Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis, rövidítve T-SEDA (= Oktatói rendszer tanulási célú dialógusok elemzéséhez)

Az angol rövidítéssel T-SEDA néven ismert projekt egy széles körű multimédiás segédanyag-gyűjtemény, amely az iskolai dialógus módszerének helyes használatában segíti az oktatás különböző szintjein tanító pedagógusokat. A tanár által vezetett vizsgálatokkal lehetővé teszi, hogy az oktatók alaposan kielemezzék és fejlesszék a saját gyakorlatukat. Egy helyben dolgozó kolléga személyében mindig facilitátor koordinálja a folyamatot, aki a visszajelzéseivel biztosítja, hogy megfelelő legyen a módszer alkalmazásának hatóköre, fenntartható legyen a megközelítés, és a helyi viszonyokból induljon ki a munka.

Az „iskolai dialógus” olyan, a tanár és a diákok között vagy kizárólag a tanulók között zajló, produktív, csoportos társalgás, amelynek résztvevői építenek egymás ötleteire, és tiszteletteljes módon vitatják egymás ötleteit. A módszer erősíti a diákok bevonódását az órai munkába, és segíti a tananyag elsajátítását.

A T-SEDA projekt által kidolgozott segédanyagtárban kutatásokkal alátámasztott, mindenki számára hozzáférhető multimédiás anyagok találhatók, amelyek segítik az oktatási rendszer különböző képzési szintjein dolgozókat abban, hogy saját maguk által vezetett vizsgálatok és a munkájuk hatásfokát erősítő feladatok elvégzésével fejlesszék az iskolai dialógusokra vonatkozó gyakorlatukat. A rendelkezésre bocsátott eszközök között találunk egy önauditmegoldást a dialógusok használatának vizsgálatára, egy útmutatót a reflexív analízishez, egy kódrendszert a dialógusformát öltő osztálytermi interakciók szisztematikus megfigyelésére és feljegyzésére, valamint szemléletes videókat is.

A T-SEDA anyagait a Cambridge-i Egyetem kutatói és tanárai dolgozták ki. A projektben részt vevő csapaton kívül 360, különböző országokban, különböző képzési szinteken, különböző diákokat és tantárgyakat tanító gyakorló pedagógus tesztelte az eszközöket. A projekt tagjai alaposan dokumentálták a segédanyagok pedagógiai gyakorlatra kifejtett hatását.

Típus
Document (direct evidence)
Ország
Egyesült Királyság; Spanyolország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola; Óvoda
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Helyi finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása