A „Plusz siker” tanításmódszertana

A Portugáliában alkalmazott „plusz óra” program hasonló képességekkel rendelkező diákok kiválasztott csoportjai számára nyújt kiegészítő segítséget a tanulásban. Az intézkedés meghatározott iskolai években az általános vagy középfokú szint első, második és harmadik évfolyamára járó tanulók igényeihez igazodik. A program „A plusz óra” nevű intézkedést és a „Főnix Projekt” intézkedéseit foglalja magába, olyan csoportszervezési modelleket nyújtva, melyek valamennyi diák tanulását támogatják.

„A plusz óra” egy olyan párhuzamos foglalkozás, amelyben minden diák részt vesz, kis csoportokba szervezve. Az iskolaév elején ez egy üres óra. Ezt töltik meg az év folyamán a hasonló tudásszinttel és/vagy tanulási stílussal rendelkező tanulók, akik 6 hétig vehetnek részt a „plusz órákon”. Az iskolaév végéig minden diák részt vesz ezen a speciális foglalkozáson. A Főnix Projekt szintén abban áll, hogy ideiglenesen egy speciális osztályban – a „fészekben” – fogja össze a tanulókat, ami irányulhat azokra, akik az iskolai tantervhez képest valahol lemaradtak, vagy azok számára helyezi magasabbra a mércét, akik már sikeresen elsajátították a tananyagot.

Mindkét szervezeti modell biztosítja azt, hogy a diákok tanulóideje ez eredeti osztályukban azonos legyen, egyszerre ékeznek tehát az iskolába és egyszerre távoznak.

A csoportok diáklétszáma mindkét modell esetében csökkentett, a tanárok ugyanazok (amennyiben ez a „plusz óra” keretein belül lehetséges), és a speciális órák tantárgyai és tananyaguk tartalma is megegyezik az eredeti órákéval. Az intézkedés egy vagy több tantárgyra terjedhet ki (ezek általában a portugál nyelv, a matematika és azok a tárgyak, amelyekkel nehezebben birkóznak meg a diákok). Mindkét program foglalkozásain a diákok igényeit, tanulási stílusát és tudásszintjét előtérbe helyezve folyik a munka. Mindez a tanárok számára is lehetőséget teremt arra, hogy speciális tanítási stratégiákat fejleszthessenek ki, figyelembe véve a diákok különböző tanulási ütemét és odafigyelve az egyéni különbségekre.

Az óráért felelős tanár a diákokat és a szülőket is tájékoztatja az eredményekről, melyeket az interneten is elérhetővé tesznek.

Típus
Gyakorlat
Ország
Portugália
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása