A SZÜLŐK HELYE AZ ISKOLÁBAN

Néhány országhoz hasonlóan a franciaországi iskolák általában biztosítanak egy kijelölt helyet a szülők számára. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a szülők találkozhassanak egymással, részt vehessenek az oktatási tevékenységekben, jobban megismerhessék az iskolát és könnyebben kapcsolatba léphessenek az iskolai dolgozókkal.

A 2013. július 8-i törvény (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) jogi hátteret biztosított ahhoz, hogy minden iskolában létrejöjjön a szülők számára kijelölt szoba (Espace parents).

Két példán keresztül mutatjuk be a Szülők Helyét az iskolában. Az első a „Les Géraniums” általános iskola Lyonban, melyben körülbelül 15 éve létezik a LAP (Lieu Accueil Parents), azaz a „Szülőket szívesen látó tér”. A LAP egy olyan terem, mely az iskolai tanítás alatt nyitva áll a szülők előtt. Főbb célkitűzései a következők:

 • Hozzájárul a szülők és tanárok közötti kapcsolat javításához,
 • Oldja egymás kölcsönös negatív megítélését,
 • Ösztönzi a szülők együttműködését és bevonását a különböző iskolai tevékenységekbe.

A LAP-ban heti 8 órában egy szociális munkás áll rendelkezésre, akinek feladata, hogy olyan rendszeres eseményeket szervezzen a szülők számára, mint a francia oktatási rendszer működésének egyes kérdéseit bemutató találkozók, más tanárokkal való találkozók, valamint a gyermekek iskoláztatásáról szóló eszmecserék a település szociális és egészségügyi szolgálataival. A szülőket az iskolai dolgozók (igazgató, tanárok) is támogatják.

A LAP ajtaja bármikor nyitva áll a szülők számára, itt találkozhatnak azért is, hogy beszélgessenek és tapasztalatot cseréljenek iskolás gyermekeikkel kapcsolatos szülői szerepükről és támogatást nyújtsanak egymásnak. A kisgyerekkel ékező szülők számára játszósarok is rendelkezésre áll. Könyvek, iskolai szabályzatokról és tevékenységekről szóló információs anyagok, valamint a környék szociális, sport és szabadidős tevékenységeiről szóló tájékoztatók is elérhetők ebben a teremben. A szociális munkás segítséget nyújt abban, hogy iskolai ügyekről (például az iskola működéséről) szóló előadások szerveződjenek vagy külsős szakemberekkel (például a tanulási nehézségekkel küzdő diákokkal foglalkozó pedagógus-asszisztensi hálózat tagjaival, szociális munkásokkal vagy egészségügyben dolgozó szakemberekkel) való találkozók jöhessenek itt létre. Ezen kívül számos olyan programot is szerveznek a szülők számára, melyek lehetőséget teremtenek arra, hogy sokkal közelebbről megismerhessék az iskola életét, mint például: főzőtanfolyamok abból a célból, süteményeket süssenek és árusítsanak, majd abból iskolai programokat finanszírozzanak; táskakészítés azon diákok számára, akik az iskola könyvtárából szeretnének kölcsönözni (ez a program egyben az olvasás fontosságára is felhívja a figyelmet); valamint bábjáték, melyet a szülők szerveznek és adnak elő az iskola diákjainak.

A szintén Lyonban található Collège Schoelcherben is létrehoztak egy közösségi teret a szülők számára („Espace Accueil Parents”). E tér nemcsak az iskola saját diákjainak szülei, hanem a környék öt másik általános iskolájának szülői közössége által is látogatható, és az itt tevékenykedő szociális munkás ugyanaz, mint aki a Les Géraniums általános iskolában lévő LAP-ban tevékenykedik. Ez megkönnyíti azoknak a szülőknek a csatlakozását, akik már hozzászoktak ahhoz, hogy az általános iskolai hasonló közösségi térbe járnak.
A szülői közösségi tér célkitűzései, hogy támogassák a családok integrációját; olyan tevékenységeket szervezzenek, amelyek ösztönzik a tanintézmény és működésének jobb megismerését; támogassák a tanulóknak szóló tanácsadás; valamint köztársasági és állampolgári értékeket közvetítsenek. A Szülői Térben számos tevékenység biztosított. Ezek közé tartoznak a következők:

 1. Felnőtt nyelvtanfolyamok (francia mint idegen nyelv) különböző szinteken a teljesen kezdőtől egészen az egyetemi felvételhez szükséges szintig. Mindez lehetővé teszi a szülők számára, hogy:
 • Fejlesszék francia nyelvtudásukat (szövegértés, beszéd, olvasás és írás) annak érdekében, hogy jobban megértsék a gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó írásos dokumentumokat, és hogy tudjanak szóban kommunikálni a pedagógusokkal.
 • Információhoz jussanak az iskola működéséről és követelményeiről, és erősítsék a tanárokkal való együttműködést.
 • Megértsék az iskolai rendszer működését annak érdekében, hogy követni tudják gyermekeik iskoláztatását.
 • Megértsék a köztársaság alapelveit és értékeit, valamint ezek alkalmazását a francia társadalomban.

A tevékenységet az alábbiak jellemzik:

 • 5 csoport, 12-15 fővel, francia mint idegen nyelv szakos diplomával rendelkező megbízási szerződéses oktatók vagy középiskolai tanárok irányításával;
 • 120 órás képzési program egy iskolai évben, (minimum 60 óra tekintetében) újrakezdési lehetőséggel a következő évben, ami 3 éven belül teljesítendő;
 • Felkészülési lehetőség a francia kezdő (DILF) és A1 alapfokú nyelvvizsgára (DELF A1), de a vizsgadíjat nem finanszírozzák;
 • A tanfolyamok ingyenesek a résztvevők számára.
 1. Egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek:
 • Főzőtanfolyammal egybekötött, táplálkozási szakértő által tartott előadás;
 • Fitnesztanfolyam anyukák számára;
 • Elsősegély-tanfolyam.
 1. Állampolgársági tanfolyam: ennek keretében a szülők egy, az állampolgársághoz kapcsolódó témákról szóló újság publikálásában vesznek részt; ilyen témák például: a mobiltelefon használata az iskolában; a környék fejlesztése, az oktatás színvonala és a diákok boldogulása az iskola után, a diákok magatartása az oktatási intézmény elhagyása után.
 2. Tutorálás (általában önkéntes alapon az intézmény tanárai által), mely olyan tantárgyakba nyújt bevezetést, mint az angol, spanyol, német nyelv vagy az informatika (IT).
Típus
Gyakorlat
Ország
Franciaország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Ez a segédanyag az alábbi területek / alterületek alá tartozik :