Sala Farol: „szoba a világítótoronyban” – támogatás a tanulási nehézségekkel küzdőknek

A Sala Farol elnevezésű program az egyén tanulási nehézségeire összpontosít. Kiscsoportokban, rendszeres időközönként (kiegészítő) korrepetálást végző tanárok nyújtanak egyénre szabott segítséget a tanulók számára. Az érintett diákok számára egyéni tanulási programot állítanak össze, mely segíti őket tanulmányi céljaik elérésében.

A program az egyes diákok tanulási nehézségeit tartja szem előtt. Ezeket a nehézségeket a korrepetáló tanárok hivatottak enyhíteni. A diákokat az osztályfőnök jelöli ki az iskolaév közbeni és év végi felmérés alapján. A korrepetációs szükségletre vonatkozó döntéseket az osztályfőnök, a korrepetáló tanár és az oktatókon kívüli szakértők hozzák, azaz a pszichológus, vagy a szociális munkás, akik egyéni tanulási tervet dolgoznak ki a diákok számára.

A program lényegében egy, a tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatására fókuszáló intézkedés. A tanulási támogatásra szánt időkeretben, valamint a kiegészítő korrepetálás lehetővé tétele keretében (melyek a rendes általános iskolai oktatás részei) a tanulókat 2-4 fős csoportokra osztják, és saját osztályuktól elkülönítve specifikusabb feladatokat végeznek. A felzárkóztatás egyénre szabott munkaterv alapján történik, az egyes tanulók haladásának monitorozásával és értékelésével együtt. A felzárkóztatást az osztályfőnök, a korrepetáló tanár és az oktatókon kívüli személyzet végzi, akik a lehető legnagyobb mértékben egyénre szabják azt.

A tanulmányi célokat úgy csoportosítják és oly módon írják le, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen saját maguk értékelésére is (önértékelés és önszabályozás). Amikor elérnek egy bizonyos szintet, akkor léphetnek tovább a következőre.

Az egyes diákok adott, a felzárkóztatás tárgyát képező kompetenciáihoz kapcsolódó fejlődését intézményi szinten monitorozzák. A diákok által látogatott korrepetálások számát is nyomon követik.

Típus
Gyakorlat
Ország
Portugália
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása