Az osztálytermi légkör formatív értékelésére szolgáló eszköz

Az Európai Bizottság az „A formative, inclusive, whole-school approach to the assessment of social and emotional education in the EU” (= Egy formatív, inkluzív és az egész iskolára kiterjedő megközelítés az európai uniós tagállamokban folytatott társas és érzelmi nevelés felméréséhez) című jelentés részeként létrehozott egy új formatív értékelési eszközt, amelynek segítségével mélyebb, átfogóbb képet kaphatunk a tanulási környezetben uralkodó légkörről, az eredmények pedig útmutatást nyújthatnak ahhoz, hogy a pedagógusok és diákjaik pozitív irányba változtathassanak az osztálytermi légkörön.

Az eszköz kilenc indikátor segítségével értékeli ki az osztálytermi légkört:

  • kulturális érzékenység és befogadás;
  • biztonságérzet, beleértve az iskolai zaklatás megelőzését és az attól való védelmet;
  • pozitív szemléletű tanulásszervezés;
  • az egymásra odafigyelés a tanár-diák kapcsolatokban;
  • támogató kapcsolatok a kortársak között;
  • együttműködés, a kollaboratív tanulást is ideértve;
  • a diákok aktív részvétele érdemi jellegű tanulási tevékenységekben;
  • kihívások biztosítása a diákoknak, magas elvárások támasztása;
  • a diákok meghallgatása, beleértve a döntéshozatali folyamatokat is.

Az indikátorok által lefedett területek felmérése kérdések mentén zajlik. A pedagógusoknak és diákjaiknak minden egyes területen meg kell határozniuk az erősségeket és a jövőbeni célokat. A tanár az osztály sajátosságainak figyelembevételével végrehajthat módosításokat a felmérésben, hogy a helyi viszonyok szempontjából megfelelőbb, a tanulók fejlettségi szintjéhez jobban illeszkedő legyen az értékelés.

Típus
Document (direct evidence)
Ország
Málta; Olaszország; Írország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola; Óvoda
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Fordítás (Csak regisztrált felhasználóknak)