Erasmus+ eszközök – Felhasználási feltételek

Az alábbiakban olvasható információk ismertetik, milyen feltételeknek kell megfelelnie az Erasmus+ eszközök felhasználásával közzétett ajánlatoknak, felkéréseknek és felhívásoknak. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb és leghosszabb távú előnyöket biztosíthassuk az iskolák és a tanárok számára, minden ajánlatot, felkérést, és felhívást publikáló vagy szervezet személy felé elvárás az ebben a dokumentumban ismertetett irányelvek követése, valamint az Erasmus+ program céljainak és irányelveinek elfogadása és tiszteletben tartása.

Az alábbi felhasználási feltételek a School Education Gateway portál általánosFelelősségi nyilatkozatának kiegészítéseként szolgálnak.

Kérjük, feltétlenül olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdéseket és az Erasmus+ eszközök használatát ismertető Útmutatót is!

Erasmus+ eszközök – Nyilatkozat

Az Erasmus+ eszközök felhasználójaként kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatást:

 • Az Erasmus+ eszközöket a School Education Gateway portál biztosítja, melyet az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága hozott létre az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel együttműködésben.
 • Az eszközök felhasználásával közzétett kurzusok, mobilitási lehetőségek és stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkérések független szervezetektől származó ajánlatok, és az Európai Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget azok tartalmával, lebonyolításával vagy szervezésével kapcsolatban.
 • Az ajánlatok, felkérések vagy felhívások egyike sem nyerte el előzetesen az Európai Bizottság vagy az Erasmus+ Nemzeti irodák jóváhagyását, azonban az ezeket publikáló személyek és szervezetek felé elvárás a vonatkozó felhasználási feltételek betartása.
 • Az adatbázisban szereplő személyes részvételt igénylő kurzusok, mobilitási lehetőségek vagy stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkérések valamelyikének kiválasztása nem jár együtt semmilyen garanciával arra vonatkozóan, hogy a pályázó iskola elnyeri az Erasmus+ program keretében nyújtható támogatást.
 • Az Erasmus+ pályázatok benyújthatók akkor is, ha az a tevékenység, amelynek megvalósításához a pályázó támogatást igényel, nem a School Education Gateway portál adatbázisában szereplő kurzusok, mobilitási lehetőségek vagy stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkérések közül került kiválasztásra.

Alapvető felhasználási feltételek

 • Az Erasmus+ eszközök használata ingyenes, mind az ajánlatokat, felkéréseket és felhívásokat publikáló személyek vagy szervezetek, mind az igényeiknek megfelelő hirdetményeket kereső felhasználók számára.
 • Bárki publikálhat személyes részvételt igénylő kurzusokra és mobilitási lehetőségre vonatkozó ajánlatokat és felhívásokat, valamint stratégiai partnerségek alakítására vonatkozó felkéréseket. A hirdetmények publikálásának egyetlen technikai feltétele az, hogy a publikáló személy regisztrált felhasználója legyen a School Education Gateway portálnak, és felhasználói fiókjához hozzá legyen rendelve egy szervezet. Miután létrehozták felhasználói fiókjukat, és ahhoz hozzárendeltek egy szervezetet, a felhasználók bármelyik eszközön keresztül publikálhatnak különböző hirdetményeket.
 • A School Education Gateway portál és az Erasmus+ eszközök bizonyos szolgáltatásai csak a portálon regisztrált, azaz felhasználói fiókkal rendelkező felhasználók számára elérhetők.
 • A School Education Gateway portál működtetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy a portál működése folyamatos és megbízható legyen. A működtetők azonban nem vállalnak semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az általuk nem befolyásolható technikai hibákból adódó esetleges átmeneti hozzáférési nehézségekért.
 • A School Education Gateway csapata nem vállal semmilyen felelősséget a tartalmakra vonatkozó, felhasználók által publikált értékelések vagy hozzászólások tekintetében.
 • A School Education Gateway csapata fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely időpontban, a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítsa a weboldalt, az Erasmus+ eszközöket, valamint a jelen „Felhasználási feltételek” dokumentumot.
 • A School Education Gateway csapata fenntartja magának a jogot bármilyen, a weboldal céljai és célközönsége szempontjából pontatlannak, kifogásolhatónak vagy irrelevánsnak tekinthető tartalmaknak és hozzászólásoknak a weboldalról való eltávolítására vagy törlésére. Ilyen esetekben a kérdéses tartalmak vagy hozzászólások publikálói értesítést kapnak a törlésről, illetve annak okairól.
 • A School Education Gateway fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint törölje a felhasználók által publikált hozzászólásokat vagy a kurzusszolgáltatók által publikált válaszokat, amennyiben azokat visszaélésszerűnek, megtévesztőnek, vagy más publikált tartalmak másolatának ítéli meg.

Felhasználói szabályzat

Ha ön az Erasmus+ eszközök felhasználásával publikál bármilyen tartalmat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat:

 • A tartalmakat publikáló személy felel a publikált anyagban foglalt információk pontosságáért és relevanciájáért, beleértve a publikált tartalom későbbi gondozását, szükség esetén frissítését.
 • A tartalmakat publikáló személynek szavatolnia kell, hogy a felületre feltöltött bármilyen tartalom pontos (amennyiben tényeket tartalmaz) és ténylegesen felvállalt (amennyiben véleményt tükröz).
 • Ezen a felületen tilos bármilyen olyan anyagokat, képeket, videókat, vagy egyéb tartalmakat publikálni vagy a felületen keresztül megosztani, amelyek felhasználására a tartalmakat publikáló személy nem kapott engedélyt.
 • A tartalmakat publikáló személy nem adhatja ki magát más természetes vagy jogi személynek, nem állíthat magáról valótlanságot, és magát semmilyen más módon sem tüntetheti fel hamis színben.
 • Tilos a publikált hirdetmények egészének vagy bármely részletének (beleértve a címek, az ismertető, a metaadatok, a dátumok, az elérhetőségi adatok stb.) olyan formában való közzététele, amely félrevezetheti az olvasókat, vagy fontos információkat rejthet el előlük. Ez többek között magában foglalja az olyan hamis vagy elferdített információk meghirdetését, amelyek a kereső oldalakon javítják a találati arányt; továbbá a hamis ismertetések vagy értékelések beküldését, illetve másoknak az erre való ösztönzését.

Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget a jelen felhasználói szabályzatban foglaltaknak, az a Felhasználási feltételek súlyos megsértésének minősül, amelyek betartására a felhasználók kötelezettséget vállaltak a felület használatának feltételeként. Ilyen esetekben ezért a portál üzemeltetői az alábbi intézkedések valamelyikét vagy mindegyikét foganatosíthatják:

 • A felhasználónak a portál használatára vonatkozó jogosultságainak azonnali, átmeneti vagy végleges megvonása.
 • A felhasználó által a portálra feltöltött anyagok vagy hirdetmények azonnali, átmeneti vagy végleges eltávolítása.
 • A felhasználó személyes figyelmeztetése.

Specifikus felhasználási feltételek

Kurzuskatalógus

 • A Kurzuskatalógus célja, hogy felületet biztosítson olyan kurzusoknak a meghirdetésére, amelyek megfelelnek az Erasmus+ program keretében támogatható, munkatársaknak, szakembereknek vagy oktatóknak szánt mobilitási tevékenységek pályázati feltételeinek (1. pályázati kategória: Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára).
 • A pályázati határidőkről és feltételekről, valamint a pályázati folyamatról az Erasmus+ program weboldalán olvashat bővebb információkat..
 • Amennyiben Ön kurzusszolgáltató, kérjük, olvassa el ezen az oldalon a „A Kurzuskatalógusban meghirdetett személyes részvételt igénylő kurzusokra vonatkozó kritériumok” című fejezetet.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy új online kurzusokat egyelőre csak a School Education Gateway portál rendszergazdái hirdethetnek meg a Kurzuskatalógus felületén.

Mobilitási lehetőségek

 • Az adatbázis szándékolt célja felületet biztosítani a közoktatásban dolgozó szakemberek által igénybe vehető mobilitási lehetőségekre vonatkozó ajánlatok közzétételéhez (például külföldi iskolákban vagy más intézményekben megvalósított szakmai látogatások vagy „job shadowing”, szakmai megfigyelési időszakok vagy vendégtanári megbízások).
 • A szakemberek számára meghirdetett mobilitási lehetőségekhez kapcsolódó költségeknek az Erasmus+ program által finanszírozott támogatására az iskolák európai fejlesztési tervének részeként lehet pályázni (1. pályázati kategória: Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára).
 • A pályázati határidőkről és kritériumokról, illetve a pályázás menetéről az Erasmus+ program weboldalán olvashat bővebb információkat.

Stratégiai partnerségek

 • A stratégiai partnerségek adatbázisának szándékolt célja felületet biztosítani olyan projektötletek és partnerek keresésére vonatkozó felhívások közzétételéhez, amelyek az iskolai oktatás területén kialakított stratégiai partnerségekként potenciálisan megfontolásra jogosultak lehetnek az Európai Bizottság által anyagi támogatására:
  • Az innovációt támogató stratégiai partnerségek
  • A bevált gyakorlatok cseréjét támogató stratégiai partnerségek
 • A pályázati határidőkről és feltételekről, valamint a pályázati folyamatról további információkat talál az Erasmus+ program weboldalán olvashat bővebb információkat.

A Kurzuskatalógusban meghirdetett személyes részvételt igénylő kurzusokra vonatkozó kritériumok

Az alábbi dokumentum áttekintést nyújt az Erasmus+ programhoz kapcsolódó tanárképzési kurzusokra vonatkozó kritériumokról. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb és leghosszabb távú előnyöket biztosíthassuk az iskolák és a tanárok számára, a kurzusszolgáltatók felé elvárás az ebben a dokumentumban ismertetett kritériumok teljesítése, valamint az Erasmus+ program céljainak és irányelveinek elfogadása és tiszteletben tartása. Az alábbi kritériumok emellett az iskolák számára is segítséget nyújthatnak az igényeiknek megfelelő kurzusok kereséséhez.

1. Megfelelés a közoktatási intézmények munkatársainak tanulási célú mobilitásának az Erasmus+ program Pályázati útmutatójában ismertetett definíciójának

A kurzusokat az Erasmus+ program Pályázati útmutatója által az 1. pályázati kategóriára („Mobilitási projektek az iskolák munkatársai/szakemberei/oktatói számára”) vonatkozóan meghatározott szabályoknak és céloknak megfelelően kell kidolgozni és megvalósítani. Ezek a szabályok többek között a kurzusok tartalmára, helyszínére és időtartamára vonatkozó kritériumokat foglalnak magukban. Erről bővebb információkat olvashat az Erasmus+ program Pályázati útmutatójában.

2. Az európai dimenzió biztosítása

A kurzusok keretében azok struktúrájának és tartalmának tekintetében egyaránt szerepet kell kapnia az európai dimenziónak. Az európai dimenzió érvényre juttatása több különböző módon is teljesíthető, többek között a résztvevői kör diverzitásának biztosítása, multikulturális csoportok kialakítása vagy a kurzus helyszínének megfelelő kiválasztása útján.

A kurzusoknak elő kell segítenie azt, hogy az azokon részt vevő tanárok a későbbiek során képesek legyenek katalizátorként előmozdítani iskolájukban az európai prioritások megértését, illetve az azokról való gondolkodást, valamint ezen prioritásoknak az egész iskolára kiterjedő átgondolt és eredményes megvalósítását. A kurzusoknak emellett azt a lehetőséget is biztosítania kell a tanárok számára, hogy a) másik európai országokból származó, illetve b) ugyanazon az oktatási szinten dolgozó (óvodai nevelés, általános iskola, középiskola) tanárokkal találkozhassanak, akikkel közösen új nemzetközi projekteket hajthatnak végre.

Minden európai kurzus potenciálisan egyben egy kapcsolatépítő szeminárium is, amelynek során a résztvevők elkezdhetnek új európai projekteket kidolgozni. A képzésszolgáltatóknak ezért feltétlenül be kell mutatnia az eTwinning programot a résztvevőknek a kurzusok során, ezáltal ugyanis számos lehetőséget tesznek elérhetővé a tanárok és iskoláik számára a hálózatépítés, a kollégák közötti kommunikáció, a szakmai fejlődésre alkalmat nyújtó rendezvényeken való részvétel, valamint az együttműködési iskolai projektek végrehajtása tekintetében, mely lehetőségeket a kurzus résztvevői annak lezárulása után igénybe vehetnek. Erről itt olvashat bővebb információkat.

3. Megfelelés az iskolák és tanárok szakmai szükségleteinek a színvonalas kurzustervezés segítségével

A külföldön megrendezett kurzusoknak minden résztvevőjük iskolája számára az annak az európai fejlesztési tervében meghatározott szükségletekkel, igényekkel és stratégiákkal összhangban álló új nézőpontokat kell nyújtaniuk. Emellett a kurzusokat úgy kell kidolgozni, hogy azok megfeleljenek az egyes tanárok aktuális szakmai fejlődési szükségleteinek, melyek az európai fejlesztési tervekből, tanárok körében végzett felmérésekből és egyéb releváns forrásokból deríthetők ki. A kurzusokat tapasztalt, több nemzeti oktatási rendszerre kiterjedő tudással rendelkező szakembereknek kell vezetnie, és minden kurzusnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a résztvevők minden egyes csoportjának specifikus igényeihez.

A színvonalas kurzusok jellemzői többek között:

 • Interaktív és képes a résztvevők bevonására, továbbá elősegíti a résztvevők közötti produktív párbeszéd kialakulását;
 • A fő hangsúlyt a tanárok szakmai kompetenciáinak fejlesztésére helyezi;
 • Megfelelő egyensúlyt biztosít az elméleti tartalmak és az elméletek gyakorlati megvalósítása tekintetében;
 • A kurzus időtartamának és kitűzött céljainak megfelelő tevékenységeket tartalmaz;
 • Több különböző módszer alkalmazásával adja át a tartalmakat a résztvevőknek, annak érdekében, hogy biztosítsa aktív részvételüket, továbbá hogy arra inspirálja őket, hogy a jövőben ők is innovatív módokon folytassák saját munkájukat;
 • Megvalósítása tekintetében kellőképpen rugalmas a résztvevők sajátos igényeinek kezeléséhez (pl. nyelvek, kompetencia-szintek, előzetes tapasztalatok);
 • Több különböző lehetőséget és módszert biztosít a résztvevők számára ahhoz, hogy megosszák egymással, és elemezzék saját tanulási folyamatukat.

A Kurzuskatalógusban ajánlataikat közzétevő kurzusszolgáltatóknak garanciát kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy kurzusaik az ajánlatokban ismertetett céloknak megfelelően kerülnek végrehajtásra. Kurzusaikat megfelelő mértékű részletességgel kell ismertetniük, és biztosítaniuk kell, hogy a jelentkezési folyamat jól érthető és könnyen hozzáférhető legyen.

A kurzusok biztosítsanak megfelelő tanúsítványt, bizonyítványt vagy igazolást a részt vevő tanárok számára, olyan formában, amely (egyebek mellett) tartalmazza a részvétel dátumát, a kurzus tartalmát és a tanulási eredményeket. A kurzus elvégzését tanúsító dokumentumot a kurzusszolgáltató lássa el aláírásával. A tanúsítványt olyan formátumban kell kialakítani, amely alkalmas arra, hogy a kurzust elvégző tanár felhasználhassa azt szakmai pályafutásának előmozdításához. Egy javasolt igazolvány-minta az Europass Mobilitási Igazolvány.

4. További elvárások

A kurzusszolgáltatók biztosítsanak magas színvonalú tanulási teret, szállást és frissítőket a résztvevők számára. Emellett gondoskodniuk kell a sajátos igényekkel rendelkező résztvevők megfelelő ellátásáról.

5. Hosszú távú eredmények biztosítása

A kurzusszolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy kurzusok minden résztvevő számára biztosítják az alábbi eredményeket:

 • Hálózatépítés: a kurzus lezárulása után is folytatódó kommunikáció a többi résztvevővel és más iskolai kollégákkal (pl. az eTwinning program keretében vagy tematikus együttműködési felületeken keresztül);
 • A résztvevők által elsajátított tudás és kompetenciák továbbadása saját munkájuk keretében (ennek a sikeres megvalósítása a kurzusszolgáltatók mellett az iskoláktól is függ);
 • A kurzus résztvevőinek saját iskolájukra gyakorolt hatása az iskola európai fejlesztési tervével kapcsolatos stratégiai tervezésben való aktív részvételen keresztül.

6. A kurzusok jövőbeli továbbfejlesztését biztosító kiértékelés

Minden kurzusnak tartalmaznia kell egy kiértékelési szakaszt. A kurzusszolgáltatóknak megfelelő módon reagálnia kell az általuk szervezett kurzus minőségével kapcsolatos kiértékelések eredményeire.