2. Tanárok

Számos kutatási anyag mutatott rá arra, hogy a tanuló iskolai elkötelezettsége elsősorban a tanároktól kapott támogatás függvénye. Szoros kapcsolat volt kimutatható a társas, érzelmi és viselkedési jólléttel és magatartással. Egyre inkább elvárás a tanárokkal szemben, hogy a tanulás elősegítőivé váljanak. Az összes tanuló motiválásával, irányításával és folyamatos támogatásával a tanárok segíteni tudnak tanulóiknak abban is, hogy saját tanulási folyamatuk irányítóivá váljanak. Ehhez pedig szükséges, hogy tanárok erős és bizalmon alapuló kapcsolatot alakítsanak ki a tanulókkal és szüleikkel.

Továbbiak megjelenítése

Böngészés alterületek szerint ( Az összes terület megtekintése )

Segédanyagok ( Keresés az összes segédanyag között )

Felhívjuk figyelmét, hogy a „Segédanyagok” oldalon elérhető tartalmak jelenleg csak angol nyelven megtekinthetők.

Etnikai közösségekből származó tanulókra vonatkozó kvóták és ösztöndíjak roma diákoknak

A kvóták célcsoportjai olyan etnikai közösségek tagjai, akik saját nyelvükön nem férnek hozzá a felsőoktatáshoz. Az intézkedés célja a hallgatók felsőfokú oktatásba való felvétele. A kvótákat a 2013-tól kezdődően a hallgatókkal szembeni követelményekről szóló törvény alapján állapítják meg, de a kormány minden évben meghatározza a kvóták százalékos arányát. A kvóták általában az összes közoktatási intézménybe beiratkozott egyetemi hallgató 10%-át fedik le. A felsőoktatási ösztöndíjak jogosultjait több kategóriába sorolják: 50% a társadalmilag sérülékeny hátterű hallgatók számára, 30% a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményeket elért hallgatók számára, 20% pedig a társadalmi fejlődés szempontjából kiemelkedően fontos tanulmányi területekre (például elektrotechnika, gépgyártás, biotechnika, orvostudomány, matematika és természettudományok) jelentkező hallgatók számára. A 2015/16-os tanévtől kezdve a roma származású hallgatókat is bevonták ösztöndíjra jogosult célcsoportként. A roma származás az egyetlen kivétel, amely etnikai alapú. A roma származású hallgatóknak járó ösztöndíjat elsőként a 2016/17-es tanévben vezették be.

Terület: 2. Tanárok

Alterületek: 1.4. Együttműködés az oktatási rendszerekben; 2.3. A tanári alapképzés és a tanárok folyamatos szakmai továbbképzése; 3.9. Menekültek, bevándorlók és romák; 3.11. Célzott támogatás – hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet

Nyelv: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ország: Észak-Macedónia

INCLUD-ED INTERAKTÍV CSOPORTOK

Az interaktív csoportok egyike az INCLUD-ED kutatási projektben azonosított sikeres oktatási tevékenységeknek (SEA-k). Az INCLUD-ED azokat az oktatási stratégiákat elemezte, amelyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, valamint előmozdítják a társadalmi kohéziót, továbbá a társadalmi kirekesztést okozó stratégiákat, különös hangsúlyt helyezve a veszélyeztetett és marginalizált csoportokra. Az interaktív csoportokat gyermekek és fiatalok oktatásának fejlesztésére használják különböző összefüggésekben. A tanulókat kis létszámú heterogén csoportokba osztják, minden csoportot egy felnőtt támogat. Minden csoportba 4-5 tanulót válogatnak, szem előtt tartva a heterogenitást a képességi szintek, nemek, kultúra, nyelv és az etnikai hovatartozás szempontjából. Ez a példa az interaktív csoportok (IG) és alkalmazásuk eredményeinek megértését segíti.

Területek: 2. Tanárok; 3. A tanulók támogatása; 4. Szülői szerepvállalás

Alterületek: 2.1. A tanár készségei és kompetenciái; 3.5. Tanulás és értékelés; 3.9. Menekültek, bevándorlók és romák; 3.10. Célzott támogatás – sajátos nevelési igények és tanulási nehézségek; 4.3. A szülők tere és szerepvállalása az oktatási tevékenységekben

Nyelv: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Ország: Albánia; Ausztria; Belgium; Bulgaria; Ciprus; Csehország; Dánia; Egyesült Királyság; Finnország; Franciaország; Görögország; Hollandia; Horvátország; Izland; Lengyelország; Lettország; Litvánia; Luxemburg; Magyarország; Málta; Norvégia; Németország; Olaszország; Portugália; Románia; Spanyolország; Svédország; Szerbia; Szlovákia; Szlovénia; Törökország; Észak-Macedónia; Észtország; Írország

Következő 10 találat megjelenítése