INCLUD-ED INTERAKTÍV CSOPORTOK

Az interaktív csoportok egyike az INCLUD-ED kutatási projektben azonosított sikeres oktatási tevékenységeknek (SEA-k). Az INCLUD-ED azokat az oktatási stratégiákat elemezte, amelyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, valamint előmozdítják a társadalmi kohéziót, továbbá a társadalmi kirekesztést okozó stratégiákat, különös hangsúlyt helyezve a veszélyeztetett és marginalizált csoportokra. Az interaktív csoportokat gyermekek és fiatalok oktatásának fejlesztésére használják különböző összefüggésekben. A tanulókat kis létszámú heterogén csoportokba osztják, minden csoportot egy felnőtt támogat. Minden csoportba 4-5 tanulót válogatnak, szem előtt tartva a heterogenitást a képességi szintek, nemek, kultúra, nyelv és az etnikai hovatartozás szempontjából. Ez a példa az interaktív csoportok (IG) és alkalmazásuk eredményeinek megértését segíti.

Az interaktív csoportok (IG) egyike az INCLUD-ED kutatási projektben azonosított sikeres oktatási tevékenységeknek (SEA-k): Európai befogadást és társadalmi kohéziót segítő oktatási stratégiák (Európai Bizottság, 6. keretprogram, 2006-2011).  Az INCLUD-ED azokat az oktatási stratégiákat elemezte, amelyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, valamint előmozdítják a társadalmi kohéziót, továbbá a társadalmi kirekesztést okozó stratégiákat, különös hangsúlyt helyezve a veszélyeztetett és marginalizált csoportokra. A kockázatnak kitett tanulók oktatását támogató SEA-k olyan univerzális komponenseket ölelnek fel, amelyek bizonyítottan átvihetők a legkülönbözőbb összefüggésekre, és oktatási sikerhez vezetnek. Az IG-t világszerte gyermekek és fiatalok oktatásának fejlesztésére használják különböző összefüggésekben.

Az IG alapját képező elméleti keret eltér azon széleskörű tudományos irodalomtól, amely a tanulók képességek szerinti csoportosításának negatív hatásáról számol be a tanulásukra, az elvárásaikra és az önbecsülésükre, a kortársaktól tanulás lehetőségére nézve, és továbblép a magasabb képességű csoportok irányába, különösen a veszélyeztetett diákok esetén, valamint azon interakciók megsokszorozásának és diverzifikálásának szükségessége felé, amelyeknek a diákok ki vannak téve.  Az oktatástudomány kiemelkedő megközelítéseivel összhangban az IG a dialogikus tanulási módszer révén kiterjed az összes tanuló interakcióinak mennyiségére és minőségére és növeli azokat. A dialogikus tanulás elmélete szerint a tanulók mélyreható tárgyi tudást szereznek és egyenlőségen alapuló, minden ember kulturális intelligenciáját elismerő és arra építő párbeszédeken keresztüli személyes és társadalmi transzformációk folyamatában vesznek részt, a dialogikus tanulás célja a transzformáció, erősíti a párbeszéd instrumentális dimenzióját, a szolidaritás értékén alapul, a jelentés megalkotásának forrása, a különböző hátterek egyenlő értékén alapul és erősíti azt. Az IG tehát eléri mindazon szereplők részvételét, akik közvetlen vagy közvetett módon hatást gyakorolnak a diákok tanulására és fejlődésére, ideértve a tanárokat, családtagokat, barátokat, szomszédokat, közösségi tagokat, területi szervezeteket és helyi önkénteseket.

Az IG önálló gyakorlatként használható, de az „iskolák mint tanuló közösségek” keretében is megvalósulhat, más SEA-k mellett, mint például a dialogikus irodalmi összejövetelek és a családi oktatás. A „tanuló közösségek” elnevezésű projekt a teljes iskolai szintű beavatkozásra épül, azzal a céllal, hogy megakadályozza a korai iskolaelhagyást, továbbá javítsa az iskolai teljesítményt és a társadalmi kohéziót. Az ezekben az iskolákban elért eredmények alapján az Európai Bizottság és az Európa Tanács az iskolák mint tanuló közösségek megközelítés megfontolását javasolta az iskolai lemorzsolódás csökkentésére és a tanulási eredmények javítására.

Típus
Gyakorlat
Ország
Albánia; Ausztria; Belgium; Bulgaria; Ciprus; Csehország; Dánia; Egyesült Királyság; Finnország; Franciaország; Görögország; Hollandia; Horvátország; Izland; Lengyelország; Lettország; Litvánia; Luxemburg; Magyarország; Málta; Norvégia; Németország; Olaszország; Portugália; Románia; Spanyolország; Svédország; Szerbia; Szlovákia; Szlovénia; Törökország; Észak-Macedónia; Észtország; Írország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola; Óvoda
Az intervenció szintje
Célzott; Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Fordítás (Csak regisztrált felhasználóknak)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Fordítás (Csak regisztrált felhasználóknak)