A LEMORZSOLÓDÁSSAL ÉS KORAI ISKOLAELHAGYÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK AZONOSÍTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

Az UNICEF Szerbia és az Oktatáspolitika Központ civil társadalmi szervezete a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztériumának támogatásával a megvalósította a „Korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Szerbiában” elnevezésű projektet.

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek és fiatalok lemorzsolódásának és korai iskolaelhagyásának csökkentéséhez. Meghatározta a korai iskolaelhagyás kritériumait (előjeleit), amelyeket az iskolai teamek a veszélyeztetett tanulók figyelemmel kísérésére és a lemorzsolódás megakadályozására használhatnak.

Ebben a projektben a lemorzsolódás kockázatával veszélyeztetett (célcsoport) tanulók (7–19 éves korosztály) a következő kritériumok alapján kerülnek azonosításra: 

  1. Jelenlét. Előjelek: (a) hiányos jelenlét; (b) időszakos jelenlét
  2. Iskolai tapasztalat és teljesítmény. Előjelek: (a) gyenge tanulmányi teljesítmény; (b) évismétlés/késői beiratkozás; (c) többszörös iskolaváltás
  3. Viselkedés. Előjelek: (a) rossz viselkedés, agresszivitás
  4. Szülői szerepvállalás. Előjelek: (a) családi támogatás hiánya; (b) család iskolai életben való részvételének hiánya
  5. Tanulói elkötelezettség. Előjelek: (a) társadalmi szerepvállalás hiánya az iskolában; (b) tanulmányok iránti elkötelezettség hiánya; (c) kiesés korábbi előfordulása
  6. Egyéni és szociális sérülékenységi tényezők. Előjelek: (a) a szerb nyelvet nem beszéli folyékonyan és bevándorló háttér; (b) magas fokú családi mobilitás; (c) családi helyzet hirtelen megváltozása; (d) gazdasági nehézségek; (e) iskoláztatás pénzügyi támogatásának hiánya (például iskolai felszerelések, közlekedés stb.); (f) a gyermek vagy a családtagok szerfüggősége; (g) korai iskolaelhagyás előfordulása a családban (különösen a testvérek tekintetében); (h) zaklatás és erőszak által érintettek; (i) megkülönböztetés vagy szegregáció által érintettek (sajátos nevelési igényű, etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek stb.); (j) intézménybe való (újbóli) beilleszkedés hosszú távú kórházi ápolás vagy bentlakásos intézményben (speciális szükségletekkel rendelkező gyermekek vagy fiatalkorú bűnelkövetők) való elhelyezés után; (k) törvénnyel összetűzésbe kerülő gyermekek; (l) iskolától távol eső lakhely és/vagy elkülönített osztályok.
Típus
Gyakorlat (indirect evidence)
Ország
Szerbia
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott; Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Magánfinanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Ez a segédanyag az alábbi területek / alterületek alá tartozik :