STEAM oktatás: a természettudományos és a művészeti oktatást egyesítő európai projektek

Image: Dmytro Zinkevych / Shutterstock.com

Amikor Carl Jung megalkotta a művész-tudós archetípusát, vagy amikor Albert Einstein megfogalmazta, hogy a tudomány és a művészet egyaránt a világ rejtélyeinek megtapasztalására adott válasz, mindkettejüknél egy régóta ismert történelmi szemléletmód köszönt vissza: e két terület természeténél fogva összekapcsolódik. Ezért illik bele tökéletesen az „A” mint Arts (művészet) a STEM mozaikszóba (Science, Technology, Engineering és Mathematics), és így lesz abból STEAM: a tudományos kutatás és az innováció modern, interdiszciplináris megközelítése, amely egyre inkább elterjed az iskolai oktatásban. Az alább bemutatott projektek betekintést nyújtanak abba, hogy milyen előnyök rejlenek a STEAM oktatásban.

Az innováció a cselekvéssel kezdődik! STEAM

A STEM tárgyakhoz kapcsolódó készségek iránti igény folyamatosan nő, és 2025-ig várhatóan még tovább növekszik majd. Ezzel a ténnyel minden tanárnak és minden iskolai tantervnek számolnia kell. Az „ Innovation starts with action! STEAM” projekt erre a jövőre készít fel, és három újszerű megközelítés bevezetésével próbálja növelni a diákok motivációját és aktív részvételét:

  1. A művészetekhez kapcsolódó múzeumi tevékenységek
  2. Lego robotok használata
  3. Ezeknek a tevékenységeknek az összekapcsolása a STEAM okatatásban

Ezek a megközelítési módok különösen az általános iskolai diákok számára hasznosak, akiknek még a STEAM tantárgyakhoz kapcsolódó alapvető készségeket kell elsajátítaniuk. A tanárok számára a projekt még saját szakmai fejlődésük előmozdítására is lehetőséget nyújtott, például az által, hogy előkészülésként online kurzusokon vettek részt.

A projekt eredményeit a résztvevők webes felületeken, szórólapokon, magazinokban, tantestületi megbeszéléseken és nyilvános kiállításokon is megosztják, valamint természetesen a projekt weboldalán is, ahol már most is rengeteg videójuk elérhető. Köztük például az alábbi videó, amely egy Belfastban folytatott megbeszélésről készült:

Egy videó a Scratchről:

És egy videó a robotikáról:

A projekt 2016-ban indult, és 2018-ban zárul majd le. Hét ország – Törökország (a projekt koordinátora), Olaszország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Portugália, Románia, Spanyolország és az Egyesült Királyság – vesz részt benne, és az Erasmus+ program finanszírozza.

DLAB: határokat átlépő digitális tanulás

A digitális technológia természetéből fakadóan átlépi a határvonalakat, legyen az fizikai (hagyományos tantermek) vagy fogalmi (tantervet érintő) jellegű. A DLAB (Digital Learning Across Boundaries) projekt résztvevői olyan tantermek megteremtésére törekednek, amelyek hasonlóan szabadok és transzverzálisak. Ennek érdekében évenként egy, összesen pedig három „határokat átlépő tanulási módszert" vizsgálnak meg, melyek a következők: Szabadtéri technológiák, A STEM-től a STEAM-ig, és A technológia által támogatott CLIL (tartalomalapú nyelvtanulás).

A projekt résztvevői 2018-ban a STEAM oktatást helyezik a központba, és rengeteg segédanyagot tettek elérhetővé weboldalukon, a segédanyagok oldalán. A gyerekek összehasonlíthatják Leonardo da Vinci művészeti és mérnöki alkotásait, mielőtt belevágnak egy saját alkotó projektbe; készíthetnek egy űrtojást (eggstronaut), és megjósolhatják, hogy vajon az általuk tervezett űrkapszula képes lesz-e a szükséges védelmet biztosítani; saját napelemet vagy hidat tervezhetnek; és összeállíthatnak egy ahhoz hasonló CD-t, amit a NASA küldött az űrbe, hogy csak néhány példát említsünk.

A projekt emellett a közelmúltban indította útjára a „STEM to STEAM” (A STEM-től a STEAM-ig) című MOOC kurzust is.

A DLAB projekt hosszú távú céljai közé tartozik a fenntarthatóság biztosítása, a projektpartnerek képességeinek gyarapítása, a nemzetközi együttműködés előmozdítása (akár még ágazatok között is), és a kulturális intézmények, illetve a kis- és közép vállalkozások közötti aktív együttműködés kezdeményezése.

A projektet egy három év (2016-2019)időtartamra létrehozott stratégiai partnerség hajtja végre, amelyben négy ország – Dánia (a projekt koordinátora), Belgium, Norvégia és az Egyesült Királyság – vesz részt. A stratégiai partnerséget azErasmus+ program finanszírozza.

FIND: a jövő újítói, új felfedezések

A FINDprojekt teljes neve, a „ Future Innovators, New Discoveries” hűen tükrözi a projekt kettős természetét: egyfelől a STEM szakemberek identitását, másfelől az ő gyakorlati munkájukat érinti. A projekt résztvevőinek célkitűzései a következők:

  1. A nemek közötti egyenlőtlenségek megszűntetése
  2. A STEAM oktatásban alkalmazható innovatív oktatási módszerek kifejlesztése, és annak biztosítása, hogy ezeket a tanárok magabiztosan tudják használni
  3. Egy olyan módszertan kidolgozása, amely lehetővé teszi a legújabb technológiák optimális felhasználását

A nemek közötti egyenlőség témakörével való foglalkozás szükségessége már a projekt indulásakor egyértelművé vált, amikor a „Draw a Scientist” (Rajzolj le egy tudóst) című feladat végrehajtása során a diákok túlnyomó többsége férfi tudóst rajzolt. A további tevékenységek ezt az előítéletet voltak hivatottak eltörölni. Ilyen volt például a „What STEAM careers would I be suited to?” (Milyen STEAM tárgyakra épülő szakma illik hozzám?) kérdéssor kitöltése, vagy a STEM szakemberekkel folytatott beszélgetések, amelyben női tudósok is szóhoz jutottak.

A projekt keretében további olyan képzéseket is megrendeztek, melyek a modern oktatási módszerekre összpontosítottak, és az egyik részt vevő partner még egy tanuló labort is létrehozott. A diákoknak pedig számtalan alkalommal nyílt lehetőségük a technológiák és a művészetek kombinálására: például amikor programoztak a Scratch felhasználásával, fraktálokat rajzoltak, és megismerkedtek a robotikával.

A FIND egy három éves időtartamra (2016-2019) létrehozott stratégiai partnerség, amelyben Görögország, Olaszország, Málta, Norvégia, Lengyelország, és az Egyesült Királyság vesz részt, és amelyet az Erasmus+ program finanszíroz.

Ha szeretne további, jelenleg folyamatban levő vagy már lezárult európai uniós finanszírozású iskolai oktatási projekteket felfedezni, kérjük, tekintse meg az Erasmus+ Projekteredmények Platform weboldalt.