Az iskolai kudarc megelőzése: a befogadó szakpolitikák lehetőségeinek vizsgálata az intézményrendszer és az egyének vonatkozásában

Kép: PSF project logo

A Preventing School Failure (PSF) projekt célja az volt, hogy az iskolai kudarc és az inkluzív politikák közötti összefüggések feltárásával hozzájáruljon az oktatási rendszerekben a befogadás és az igazságosság terén jelentkező egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A projekt keretében kutatási adatok vizsgálatán keresztül járták körül a kérdést, hogy az inkluzív oktatáspolitikák hozzájárulhatnak-e az iskolai kudarc megelőzéséhez – az egyének és a teljes rendszer szintjén egyaránt. 

A PSF projekt során olyan nemzeti és helyi szintű inkluzív szakpolitikai keretrendszereket vizsgáltak, amelyek hatékonyan segítették az iskolákat olyan fejlesztések végrehajtásában, amelyek a befogadó oktatás megvalósítására, az iskolai kudarc megelőzésére és valamennyi tanulójuk iskolai és életvezetési sikerességének biztosítására irányultak. E rendszerszintű megközelítési módok vizsgálatán keresztül a projekt az iskolai kudarc jelenségét is rendszerszintű problémaként vizsgálta, ahelyett, hogy az egyes tanulók esetleges hiányosságait állította volna a központba.

A projekt csapata párhuzamosan két szálon folytatott elméleti kutatást:

  • A kutatás egyik szála az iskolai kudarcnak az inkluzív nevelés-oktatás keretében történő megelőzését tárgyaló európai és nemzetközi szakirodalom áttekintése és vizsgálata volt.
  • Ezzel párhuzamosan vizsgálták meg az iskolai kudarc megelőzésére irányuló, már meglévő nemzeti szakpolitikai intézkedéseket. Ehhez az Ügynökség tagországai körében adatgyűjtést hajtottak végre arról, hogy az egyes tagországok milyen szakpolitikai megközelítéseket alkalmaznak az iskolai kudarc visszaszorítása érdekében.

A projektet az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért hajtotta végre 2018 és 2020 között.

Típus
Document (indirect evidence)
Ország
Csehország; Egyesült Királyság; Finnország; Görögország; Izland; Lettország; Málta; Németország; Svédország; Szerbia; Szlovákia; Észtország; Írország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Célzott; Univerzális
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás; Nemzeti kormány

Hozzászólások

Hozzászólás írása