Erasmus+ eszközök – Felhasználási feltételek

Az alábbiakban olvasható információk ismertetik, milyen feltételeknek kell megfelelnie az Erasmus+ eszközök felhasználásával közzétett ajánlatoknak, felkéréseknek és felhívásoknak. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb és leghosszabb távú előnyöket biztosíthassuk az iskolák és a tanárok számára, minden ajánlatot, felkérést, és felhívást publikáló vagy szervezet személy felé elvárás az ebben a dokumentumban ismertetett irányelvek követése, valamint az Erasmus+ program céljainak és irányelveinek elfogadása és tiszteletben tartása.

Az alábbi felhasználási feltételek a School Education Gateway portál általánosFelelősségi nyilatkozatának kiegészítéseként szolgálnak.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdéseket és az Erasmus+ eszközök használatát ismertető Útmutatót is!

Erasmus+ eszközök – Nyilatkozat

Az Erasmus+ eszközök felhasználójaként kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatást:

 • Az Erasmus+ eszközöket a School Education Gateway portál biztosítja, melyet az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága hozott létre az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség együttműködésben.
 • Az eszközök felhasználásával közzétett kurzusok, mobilitási lehetőségek és stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkérések független szervezetektől származó ajánlatok, és az Európai Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget azok tartalmával, lebonyolításával vagy szervezésével kapcsolatban.
 • Az ajánlatok, felkérések vagy felhívások egyike sem nyerte el előzetesen az Európai Bizottság vagy az Erasmus+ Nemzeti irodák jóváhagyását, azonban az ezeket publikáló személyek és szervezetek felé elvárás a vonatkozó felhasználási feltételek betartása.
 • Az adatbázisban szereplő személyes részvételt igénylő kurzusok, mobilitási lehetőségek vagy stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkérések valamelyikének kiválasztása nem jár együtt semmilyen garanciával arra vonatkozóan, hogy a pályázó iskola elnyeri az Erasmus+ program keretében nyújtható támogatást.
 • Az Erasmus+ pályázatok benyújthatók akkor is, ha az a tevékenység, amelynek megvalósításához a pályázó támogatást igényel, nem a School Education Gateway portál adatbázisában szereplő kurzusok, mobilitási lehetőségek vagy stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkérések közül került kiválasztásra.

Alapvető felhasználási feltételek

 • Az Erasmus+ eszközök használata ingyenes, mind az ajánlatokat, felkéréseket és felhívásokat publikáló személyek vagy szervezetek, mind az igényeiknek megfelelő hirdetményeket kereső felhasználók számára.
 • Bárki publikálhat személyes részvételt igénylő kurzusokra és mobilitási lehetőségre vonatkozó ajánlatokat és felhívásokat, valamint stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkéréseket. A hirdetmények publikálásának egyetlen technikai feltétele az, hogy a publikáló személy regisztrált felhasználója legyen a School Education Gateway portálnak, és felhasználói fiókjához hozzá legyen rendelve egy szervezet. Miután létrehozták felhasználói fiókjukat, és ahhoz hozzárendeltek egy szervezetet, a felhasználók bármelyik eszközön keresztül publikálhatnak különböző hirdetményeket.
 • A School Education Gateway portál és az Erasmus+ eszközök bizonyos szolgáltatásai csak a portálon regisztrált, azaz felhasználói fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhetők.
 • A School Education Gateway portál működtetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a portál működése folyamatos és megbízható legyen. A működtetők azonban nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az általuk nem befolyásolható technikai hibákból adódó esetleges átmeneti hozzáférési nehézségekért.
 • A School Education Gateway csapata nem vállal semmilyen felelősséget a tartalmakra vonatkozó, felhasználók által publikált értékelések vagy hozzászólások tekintetében.
 • A School Education Gateway csapata fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely időpontban, a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítsa a weboldalt, az Erasmus+ eszközöket, valamint a jelen „Felhasználási feltételek” dokumentumot.

Felhasználói szabályzat

Ha ön az Erasmus+ eszközök felhasználásával publikál bármilyen tartalmat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat:

 • A tartalmakat publikáló személy felel a publikált anyagban foglalt információk pontosságáért és relevanciájáért, beleértve a publikált tartalom későbbi gondozását, szükség esetén frissítését.
 • A tartalmakat publikáló személynek szavatolnia kell, hogy a felületre feltöltött bármilyen tartalom pontos (amennyiben tényeket tartalmaz) és ténylegesen felvállalt (amennyiben véleményt tükröz).
 • Ezen a felületen tilos bármilyen olyan anyagokat, képeket, videókat, vagy egyéb tartalmakat publikálni vagy a felületen keresztül megosztani, amelyek felhasználására a tartalmakat publikáló személy nem kapott engedélyt.
 • A tartalmakat publikáló személy nem adhatja ki magát más természetes vagy jogi személynek, nem állíthat magáról valótlanságot, és magát semmilyen más módon sem tüntetheti fel hamis színben.
 • Tilos a publikált hirdetmények egészének vagy bármely részletének (beleértve a címek, az ismertető, a metaadatok, a dátumok, az elérhetőségi adatok stb.) olyan formában való közzététele, amely félrevezetheti az olvasókat, vagy fontos információkat rejthet el előlük. Ez többek között magában foglalja az olyan hamis vagy elferdített információk meghirdetését, amelyek a kereső oldalakon javítják a találati arányt; továbbá a hamis ismertetések vagy értékelések beküldését, illetve másoknak az erre való ösztönzését.

A Felhasználási feltételek és a felhasználói szabályzat megsértése

Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget a jelen felhasználói szabályzatban foglaltaknak, az a Felhasználási feltételek súlyos megsértésének minősül, amelyek betartására a felhasználók kötelezettséget vállaltak a felület használatának feltételeként. Ilyen esetekben a portál üzemeltetői bármely időpontban, akár a felhasználók előzetes értesítése nélkül az alábbi intézkedések valamelyikét vagy mindegyikét foganatosíthatják:

 • A felhasználónak a portál használatára vonatkozó jogosultságainak azonnali hatályú, átmeneti vagy végleges megvonása.
 • A felhasználó által a portálra feltöltött azon anyagoknak vagy hirdetményeknek a weboldalról való azonnali hatályú, átmeneti vagy végleges eltávolítása vagy törlése, melyek a weboldal céljai és célközönsége szempontjából pontatlannak, kifogásolhatónak vagy irrelevánsnak minősíthetők.
 • A weboldal működtetői saját belátásuk szerint azonnali hatállyal, átmenetileg vagy véglegesen eltávolíthatják vagy törölhetik a felhasználók által publikált értékeléseket, hozzászólásokat, illetve a kurzusszolgáltatók által publikált válaszokat, amennyiben azokat visszaélésszerűnek, megtévesztőnek, vagy más publikált tartalmak másolatának ítélik meg.
 • A felhasználó személyes figyelmeztetése.

A Felhasználói feltételek és a felhasználói szabályzat megsértésével járó konkrét következményekre vonatkozó döntést befolyásolhatja a kérdéses szabálysértés súlyossága, illetve az, hogy az azt elkövető felhasználó a korábbiakban milyen viselkedést tanúsított a portálon. Egy felhasználónak a portál használatára vonatkozó jogosultságainak végleges megvonása például olyan esetekben lehet indokolt, ha a kérdéses felhasználó a korábbiakban a jelen Felhasználási feltételek és felhasználói szabályzat megsértése miatt már kapott figyelmeztetést arról, hogy további szabálysértések esetén véglegesen megvonhatják a portál használatára vonatkozó jogosultságait.

Amennyiben a weboldal működtetői eltávolították az Ön által feltöltött bármilyen jellegű tartalmakat (bejegyzések, hirdetmények, értékelések, hozzászólások stb.), vagy megvonták Öntől a jogot a portálhoz vagy az Erasmus+ eszközök valamelyikéhez vagy mindegyikéhez való hozzáférésre, illetve ezek használatára, Önnek jogában áll kérelmezni a döntés indoklását. Ilyen kérelmet a support@schooleducationgateway.eu email címre küldhet el. Amennyiben az ilyen jellegű kérelmek visszaélésszerűnek minősíthetők, különösen ismétlődő jellegük miatt, érdemi válaszban nem fognak részesülni. Ilyen esetekben a kérelmező értesítést kap arról, hogy kérelme visszaélésszerűnek minősült, és a jövőben további válaszokat nem fog kapni.

Amennyiben van valamilyen észrevétele vagy megjegyzése a portál használatára vonatkozó jogosultságainak megvonásával kapcsolatban, ezeket a döntés keltezésétől számított két héten belül elküldheti az EAC-SEG@ec.europa.eu email címre.


Specifikus felhasználási feltételek

Kurzuskatalógus

 • A Kurzuskatalógus célja, hogy felületet biztosítson olyan kurzusoknak a meghirdetésére, amelyek megfelelnek az Erasmus+ program keretében támogatható, munkatársaknak, szakembereknek vagy oktatóknak szánt mobilitási tevékenységek pályázati feltételeinek (1. pályázati kategória: Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára).
 • A pályázati határidőkről és feltételekről, valamint a pályázati folyamatról az Erasmus+ program weboldalán olvashat bővebb információkat..
 • Amennyiben Ön kurzusszolgáltató, kérjük, olvassa el ezen az oldalon a „Az 1. pályázati kategóriában (magánszemélyek tanulási célú mobilitása) támogatott kurzusokra vonatkozó minőségi standardok” című fejezetet.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy új online kurzusokat egyelőre csak a School Education Gateway portál rendszergazdái hirdethetnek meg a Kurzuskatalógus felületén.

Mobilitási lehetőségek

 • Az adatbázis szándékolt célja felületet biztosítani a közoktatásban dolgozó szakemberek által igénybe vehető mobilitási lehetőségekre vonatkozó ajánlatok közzétételéhez (például külföldi iskolákban vagy más intézményekben megvalósított szakmai látogatások vagy „job shadowing”, szakmai megfigyelési időszakok vagy vendégtanári megbízások).
 • A szakemberek számára meghirdetett mobilitási lehetőségekhez kapcsolódó költségeknek az Erasmus+ program által finanszírozott támogatására az iskolák európai fejlesztési tervének részeként lehet pályázni (1. pályázati kategória: Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára).
 • A pályázati határidőkről és kritériumokról, illetve a pályázás menetéről az Erasmus+ program weboldalán olvashat bővebb információkat.

Stratégiai partnerségek

 • A stratégiai partnerségek adatbázisának szándékolt célja felületet biztosítani olyan projektötletek és partnerek keresésére vonatkozó felhívások közzétételéhez, amelyek az iskolai oktatás területén kialakított stratégiai partnerségekként potenciálisan megfontolásra jogosultak lehetnek az Európai Bizottság által anyagi támogatására:
  • Az innovációt támogató stratégiai partnerségek
  • A bevált gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai partnerségek
 • A pályázati határidőkről és feltételekről, valamint a pályázati folyamatról további információkat talál az Erasmus+ program weboldalán olvashat bővebb információkat.

Az 1. pályázati kategóriában (magánszemélyek tanulási célú mobilitása) támogatott kurzusokra vonatkozó minőségi standardok

Ez a weboldal az Erasmus+ program keretében támogatott pedagógusképző kurzusokra vonatkozó kritériumokat ismerteti. Többek között az információk átláthatóságával, a tartalommal, a pedagógiai módszerekkel és más területekkel kapcsolatban nyújt tájékoztatást. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb és legtartósabb előnyöket biztosítsák az iskolák és a pedagógusok számára, a kurzusszolgáltatók felé elvárás az ebben a dokumentumban ismertetett kritériumok teljesítése, valamint az Erasmus+ program céljainak és irányelveinek elfogadása és tiszteletben tartása. Ezek a kritériumok emellett az iskolák számára is segítséget nyújthatnak az igényeiknek megfelelő kurzusok kereséséhez.