A korai iskolaelhagyás megakadályozását segítő Fuoriclasse modell

Kép: Fuoriclasse

A Fuoriclasse (Olaszország) egy, a korai iskolaelhagyás megakadályozását célzó integrált intervenciós modell, melynek célcsoportjába a diákok és családjaik, illetve a pedagógusok is beletartoznak. A modell olyan tevékenységeket foglal magában, melyek elősegítik a tanulási motiváció fenntartását, illetve az oktatáshoz való jog teljes mértékű érvényesülésének biztosítását, az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglaltaknak megfelelően.

A Fuoriclasse iskolán belüli és kívüli oktatási intervencióit az általános iskolai 4. és 5., illetve a középiskolai 2. és 3. osztályos diákjai számára dolgozták ki, ezzel egyúttal az oktatási szintek közötti átmenetet is támogatva. A projekt négy, egymást kiegészítő intervenciós területet érint:

  • az iskolákkal kapcsolatos ismeretek és készségek felidézése és megerősítése;
  • kulturális témájú szabadidős műhelyek;
  • a pedagógusok ismereteinek felfrissítését és a szülők érzékenyítését célzó rendszerszintű intézkedések;
  • az iskolán kívül folytatott tanulás támogatása hatékony és informális módszerekkel.

Néhány példa a Fuoriclasse modellben javasolt tevékenységekre: a tanítási időben végrehajtandó motivációs műhelyek, iskolai táborok keretében folytatott nem formális oktatási tevékenységek, a tanulási nehézségekkel küzdő diákok korrepetálása, az iskolai jóllét növelésére vonatkozó tanácsok, illetve az iskola és a család közötti párbeszédet elősegítő találkozók.

A projekt kiértékeléséből kiderült, hogy a Fuoriclasse intervenciók több területen is eredményesek voltak: például a késői beiratkozások száma megfeleződött, a hiányzások száma csökkent, és megnőtt a családok érdeklődése a diákok tanulmányi előmenetele iránt.

Típus
Gyakorlat (indirect evidence)
Ország
Olaszország
Nyelv
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Oktatási szint
Középiskola; Általános iskola
Az intervenció szintje
Univerzális
Az intervenció intenzitása
Hosszabb távú
A finanszírozás forrása
Helyi finanszírozás; Magánfinanszírozás

Hozzászólások

Hozzászólás írása

NICE IDEA!

Fordítás (Csak regisztrált felhasználóknak)