Tanulmány az európai iskolák innovációjának támogatásáról

Az oktatással foglalkozó európai politikai döntéshozók számára kiemelt cél annak biztosítása, hogy minden gyermek teljeskörűen kibontakoztathassa képességeit. Ennek eléréséhez az oktatási rendszereknek rugalmasabbá és dinamikusabbá kell válnia, továbbá támogatnia kell a tanítást és tanulást érintő innovatív megközelítési módokat, amelyek lehetővé teszik az iskolák és az iskolai rendszerek számára, hogy lépést tartsanak a gyors ütemű társadalmi és gazdasági változásokkal, és képessé arra, hogy minden tanuló számára elérhetővé tegyék a magas színvonalú oktatás.

Európa-szerte számos iskola tört ki az iskolai oktatásra vonatkozó hagyományos elképzelések keretei közül, megkérdőjelezve a hagyományos korlátokat az idő és a tér, valamint a tanítási és tanulási folyamat tekintetében egyaránt. Ezen iskolák innovatív megközelítési módjainak sokszínűsége demonstrálja, hogy milyen sokféleképpen át lehet alakítani nemcsak az oktatás tartalmát, hanem a gyerekek tanulási folyamatát is.

A „Study on supporting school innovation across Europe” című tanulmány alapos áttekintést nyújt a közelmúltbeli kutatásokról, és az Európai Unió 28 tagállamában létező iskolai innovációs szakpolitikákról. A tanulmány 12 részletes esettanulmányt is tartalmaz 24 olyan sikeres iskoláról, amelyek hátrányos helyzetű európai uniós régiókban működnek.

A tanulmány főbb megállapításai

Mi hajtja az innovációt az iskolákban?

A tanulmány szerint az innovatív iskolák olyan iskolai kultúrát alakítottak ki, melyra az alábbiak jellemzők:

 • Az iskolai vezetés támogató és decentralizált, és biztosítja a bizalmon alapuló munkakörnyezetet, a szakmai fejlődést elősegítő lehetőségeket, továbbá lehetőségeket nyújt az együttműködésen alapuló kutatásra, valamint a társaktól való tanulásra.
 • A pedagógusok felkészültek, elkötelezettek és szakmájukat hivatásszerűen űzik, az iskola pedig támogatja egymás közötti együttműködésüket, illetve reflektív és szakmai fejlődési törekvéseiket.
 • Az egész iskola osztozik az iskolafejlesztéssel kapcsolatos elképzelésekben, amelyet részletesen kidolgozott belső stratégiák és cselekvési tervek rögzítenek.
 • A diákok elkötelezetten és aktívan vesznek részt a megújulás folyamatában.
 • Az iskola nyitott a tágabb közösség, illetve szélesebb körű partnerségek felé.

A fenntartható megújulás támogatása oktatási rendszereken keresztül

Ahhoz, hogy az iskolák biztosíthassák a fenti feltételek megvalósulását, a teljes oktatási rendszereknek is meg kell újulnia. Ehhez pedig a következők szükségesek:

 • Egy alapvető irányelveket magában foglaló koherens keretrendszer, ami kiterjed olyan kulcsfontosságú területekre, mint amilyen a tanterv, az iskolai autonómia, az elszámoltathatóságot biztosító intézkedések, a pedagógusok és az iskolai vezetők szakmai fejlődésének rendszere, valamint a finanszírozási irányelvek. Ezen irányelveket alapként megerősíti a hosszú távú elkötelezettség az innovációnak az iskolai oktatásba való integrálása és a rendszerszintű átalakulás iránt.
 • Az új fejlesztésekre vonatkozó irányelvek az azok által közvetlenül érintett legfőbb érintett felekkel közösen kerülnek kidolgozásra.
 • Következetesség és átláthatóság abban a tekintetben, hogy a különböző kezdeményezések és irányelvek milyen összefüggésben állnak egymással, illetve milyen módon járulnak hozzá az iskolák egységes innovációs jövőképének megvalósításához.
 • Olyan támogató kezdeményezések és konkrét intézkedések által alátámasztott politikai stratégiák, melyek illeszkednek az átfogó politikai keretrendszerhez és jövőképhez, illetve amelyek segítenek növelni az iskolák képességét az átalakulás kezelésére és fenntartására.

Kutatási eredmények bizonyítják, hogy az iskolák nagyobb valószínűséggel alakítanak ki innovatív kultúrát, ha:

 • megfelelő mértékű autonómiával rendelkeznek a tanterv, a tanítási módszerek, a személyzeti kérdések és az anyagi erőforrások kezelése tekintetében;
 • érvényesíthető velük szemben a horizontális elszámoltathatóság;
 • rendelkeznek a partnerségek és hálózatok kialakítására való képességgel és lehetőségekkel;
 • részesülnek a releváns tanári és iskolavezetői továbbképzési rendszerek támogatásában.

Azok az országok, amelyek sikeresen alakították át oktatási rendszereiket olyan országok, amelyekben biztosított a fenntartható befektetés az oktatási reformok által megcélzott kulcsfontosságú területekbe. Emellett ezek az országok hangsúlyt helyeznek értékelési keretrendszerük megerősítésére azzal, hogy népszerűsítik az önértékelés gyakorlatát, és növelik az oktatásban érintett felek képességét az ellenőrzések során gyűjtött adatok értelmezésére és felhasználására.

Bővebb információk

 • Egy teljes jelentés, mely azt elemzi, hogy az iskolai oktatási rendszerek mely jellemzői elősegíthetik vagy akadályozhatják az iskolák megújulását
 • 12 esettanulmány, melyek az iskolai innovációra vonatkozó nemzeti megközelítési módokat járnak körül. Az esettanulmányok olyan neves oktatási szakemberekkel és más érintett felek meglátásait is tapasztalják, akikkel interjúkat adtak, vagy részt vettek különböző műhelyeken.
 • 24 iskolai profil , melyek bepillantást nyújtanak egyes iskolák megújításának folyamatába és tapasztalataiba

TELJES JELENTÉS: Study on supporting school innovation across Europe

Az Európai Bizottság megbízásából készítette a a Public Policy and Management Institute (PPMI). Kiadás éve: 2018

ESETTANULMÁNYOK ISKOLAI PROFILOK – INNOVÁCIÓK ÉS TAPASZTALATOK
Horvátország Vežice, Rijeka Zadar Iskola, Zadar megye
Észtország Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Németország Wolfgang-Borchert-School, Berlin Friedenauer Közösségi Iskola, Berlin
Görögország Thiva, 4. sz. Általános Iskola, Viotia megye Aliartos, 2. sz. Általános Iskola, Viotia megye
Magyarország Nyitott Ajtó / Open Door, Miskolc IV. Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr
Olaszország I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Szicília) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Catania (Szicília)
Litvánia Vyturys progymnasium, Panevėžys Salduvės progymnasium, Šiauliai
Hollandia De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Románia Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Spanyolország Clara Campoamor Infant and Primary School (CEIP), Granada Sierra Nevada Általános Iskola, Granada
Svédország Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Egyesült Királyság President Kennedy School and Community College, Coventry Willenhall Community Primary School, Coventry

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ angol / francia / német

1. MELLÉKLET - Áttekintés az esettanulmányokban foglalt innovációkról

2. MELLÉKLET - Kutatási módszertan és felhasznált eszközök