Az iskolai oktatási rendszerek irányítása

Az alábbiakban megismerheti az Európai Bizottságnak, az oktatási minisztériumoknak és a további érintett európai szervezeteknek az iskolai oktatás irányítását érintő együttműködésével, közös jövőképével és politikai iránymutatásával kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat.

Az európai iskolai oktatás jövője

Az európai uniós tagállamok oktatási miniszterei ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a tanítási és tanulási folyamat, valamint az iskolai oktatási rendszerek irányítása tekintetében modern megközelítési módokat szükséges alkalmazni annak érdekében, hogy az iskolák képesek legyenek megfelelni a tanulók és a társadalom által támasztott változó oktatási szükségleteknek.

2016-ban az oktatási minisztériumok és az egyéb érintett szervezetek képviselőinek részvételével működő iskolai oktatással foglalkozó ET2020 munkacsoportot arra kérték fel, hogy kritikus szemlélettel elemezze az iskolai oktatás irányításának kérdését, illetve azt, hogy az oktatási rendszerek hogyan kezeljék a minőség és az igazságosság biztosítása által támasztott komoly kihívásokat, annak érdekében, hogy az oktatás minden fiatalt hozzásegíthesse a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez.

A munkacsoport által az elmúlt két év során elvégzett munka eredményei közvetlen szerepet kapnak a nemzeti, regionális és helyi szintű döntéshozatalban.

Az iskolák, mint oktatási szervezetek

A munkacsoport oktatásirányításra vonatkozó jövőképének központi eleme az az elképzelés, hogy az iskolák oktatási szervezetekként működjenek, az integrált tanulási rendszerként felfogható iskolai oktatáson belül..

E koncepció szerint minden egyes országon vagy régión belül a döntéshozók és az egyéb érintett felek eredményesebben képesek közös munkát folytatni a közös célok elérése érdekében, és pozitív változásokat elérni, ha munkájuk kutatási adatokra, elemzésre és közös gyakorlati tevékenységekre épül. Ez által az is biztosítható, hogy a politikai reformok pozitív változásokhoz vezessenek, és hatásuk hosszú távon is fennmaradjon.

Erről bővebben is olvashat a „European ideas for better learning: the governance of school education systems” („Az eredményesebb tanulást elősegítő Európai elképzelések: az iskolai oktatási rendszerek irányítása”) című jelentésben.

Az „Oktatás és képzés 2020” és a társaktól tanulás

A közelmúltban végrehajtott kutatások eredményeire és a társaktól tanulásra (peer learning) lehetőséget adó tevékenységeikre (esettanulmányok elemzésére fordított több napos találkozók) építve az iskolai oktatással foglalkozó munkaccsoport tagjai irányadó alapelveket dolgoztak ki a politikafejlesztéshez. Ezek olyan kulcsfontosságú elemek, amelyeket a politikai döntéshozóknak javasolt megfontolnia, amikor meghatározzák a jövőben végrehajtandó intézkedéseket. Az irányadó alapelveket ismertető nyilatkozatok különböző országokból származó konkrét példákat is tartalmaznak, amelyek segítséget nyújtanak a politikai döntéshozóknak annak kritikus szemléletű vizsgálatához, hogy a különböző módszereket és megoldási lehetőségeket miként alkalmazták a gyakorlatban Európa-szerte, és mindez milyen eredményekkel járt.

Azzal, hogy a különböző országok és szervezetek közös munkát folytatnak, tanulnak egymástól, közös kritikus gondolkodást folytatnak és közösen alkotnak, a munka eredményei egyszerűen relevánssá tehetők minden ország, illetve alkalmazhatóvá minden oktatási rendszer számára, mégpedig úgy, hogy eközben nem szorul háttérbe a tény, hogy az egyes országok oktatási rendszerei különböznek egymástól, és rendkívül összetettek.

Az alábbi videóból többet is megtudhat az iskolai oktatással foglalkozó munkacsoportról, illetve arról, hogy az „ET2020” folyamat miként támogatja az egyes országokat és az érintett feleket:

Új politikai iránymutatás az oktatási rendszerek irányításáról – minisztériumok, regionális és helyi hatóságok, valamint iskolavezetők számára

Az új csomag célja támogatást nyújtani a tagállamok számára ahhoz, hogy megnövelhessék az iskolai oktatás képességét a rendszerszintű és fenntartható változás megvalósítására.

Az alábbi dokumentumokban elolvashatja az irányadó alapelveket, valamint a kortárs politikai példákat. A kiválasztott dokumentum letöltéséhez kattintson annak címére. (A dokumentumok angol nyelvűek.)

Fő jelentés:

European ideas for better learning: the governance of school education systems

report cover

Négy tematikus jelentés:

  1. Minőségbiztosítás az iskolafejlesztésért: hogyan lehet elősegíteni az iskolák külső és belső mechanizmusainak összjátékát.
  2. Folytonosság és átmenetek a tanulók fejlődési folyamatában: módszerek a tanulói pályafutás kellő rugalmasságának, illetve a megfelelő útmutatás és támogatás biztosítására.
  3. A tanárok és az iskolai vezetők az iskolákban, mint oktatási szervezetekben: a tanárok együttműködését, autonómiáját, valamint a szakmai tanulási közösségekben vállalt vezetői felelősségük felosztását támogató stratégiák.
  4. Az iskolai oktatási rendszerek határait átívelő tanulási és továbbképzési hálózatok: az innovációs és gyakorlati hálózatok, valamint a több szinten is érintett felek szerepének mélyebb megértése.

A teljes jelentés egy PDF fájlban is letölthető, ez mind az 5 dokumentumot tartalmazza.

inspiring change logo