Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Bizottság, az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC), az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) valamint az EACEA szolgáltatója, EUN Partnership (EUN) elkötelezték magukat az Ön személyes adatainak védelme mellett.

A személyes adatoknak a School Education Gateway webhely általi gyűjtése és kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2018/1725 rendeleten[i] („az adatvédelmi rendeleten”) alapul. Minden adatot egy, az Európai Unió határain belül elhelyezkedő adatbázisban tárolunk.

Az Önök bizalma fontos számunkra, ezért szeretnénk jól érthető formában tájékoztatást nyújtani arról, hogy milyen irányelveket és eljárásokat követünk a School Education Gateway online felületére vonatkozóan az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

1. Ki a felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért (ki az adatkezelő)?

Az adatkezelő az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (Avenue du Bourget 1, BE-1149 Brüsszel).

Az adatok kezeléséért és feldolgozásáért felelős személy az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) A5 egységének vezetője. Elérhetőségei:

Head of Unit A5 of EACEA 
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brüsszel
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Milyen személyes adatokat kezelünk, és hogyan?

A. Felhasználói profil: Személyes és szervezeti adatok

Az alább felsorolt személyes adatok gyűjtésére és kezelésére akkor kerül sor, ha egy felhasználó felhasználói fiókot hoz létre a School Education Gateway portálon.

A regisztrált felhasználók szabadon eldönthetik, hogy olyan információkat is feltöltenek a portálra, melyek egy vagy több szervezettel való összeköttetésüket, kapcsolatukat jelzik.

Az alábbi táblázatban látható, hogy a regisztrációs folyamat során mely személyes és szervezeti adatok megadása kötelező ahhoz, hogy a felhasználók felhasználói fiókot hozhassanak létre a School Education Gateway portálon, illetve mely információk megadása opcionális (azaz a felhasználó szabadon eldöntheti, hogy ezeket meg kívánja-e adni).

Személyes adatok Szervezeti adatok
Kötelező Vezetéknév
Keresztnév
Email cím
Felhasználó típus
Ország
Szervezet neve
Postai cím
Település
Postai irányítószám
Ország
Régió
Típus
PIC kód (Participant Identification Code, azaz résztvevő-azonosító kód)
Kapcsolattartó személy (link egy létező felhasználói profilhoz)
Opcionális Kép Leírás
Weboldal URL címe
Facebook oldal URL címe
Twitter csatorna URL címe
LinkedIn oldal URL címe
Kép

B. Online kurzusokon való részvételhez kapcsolódó információk

A School Education Gateway projekt regisztrált résztvevői részt vehetnek a projekt Teacher Academy szolgáltatása keretében megrendezett online kurzusokon. Az online kurzusokra kizárólag olyan személyek jelentkezhetnek, akik korábban felhasználói fiókot hoztak létre a School Education Gateway portálon, melyhez kötelező bizonyos személyes adatok megadása (l. fent), azonban az online kurzusokon való részvételhez további személyes adatokat nem szükséges megadni.

Az online kurzusokon való részvétellel együtt járhat további személyes adatok gyűjtése, melyek között szerepelhetnek a személyes azonosításra alkalmas információk is. Ilyen információk az alábbiak:

 • a kurzus résztvevői által létrehozott tartalmak, például: benyújtott munkák; egyenrangú felek által értékelt munkák; az egyenrangú felek által végrehajtott értékelés keretében megfogalmazott visszajelzések;
 • a kurzushoz kapcsolódó adatok, például: a résztvevők kérdéssorokra, kvízek kérdéseire adott válaszai, fórumbejegyzések, kérdőívek kérdéseire adott válaszok;
 • a nyilvános fórumokon (vagy hasonló, harmadik felek által szolgáltatott kommunikációs eszközökön, pl. a Padleten vagy a Tricideren) keresztül megosztott hozzászólások, fényképek, videók és egyéb tartalmak – beleértve a portál részét képező fórumokat és a portálon beágyazott, illetve hivatkozásokon keresztül megosztott fórumokat egyaránt;
 • Az online kurzusok résztvevői szabadon választhatnak, hogy a kurzus során felhasználnak-e harmadik felek által szolgáltatott eszközöket. Az ilyen eszközök harmadik felek által működtetett webhelyekhez kapcsolódnak, melyek saját adatvédelmi irányelveket és eljárásokat követnek. Amennyiben a kurzusok résztvevői regisztrálnak e harmadik felek által működtetett eszközök (vagy webhelyek) használatára, azzal egyúttal beleegyeznek, hogy (adatkezelőkként) ezek a harmadik felek kezeljék személyes adataikat. Javasoljuk, hogy ilyen esetekben tájékozódjanak a harmadik felek által szolgáltatott eszközök és webhelyek saját adatvédelmi irányelveiről.

A kurzusok résztvevői által a fórumokban, illetve más csoportos kommunikációs eszközökön keresztül megosztott minden információ megtekinthető a kurzus összes többi résztvevője számára, és esetenként a portálon kívülről is hozzáférhető. Ezért javasoljuk az online kurzusok résztvevőinek, hogy minden esetben óvatosan és megfontoltan járjanak el a személyes vagy bizalmas információk megosztása tekintetében; illetve amennyiben bármilyen anyagot vagy tartalmat osztanak meg (pl. képeket), bizonyosodjanak meg arról, hogy rendelkeznek az ehhez szükséges engedélyekkel.

C. Harmadik felek által működtetett webhelyekről és szolgáltatásoktól származó információk

A School Education Gateway portál harmadik felek által működtetett (a továbbiakban: külső) webhelyekről és szolgáltatásoktól is hozzájuthat személyes azonosításra alkalmas információkhoz olyan esetekben, ha regisztrált felhasználói olyan külső weboldalakra látogatnak el vagy jelentkeznek be, melyek információkat jelenítenek meg a School Education Gateway portálon (pl. Facebook, Twitter, Padlet). Ilyen információk lehetnek többek között a külső webhelyeken elérhető szöveges és/vagy vizuális tartalmak is.

A School Education Gateway portál olyan esetekben is hozzájut személyes azonosításra alkalmas információkhoz külső webhelyekről vagy szolgáltatásoktól (nevezetesen a felhasználó nevéhez, a felhasználónak a külső webhelyen regisztrált egyedi azonosítójához és a felhasználó email címéhez), ha a felhasználó egy külső webhely által alkalmazott hitelesítési eljárást (Facebook, Twitter, Google vagy LinkedIn) használva jelentkezik be a School Education Gateway portálra.

A School Education Gateway online kurzusainak keretében igénybe vehető harmadik felek által biztosított eszközök és szolgáltatások (pl. online kérdéssorok és kvízek, egyenrangú felek értékeléséhez használható eszközök, közösségi szolgáltatások) szintén gyűjthetnek személyes azonosításra alkalmas információkat azzal kapcsolatban, hogy a felhasználók miként alkalmazzák ezen eszközöket a kurzushoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtása során. Előfordulhat, hogy ezek a külső eszközök és szolgáltatások megosztják az ilyen módon gyűjtött információkat a School Education Gateway portállal, a külső weboldalak és a School Education Gateway portál által biztosított szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a felhasználók egyéni tanulási élményeinek javítása érdekében. Ilyen információk többek között a külső webhelyeken eltöltött idő, illetve az azokon megtekintett oldalak száma. Az online kurzusok résztvevői számára minden esetben szabadon választható a harmadik felek által biztosított eszközök és szolgáltatások igénybevétele.

D. Egyéb adatok

A School Education Gateway portál regisztrált felhasználóinak lehetősége van arra, hogy nyilvános hozzászólásokat írjanak a felületen publikált tartalmakhoz. Emellett a felhasználók az Erasmus+ Eszközök (Kurzuskatalógus, mobilitási lehetőségek adatbázisa, stratégiai partnerségek adatbázisa) felületén is közzétehetnek hozzászólásokat, értékeléseket és hirdetményeket is. Ez utóbbi eszközök használatát a Felhasználási feltételek című dokumentum is szabályozza. Mindezen esetekben a felhasználók önként kezdeményezik az adatszolgáltatást annak érdekében, hogy hozzászólásokat, értékeléseket vagy hirdetményeket tegyenek közzé.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy hibaelhárítási célokból a portál adminisztrátorai jogosultak arra, hogy hozzáférjenek a felhasználóknak a portálon keresztül küldött üzeneteihez és értesítéseihez.

ASchool Education Gateway portál arra is lehetőséget nyújt a regisztrált felhasználóknak, hogy felmérésekben vegyenek részt, és különböző hírlevelekre iratkozzanak fel. Ezekben az esetekben a felhasználók önként kezdeményezik az adatszolgáltatást annak érdekében, hogy részt vehessenek az ilyen jellegű tevékenységekben.

A School Education Gateway portálon folyamatos az olyan adatok gyűjtése, mint a felhasználók IP címe és internetszolgáltatója, a felhasználók által használt webböngésző és operációs rendszer, a webhelyre tett látogatások hozzávetőleges száma, a hivatkozó weboldal, a felhasználók konkrét interakciói a rendszer szolgáltatásaival; valamint minden, az előbbiekhez hasonló olyan információé, melyeket a felhasználók számítógépei és a School Education Gateway online felületét kiszolgáló szerverek automatikusan osztanak meg egymással. Ezen információkat soha nem kapcsoljuk össze az egyéni felhasználói fiókokkal, kivéve akkor, ha felmerül a gyanú, hogy egy felhasználó megsérti a portál felhasználási feltételeit, és ezért szükségessé válik annak konkrét felhasználói tevékenységeinek nyomon követése.

Végül, a School Education Gateway portálon folyamatosan zajlik az összesített statisztikai adatok gyűjtése. Ilyen adatok lehetnek többek között (de nem kizárólag): a felhasználók száma egy adott időtartam alatt, a felhasználók által kiválasztott kurzusok, illetve a felhasználói fiókok használatával kapcsolatos információk.

3. Milyen célokból kerülhet sor az adatkezelésre?

A személyes adatok kezelésére azért van szükség, hogy:

 • lehetővé tehessük a regisztrált felhasználók számára a portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételét, például:
  • hozzászólások, értékelések és hirdetmények publikálását;
  • a portál olyan szolgáltatásainak használatát, mint a kedvencek vagy a keresések elmentése; és
  • a felhasználói profilok tartalmasabbá tételét;
 • képesek legyünk kezelni az információs szolgálatunkhoz beérkező megkereséseket, a portál tartalmára vonatkozó felhasználói javaslatokat, a kifogásolt tartalmakra vonatkozó bejelentéseket stb.;
 • lehetővé tehessük a School Education Gateway projekt regisztrált résztvevői számára, hogy kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt és együttműködést folytassanak egymással;
 • lehetővé tehessük és elősegíthessük a monitoring- és kutatói tevékenységeket;
 • továbbfejleszthessük a School Education Gateway portálon keresztül folytatott tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeinket;
 • friss híreket és releváns információkat szolgáltathassunk a School Education Gateway projektről (pl. hírlevelek, információs füzetek kurzusszolgáltatók számára), illetve tájékoztatást nyújthassunk az Európai Bizottság további hasonló kezdeményezéseiről, melyek érdekelhetik a portál regisztrált felhasználóit;
 • képesek legyünk ellátni az online kurzusok adminisztrációjával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, azaz többek között:
  • nyomon követhessük, hogy az egyes felhasználók mely kurzusokon vettek részt, milyen modulokat végeztek el, és mi jellemezte előmenetelüket;
  • az egyes kurzusok vezetőivel, moderátoraival, vagy a kurzus keretében folytatott oktatásban, illetve a kurzus lebonyolításában részt vevő más személyekkel megoszthassunk bizonyos személyes azonosításra alkalmas információkat és a felhasználóknak az egyes kurzusok keretében elért eredményeit;
  • lehetővé tehessük a regisztrált felhasználók számára, hogy értékeléseikkel, hozzászólásaikkal, linkekkel, címkékkel, kvízek kitöltésével, fórumok és egyéb kommunikációs eszközök felhasználásával, valamint saját anyagaik feltöltésével járuljanak hozzá a kurzusok munkafolyamatához;
  • összegezhessük, és szélesebb körben is ismertethessük az egyes kurzusok eredményeit;
  • újra felhasználhassuk és idézhessük az egyes kurzusok résztvevői által a fórumokban és egyéb kommunikációs felületeken közzétett bejegyzéseket és beszélgetéseket, ami a kurzusok későbbi ismételt megrendezése esetén tovább gazdagítja azok tartalmát;
  • csoportokba oszthassuk a regisztrált felhasználókat (pl. egyes témákhoz kapcsolódó tevékenységek megrendezése érdekében).
 • a hozzáférések, a felhasználási gyakoriság, a keresési szokások, a preferenciák és a beállítások nyomon követése alapján fenntarthassuk és továbbfejleszthessük a felhasználói élmény színvonalát a School Education Gateway projekt, illetve az Európai Bizottság hasonló jövőbeli kezdeményezéseinek keretein belül;
 • képesek legyünk összegyűjteni, kategorizálni és összegezni a felhasználók által a fórumok, illetve más kommunikációs eszközök felületén megosztott tartalmakat;
 • összesített statisztikákat állíthassunk össze többek között (de nem kizárólag) egy bizonyos időtartamban aktív felhasználók számáról; a felhasználók által preferált témákról, tantárgyakról és/vagy országokról; valamint a felhasználói szokásokról.

4. Mi a személyes adatok kezelésének a jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges (az adatkezelés alapját ebben az esetben az uniós jog állapítja meg). ( (EU) 2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés a) pont);

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 50-73. o.)
 • A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 18.) az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról és a 2009/336/EK határozat hatályon kívül helyezéséről; 2013/776/EU: 3. cikk (1) bekezdés a) pont
 • Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség és az EUN Partnership AISBL között megkötött 2017-3597, 2017-3598 és 2017-3599 számú szolgáltatói szerződések

Azon adatkezelési esetekben, melyekre a fenti jogszabályok előírásai nem terjednek ki, az adatkezelés jogalapja az, hogy az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez ( (EU)2018/1725 rendelet, 5. cikk (1) bekezdés d) pont).

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A statisztikai és kutatási célokhoz kapcsolódó adatokat összesített és anonim formában mindaddig megőrizzük, amíg tart a School Education Gateway projekt.

A regisztrált felhasználók profiljához kapcsolódó adatokat a felhasználó legutolsó bejelentkezésétől számított három évig tároljuk. Az utolsó bejelentkezéstől számított három év letelte után a felhasználói profil automatikusan inaktív státuszba kerül, azaz a továbbiakban nem lesz megtekinthető a többi regisztrált felhasználó számára. Az érintett felhasználó ekkor egy értesítést kap, mely tudatja vele, hogy felhasználói fiókja inaktív státuszba került, azonban újra aktiválhatja, amennyiben két héten belül újra bejelentkezik felhasználói fiókjába. Ha a felhasználó az értesítés elküldésétől számított két héten belül sem jelentkezik be felhasználói fiókjába, azt véglegesen deaktiváljuk. Ez után a felhasználóhoz kapcsolódó minden személyes információ anonimmá válik. Az adatkezelő nem felelős semmilyen olyan adatért vagy információért, melyeket a felhasználó harmadik felek által működtetett eszközöket használva osztott meg (pl. ha egy online kurzus során a Facebookot, a Twittert, a Padletet vagy ezekhez hasonló külső online eszközöket használt), ezért az ilyen információk esetében nem az adatkezelő felelőssége az adatok anonimizálása sem.

Amennyiben szeretné deaktiválni vagy törölni felhasználói fiókját, kérjük, lépjen kapcsolatba információs szolgálatunkkal a következő címen: support@schooleducationgateway.eu.

Amennyiben egy felhasználói profil – akár a felhasználó kérésére, akár automatikusan – inaktív státuszba kerül, a felhasználó adatai többé nem lesznek elérhetők aSchool Education Gateway portál többi regisztrált felhasználója számára. Az adatok tárolása ezután már kizárólag anonim formában történik, olyan módon, amely nem teszi lehetővé a konkrét személyek azonosítását. Amennyiben egy korábban deaktivált profilú felhasználó szeretné újra használni a School Education Gateway projekt online felületét, újra regisztrálnia kell magát. A deaktivált profilok tulajdonosainak adatai a továbbiakban csak összesített formában, kizárólag kutatási és monitoring célokból állnak az EACEA, az Európai Bizottság, a nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok, a School Education Gateway projekt végrehajtásáért felelős hatóságok, illetve – az adatkezelő jóváhagyása esetén (l. a 6. pontot) – egyéb harmadik felek rendelkezésére.

6. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz, és kinek adhatjuk át azokat?

A teljes adatkészlethez a fentebb részletezett célokból kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá:

 • Az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának (DG EAC) kijelölt alkalmazottai
 • Az EACEA kijelölt alkalmazottai
 • A szolgáltató, azaz az EUN Partnership kijelölt alkalmazottai

A felhasználók által önként szolgáltatott adatok némelyike megjelenhet a School Education Gateway portál nyilvános oldalain is, ami azt jelenti, hogy ezen adatok korlátozás nélkül elérhetők az interneten keresztül. A felhasználók azonban ezekben az esetekben is jogosultak adataik törlésére. A School Education Gateway portál nyilvános oldalain megjelenített adatok közé az alábbiak tartozhatnak:

A szervezetek adatait a portál minden látogatója megtekintheti a szervezetek saját oldalain. Ezek a következők:

 • A szervezet neve, postai címe, működési helye (település, ország), képe, Facebook oldalának URL címe, Twitter csatornájának URL címe, LinkedIn oldalának URL címe, weboldala
 • A szervezettel kapcsolatban álló regisztrált felhasználók adatai (vezetéknév, keresztnév, ország, kép)
 • A szervezet tagjai által közzétett kurzusokra, mobilitási lehetőségekre és stratégiai partnerségekre vonatkozó hirdetmények
 • A szervezet csillagokban kifejezett értékelése, mely a szervezet által megrendezett kurzusokra (amennyiben léteznek ilyenek) adott értékelések átlagának felel meg
 • A szervezet által megrendezett kurzusokon részt vevő regisztrált felhasználók által publikált értékelések és vélemények listája

A regisztrált felhasználók adatai:

 • Amennyiben egy felhasználó kapcsolatban áll egy vagy több szervezettel, az adott szervezet vagy szervezetek oldalain a regisztrált felhasználó következő adatai jelenhetnek meg a portál minden látogatója számára: vezetéknév, keresztnév, ország, bélyegkép (amennyiben a felhasználó föltöltött magáról egy képet)
 • A regisztrált felhasználók személyes profiloldalát kizárólag a többi regisztrált felhasználó tekintheti meg, a felületre való bejelentkezés után. Az ilyen feltételek mellett megtekinthető adatok a következők: vezetéknév, keresztnév, ország, kép, szervezet(ek), felhasználó típus, a felhasználó által publikált hozzászólások, a felhasználó által kedvencként elmentett tartalmak; illetve információ arról, hogy a felhasználó regisztrált résztvevője-e az eTwinning programnak
 • A felhasználók által önként publikált minden hirdetmény, hozzászólás, értékelés vagy vélemény nyilvános, azaz a portál minden látogatója számára látható, ha megnyitják a véleményezett vagy értékelt tartalmat. Az ilyen tartalmak a keresőmotorok találatai között is megjelenhetnek.
 • Az online kurzusokon részt vevő regisztrált felhasználók tevékenységeit kizárólag azok a regisztrált felhasználók láthatják, akik maguk is résztvevői ugyanannak az online kurzusnak.

Az adatok átadása egyéb harmadik felek (pl. kutatóközpontok vagy egyetemek) részére az adatkezelő egyedi és kifejezett jóváhagyása mellett engedélyezhető. Ilyen esetekben az adatok kizárólag anonim formában kerülnek átadásra.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés (marketing) célokból való felhasználása soha nem engedélyezett.

7. Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét?

Az összegyűjtött személyes adatokat és minden ezekhez kapcsolódó információt a szolgáltató (a European Schoolnet) védett szerverein tároljuk.

A szolgáltatóval kötött szerződés részét képezi egy, a személyes adatok védelmére vonatkozó szerződéses kikötés, mely biztosítja, hogy az Ön adatainak kezelése a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történik.

A szolgáltató számítógépes központjainak működtetése szerződés szerint az Európai Bizottságnak az ilyen jellegű szerverek kezelésére és szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági irányelveinek és rendelkezéseinek megfelelően történik, melyeket a Biztonsági Igazgatóság dolgozott ki.

8. Milyen jogai vannak a személyes adatai tekintetében, és hogyan érvényesítheti ezeket a jogait?

Önnek joga van:

 • hozzáférést kérni az Önről tárolt személyes adatokhoz;
 • személyes adatainak helyesbítését kérni, vagy azokat személyesen helyesbíteni felhasználói profiljában;
 • bizonyos körülmények között személyes adatainak törlését kérni;
 • meghatározott esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • a sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a kezelése ellen;
 • kérni, hogy személyes adatait egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk egy széles körben használt, géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”);
 • bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Az (EU) 2018/1725 rendelet 23. cikke biztosítja az Ön jogát arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Ön jogosult továbbá arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló (azaz kizárólag számítógépek által meghozott) döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna.

9. Önnek joga van az illetékes hatóságokhoz fordulni a személyes adatainak védelmét érintő bármilyen problémával kapcsolatban.

Amennyiben bármilyen problémája merülne fel a személyes adatok védelmével kapcsolatban, a fentebb ismertetett postai címen vagy hivatalos email címen keresztül bármikor kapcsolatot teremthet az adatkezelővel (l. 1. pont).

Az adatkezelő mellett az EACEA adatvédelmi tisztviselőjéhez is fordulhat, a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Mindezen lehetőségek mellett bármikor panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál: https://edps.europa.eu/

[i] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (HL L 295, 2018.11.21., 39-98.o.)