A Beda középiskola felső tagozata

Ebben a példában a svédországi Beda Hallberg középiskola felső tagozatából ismerhetünk meg újszerű megközelítéseket. Az iskola egész sor, a személyes fejlődést és a tevékeny társadalmi részvételt megalapozó programot kínál. Az intézmény emellett azáltal igyekszik folyamatos támogatást biztosítani a tanulóknak és csökkenteni kimaradásuk kockázatát, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az iskola zárva tartásának minimálisra szorítására, azzal a céllal, hogy egyes hosszabb szünetek alatt is nyitva legyen. Az egészségügyi szakemberek jelenléte szintén határozott: szociális és pszichológiai tanácsadók állnak rendelkezésre a fiatalok szükségleteinek támogatása céljából.
A Beda Hallberg gimnázium a svédországi Kungsbackában található felső tagozatos középiskola. A tanulókat mint egyéneket a középpontba helyező kis intézményként 2013-ban kezdte meg működését. A 16–20 éves korosztályhoz tartozó egyes fiatal felnőttek számára sok iskola fizikai és szociális környezete kihívást jelenthet, és akadályozhatja a folyamatos tanulást. A Beda iskola kapui nyitva állnak mindenki előtt, aki kis méretű iskolát keres, ahol biztonságban és kényelemben érezheti magát.

Az iskola célja szélesebb körű annál, minthogy pusztán felkészítse a tanulókat az oktatást közvetlenül követő munkába állásra vagy a felsőoktatásban folytatandó további tanulmányaikra. További célja, hogy jól megalapozza diákjainak személyes fejlődését és tevékeny társadalmi részvételét.
A Beda Hallbergben felsőoktatási előkészítő program is működik társadalomtudományi program (SA) néven. Ennek célja, hogy fejlessze a diákok tudását a Svédországra, valamint a világ többi részére jellemző társadalmi viszonyokról, az egyén és a társadalom közötti kölcsönhatásokról, továbbá arról, hogy az emberek életkörülményei miként változnak időben és térben.
Az iskola egyik kiemelt jellemzője, hogy a tanulók jóléte alapvető a siker szempontjából. A diákoknak aktív és pozitív megközelítéssel kell kezelniük saját tanulmányaikat. A tanítás egyénre szabott a tanulók szükségletei szerint. A rugalmasság és a személyes kapcsolatok, valamint a tanárok és a többi munkatárs elkötelezettsége és folyamatos szakmai továbbképzése mind fontos tényezők.
A stressz csökkentése érdekében az iskola/munka és a szabadidő élesen elválik egymástól. Nincs házi feladat, részben mert néhány diáknak nincs olyan támogató otthoni környezete, ahol azt meg tudná csinálni. Egyes tanulók az állandóságot és elérhetőséget igénylik, így a hosszú szünetek az eredményességük rovására mennek. Mindezen igények kielégítése érdekében a Beda Hallbergben minimálisra szorították a zárva tartást, és egyes hosszabb szünetek alatt is nyitva tartanak. Az egészségügyi szakemberek jelenléte szintén határozott: szociális és pszichológiai tanácsadók állnak rendelkezésre a fiatalok szükségleteinek támogatása céljából.
A rendszeres minőségértékelés kötelező Svédországban. Az oktatómunka megtervezése, értékelése és fejlesztése minden iskola számára előírás. Ebbe be kell vonni a tanárokat és a diákokat, és az iskola köteles dokumentálni a folyamatot. Az iskola fenntartója, a kungsbackai önkormányzat köteles biztosítani, hogy az iskola betartsa az előírásokat, ahogyan a rendszeres minőségértékelést is.

 

Típus
Gyakorlat
Ország
Svédország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Helyi finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Fordítás (Csak regisztrált felhasználóknak)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Fordítás (Csak regisztrált felhasználóknak)