű területeken található, a társadalmi kirekesztés „kockázatának kitett” diákokat befogadó iskolákban. Specifikus fejlesztési terveket dolgoznak ki, és minden iskolai klaszterben népszerűsítik a fejlesztési ciklusokat.

A kiemelt intervenciós oktatási területek programja 1996-ban indult, fő célja az oktatásba való beilleszkedés előmozdítása a hátrányos helyzetű területeken működős és a „társadalmi kirekesztés kockázatának kitett” diákokat befogadó iskolákban. A program második része 2006-ban indult, célja a Korai Iskolaelhagyás (ESL) csökkentése, és az iskolai boldogulás előmozdítása. A program harmadik része 2012-ben indult, megerősítve a program második részének célkitűzéseit és kiemelve a tanulási eredmények minőségét.

Jelenleg a program 137 iskolai klaszterre terjed ki, ami az összes portugál iskolai klaszter 17%-át jelenti. Ezeknek az iskoláknak pontos fejlesztési terveket kell kidolgozniuk az iskola és iskolai hatóságok közötti megállapodásnak megfelelően, az intézkedésekre, célokra, értékelésre és a további forrásokra vonatkozóan.

A konkrét fejlesztési terv négy különböző területre terjed ki: 1) a tanulás javításának támogatása; 2) a klaszter intézkedéseinek irányítása és megszervezése; 3) korai iskolaelhagyás és a hiányzások csökkentése, a fegyelem javítása és 4) az iskola/családok/közösség kapcsolata.

Noha az iskolák a négy megnevezett területen stratégiai intézkedéseket dolgozhatnak ki, ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket szerepeltetniük kell a konkrét fejlesztési tervben. A program módszertana az, hogy elősegítse a fejlesztési ciklust minden klaszterben. A fejlesztési ciklusnak tartalmaznia kell a releváns adatok összegyűjtését, amely lehetővé teszi az iskola számára, hogy azonosítsa a problémákat és a kritikus kérdéseket annak érdekében, hogy a céloknak megfelelő stratégiákat dolgozzon ki. A stratégiai cselekvés olyan lépések felállításának folyamatát jelenti, mint a célok, mutatók és célkitűzések meghatározása, monitoring és önértékelés. Ezután a folyamatról és az eredményekről szóló értékelés alapján a klaszterek eldöntik, hogy változtatniuk kell-e a stratégiai cselekvésen.

A tervezés folyamatát tekintve a klaszterek által tapasztalt legtöbb nehézség a prioritások meghatározásához kapcsolódik. Jóllehet könnyű azonosítani a kritikus kérdéseket, nehéz stratégiai tervet készíteni, ha nincs közös jövőkép a klaszterben. Ezért a vezetők kiválasztása és folyamatos szakmai fejlődése alapvető fontosságú. A vezetők felelősek a közös jövőkép és közös célok előmozdításáért az iskolai közösségben. Az iskolákban kulcsfontosságú a közös jövőkép ösztönzése annak érdekében, hogy fejlődjön a tanárok interperszonális kompetenciája és hatékonyabban tudjanak csapat együttműködni a többi szakemberrel és tágabb közösség tagjaival.

A TEIP programban részt vevő klaszterek minden évben egy első féléves jelentést és egy záró jelentést küldenek az Oktatási Főigazgatóságnak. Az első féléves jelentés tartalmazza az első időszakra vonatkozó releváns adatok gyűjteményét, az eddig elért eredmények nyomon követését és az intézkedések igényeknek megfelelő változtatását. A zárójelentés fontos eleme a klaszter szintű elemzésnek és döntéshozatalnak, de elengedhetetlen a program egészének nemzeti szintű értékeléséhez is. Ez az eszköz részletes elemzést tartalmaz több programterületen elért eredményről, az elért célok, az eredmények és folyamatok értékeléséről, továbbá a kudarcok és a javító intézkedések értékeléséről.  

A program végrehajtását országos találkozók, az Oktatási Főigazgatóság (DGE) és a klaszterek, mikrohálózat és az oktatási szakértői hálózatok közötti megbeszélések támogatják.

Típus
Gyakorlat
Ország
Portugália
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola; Óvoda
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása