TANODÁK ROMA DIÁKOK RÉSZÉRE

Az 1990-es években európai uniós források segítségével hoztak létre tanulószobákat (Tanoda) Magyarországon azzal a céllal, hogy támogatást nyújtsanak a hátrányos helyzetű és roma tanulóknak. A tanodák átfogó szolgáltatásokat kínálnak a fiatalok támogatására, középpontban a tanulással. A tanodák tanulási támogatást, változatos tanterven kívüli programokat és szükség szerint további támogatást nyújtanak egyéb területeken is. A tanodákban a tanulók segítséget kapnak házi feladatukhoz, órai munkájukhoz, fejlesztik tanulási készségeiket és a közösség érzését.

Magyarországon, ahol az oktatási rendszer az 1990-es években rendkívül szelektívvé vált, a hátrányos helyzetű és roma tanulók tanulási lehetőségei korlátozottak a többségi tanulókéhoz képest. A hátrányos helyzetű és roma tanulók által látogatott iskolák jellemzően az ország északi és északkeleti részén elhelyezkedő távoli területeken találhatók. Ezeknek az iskoláknak az infrastrukturális, pénzügyi és emberi erőforrásai gyengék.

Az 1990-es években az iskolán kívüli szervezett tanulás kísérleti modelljét néhány fiatal tanár és jogász dolgozta ki. Céljuk az volt, hogy támogatást nyújtsanak a hátrányos helyzetű és roma tanulóknak, hogy felkészítsék őket az érettségi vizsgára (12. évfolyam), amely lehetővé teszi számukra, hogy bekerüljenek a felsőoktatásba.

2004-től európai uniós források felhasználásával létesítettek „tanodákat” hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken az országban. A projektek célja a tanulói teljesítmény növelése, a tanulási akadályok csökkentése és a tanulók kulturális identitásának erősítése volt. 

A tanoda egy olyan, civil szervezet által működtetett, önálló infrastruktúrával rendelkező közösségi terület, amely a helyi szükségletekre és a fiatalok önkéntes részvételére épít; és olyan, az általános személyes fejlődésre összpontosító, komplex szolgáltatásokat nyújt, amelyek egyébként nem elérhetők a szociális periférián élő gyermekek és fiatalok számára.

A tanodák legfontosabb célkitűzései: a tanár-diák kapcsolatok javítása; tanulási tér biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára; a roma szülők integrálása a közösségbe; a tehetséges gyermekek azonosítása és támogatása; a korai iskolaelhagyás, osztályismétlés és munkanélküliség csökkentése; a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szociális készségek fejlesztése; a kulturális élet javítása; a hátrányos helyzetű fiatalok számára tanterven kívüli tevékenységek biztosítása; munkalehetőségek biztosítása alacsony képzettségű munkavállalók számára; az iskolák és a közösség közötti kapcsolatok erősítése; képzési lehetőségek a jövőbeli tanárok számára; tanácsadás nyújtása és étkezések biztosítása a tanulók számára.

Típus
Gyakorlat
Ország
Magyarország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása