RefugeesWellSchool

Kép: RefugeeWellSchool logo

Az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramja által finanszírozott RefugeesWellSchool projektet hét partnerintézmény hajtotta végre hat európai országban. Azt az átfogó célt tűzték ki maguk elé a projekt résztvevői, hogy újabb helyeken vetik be a korábbi adatok által igazoltan hatékony preventív, iskolai szintű támogatási formákat a menekült, illetve bevándorló fiatalok mentális jóllétének előmozdítása érdekében, és megvizsgálják, hogy különböző oktatási környezetekben milyen módon lehet megvalósítani ezeket a programokat.

Annak érdekében, hogy több információnk legyen a megelőzést célzó programok iskolai környezetben tapasztalható hatásairól, a RefugeesWellSchool projekt munkatársai kiértékelték az alábbi öt preventív, iskolaközpontú technika hatékonyságát, és az implementáció lépéseit is összegezték:

  • a gyakorló tanárok továbbképzése, traumafeldolgozási technikák oktatása;
  • osztálytermi drámaterápia;
  • az Üdv a suliban! program;
  • társas integrációs és fejlesztő segédanyag (PIER intervenció);
  • tanártovábbképzés.

A RefugeesWellSchool annak függvényében értékelte az öt fenti beavatkozást, hogy milyen mértékben járultak hozzá a programok által érintett menekült/bevándorló fiatalok mentális jóllétéhez. A projekten dolgozók tágan értették a „mentális jóllét” fogalmát, és az alábbi tényezőket vették figyelembe:

  • mentálhigiénés problémák számának csökkenése;
  • reziliencia erősödése;
  • nagyobb támogatást nyújtó szociális hálózatok, etnikumok közötti pozitív kapcsolatok;
  • rendszeres iskolalátogatás, az iskolához tartozás érzésének megjelenése.

A programok és a vizsgálatok eredményeit a résztvevők, a gyerekekkel dolgozó iskolai szakemberek, a szélesebb nagyközönség, az oktatásügyi döntéshozók és az akadémiai kutatók is megismerhetik majd.

Típus
Gyakorlat (direct evidence)
Ország
Belgium; Dánia; Egyesült Királyság; Finnország; Norvégia; Svédország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása