Értékelési környezet az iskolai interkulturális mentorálási eszközök és gyakorlatok támogatásához (E-EVALINTO)

Kép: E-EVALINTO logo

Az E-EVALINTO az egymás mentorálásának módszerét népszerűsíti, amivel azt kívánja elérni, hogy csökkenteni tudjuk a korai iskolaelhagyók arányát a bevándorló diákok körében, jobban elismerjük az interkulturalitás értékét, és létrehozzunk egy olyan IKT-keretrendszert, amely kultúrák közötti kontextusban is használható tevékenységek értékelésére, lebonyolítására és kidolgozására. Az Erasmus+ programon keresztül finanszírozott projekt középpontjában az elemzett helyzetekben megfigyelhető mintázatok leírása, valamint a döntéshozatali folyamatok állnak.

A korai iskolaelhagyás problémájának megoldása komoly lépés lenne a fiatalok életesélyeinek javításához, valamint az Európa 2020 stratégiában prioritásként megfogalmazott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés eléréséhez vezető úton. Az E-EVALINTO projekt célja az időben való beavatkozást lehetővé tevő stratégiák kidolgozása, amelyek mérséklik a migráns és a nem migráns hátterű diákok között a korai intézményelhagyás mértékében megfigyelhető különbséget.

A projekt középpontjában kultúraközi mentorprogramok és szervezett tevékenységek állnak, amelyeket az iskolai kontextusban előforduló, kultúrák közötti problémák felmérésére és kiértékelésére használható keretrendszerként szolgáló eszközöket és gyakorlatokat tartalmazó, komplex IKT-környezet támogat meg, amely a következő elemekből áll:

  • egy prevenciós jelleggel kidolgozott, az időben való beavatkozást lehetővé tevő stratégiából, amely az egymás mentorálásának módszerén alapul, és az a célja, hogy csökkentse a korai iskolaelhagyók arányát a bevándorló hátterű diákok között;
  • továbbá egy kultúrák közötti kontextusban végzett tevékenységek értékelésére, lebonyolítására és kidolgozására használható IKT-keretrendszerből.
Típus
Gyakorlat (indirect evidence)
Ország
Ciprus; Lengyelország; Olaszország; Spanyolország; Írország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Oktatási szint
Középiskola
Az intervenció szintje
Célzott
Az intervenció intenzitása
Időszakos
A finanszírozás forrása
Európai finanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása