HELYI ÉRDEKKÉPVISELETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERET

Egy olyan nagyfokú iskolai autonómiával rendelkező rendszerben, mint amely Flandriára jellemző, a flamand oktatási minisztérium olyan keretrendszer létrehozására törekszik, amely világos iránymutatásokat nyújt az iskolák és a helyi önkormányzatok számára (amelyek a közoktatásért felelősek) a helyi együttműködési hálózatok létrehozásának módjáról. A jó helyi együttműködés kulcsfontosságú előfeltételei: egyértelmű szerepek és felelősségi körök, reális célok, valamennyi érdekelt fél bevonása, helyi cselekvések kidolgozása.

A hatékony helyi érdekeltségi hálózat kiépítésének első lépése a térség összes érdekeltjének feltérképezése a szerepek és felelősségi körök meghatározása érdekében. Ez egyértelmű tájékoztatást nyújt az iskoláknak és az összes többi helyi érdekelt félnek arról, hogy ki és milyen segítséget tud nyújtani, ki tud felelősséget vállalni, és hogyan vehetnek részt az igazolatlan iskolai hiányzások és a korai iskolaelhagyás elleni helyi küzdelemben. Ebben a lépésben fontos meghatározni azt is, hogy ki vállalja a vezető szerepet a helyi keret kialakításában és az összes érdekelt fél meghívásában.

A második lépés a közös célok meghatározása az összes érdekelt fél bevonásával. Mindenki meghívást kap az elérni kívánt célok meghatározása érdekében. Reális célokat kell kitűzni. Fontosabb néhány célra összpontosítani, mint túl ambiciózusnak lenni. Minden célkitűzést egy mutatóval és határidővel kell ellátni.

A harmadik lépés a kötelezettségvállalásokra vonatkozó megállapodás. Ki és melyik célkitűzésre vonatkozó kötelezettséget vállalja és hogyan valósítja azt meg? Milyen intézkedések szükségesek és ki felelős a megvalósításukért? Ebben a szakaszban az iránymutatások alapjai a korai iskolaelhagyásra vonatkozó európai uniós dokumentumok és a korai iskolaelhagyás csökkentésére vonatkozó flamand cselekvési terv, és azok a megelőzést, beavatkozást, kompenzációt és ellenőrzést foglalják magukban.

Az utolsó lépés az értékelésre és ellenőrzésre vonatkozó megállapodásokra vonatkozik. Hogyan történik a helyi cselekvési terv végrehajtásának értékelése? Évente hány alkalommal találkozik az összes érdekelt fél? Hogyan jelentenek egymásnak az érdekeltek?

A gyakorlat végén nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi keretek ezen eszköze mellett a helyi érdekelteknek támpontokra volt szükségük azzal kapcsolatban, hogy milyen megállapodásokat fogadhatnak el, milyen módszerek működnek a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemben, és hogy kik a korai iskolaelhagyók. Elkezdődött tehát egy segítséget nyújtó útmutató kidolgozása a helyi érdekelt felek részére annak érdekében, hogy segítse őket a keret gyakorlati megvalósításában.

A gyakorlat azt mutatta, hogy a helyi partnereknek a korai iskolaelhagyás megelőzésére vonatkozó helyi politikát és cselekvési tervet kell biztosítaniuk, mely tartalmazza az összes érdekelt fél egyértelmű szerepét és felelősségét, a prioritások szerinti, reális célokat, a célok megvalósítására irányuló kötelezettségvállalásokat tartalmazó megállapodásokat, valamint egyértelmű döntéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan értékelik és ellenőrzik a különböző intézkedések végrehajtását.

Mindazonáltal a keretrendszer gyakorlati megvalósítása nem egyszerű. A helyi hatóságoknak kell vezető szerepet vállalniuk, jóllehet nem biztos, hogy ők a legmegfelelőbb partnerek erre, továbbá hogy hajlandóak ezt további finanszírozás nélkül vállalni. Mit tesznek majd az iskolák? Flandriában az iskolák hagyományosan nagyon függetlenül és önállóan működnek, és nem megszokott az, hogy külső partnereket engedjenek be a területükre. Ennek az eszköznek a hosszú távú célja azonban az, hogy mobilizálják az összes helyi partnert, és együtt kezeljék a korai iskolaelhagyást.

Típus
Gyakorlat
Ország
Belgium
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola; Óvoda
Az intervenció szintje
Célzott; Egyéni; Univerzális
Az intervenció intenzitása
Nincs adat
A finanszírozás forrása
Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Ez a segédanyag az alábbi területek / alterületek alá tartozik :