Tegyük vonzóvá az iskolákat, tartsuk meg a fiatalokat!

Kép: Dijon Bowden / Flickr.com (CC BY-NC 2.0)

A korai iskolaelhagyás váratlan eseménynek tűnhet, valójában azonban gyakran egy hosszú távolodási folyamat eredménye, melyben szerepet játszhatnak olyan tényezők, mint a személyes vagy családi problémák, tanulási nehézségek vagy a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet. Az Európai Unió tagállamai elkötelezték magukat amellett, hogy 2020-ra 10% alá csökkentik az iskolákból lemorzsolódó tanulók átlagos arányát, a munka azonban 2020 elérkeztével sem állhat meg. Alább néhány olyan kezdeményezésről olvashat, melyek ezt a törekvést folytatják.

CroCoos: Előzzük meg a lemorzsolódást!

Hands with smiling faces painted on them

Martha és Douglas Mac Iver becslése szerint „a középiskolát korán elhagyó diákoknak akár az 50 százaléka is beazonosítható már az általános iskola első hat éve folyamán”, ezért hasznos egy intézményi korai jelző- és támogató rendszer működtetése. A CroCoos (Cross-sectoral Cooperation Focused Solutions for Preventing Early School Leaving – Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért) projekt pedig éppen ezt tűzte ki céljául.

A szükséges kutatások végrehajtását, majd egy korai jelző- és támogató rendszer kidolgozását követően a projektpartnerek három országban tesztelték és kiértékelték annak alkalmazhatóságát. A projekt e három fő szakaszának eredményeként születtek meg a következő projekttermékek:

  • the Útmutató a lemorzsolódás megelőzését szolgáló, intézményi szintű korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerek iskolai bevezetéséhez;
  • a Tudástár – szakmai háttéranyagok a korai iskolaelhagyás megelőzésének legfőbb elemeiről;
  • a Eszköztár – a lemorzsolódás megelőzését célzó gyakorlati megoldások gyűjteménye (pl. kérdőívek, lépésről lépésre követhető útmutatók stb.).

A projekt résztvevői a fenti fenti anyagok mellett megfogalmaztak egy sor szakpolitikai ajánlást, illetve publikáltak egy kiskönyvet, valamint több beszámolót és jelentést is. A CroCoos projekt által publikált anyagok többsége több nyelven is elérhető.

A CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! elnevezésű projekt az Európai Bizottság által az egész életen át tartó tanulás programja keretében finanszírozott, 2014 májusa és 2017 áprilisa között megvalósított nemzetközi projekt volt, melyben Magyarország, Szerbia és Szlovénia vett részt.

Rugalmas alapszintű oktatás a JOPO-val

A JOPO projektet a Finn Oktatásügyi Minisztérium indította el az iskolai lemorzsolódás arányának csökkentésére irányuló törekvései részeként. Ahogyan azt a projekt elnevezése is jelzi, a JOPO célja olyan rugalmas és változatos tanítási módszerek kidolgozása, melyek figyelembe veszik az egyes diákok egyéni szükségleteit. A projekt keretében alkalmazott cselekvésen alapuló tanulási módszerek egyes tanulók esetében rendkívül hatékonynak bizonyultak. Mások számára hasznosabbak voltak olyan nem hagyományos tevékenységek, mint a tevékenység közbeni tanulás vagy az iskolai táborok; de sok diák számára volt eredményes a kiscsoportos munka is.

A JOPO tevékenységei hatékonynak bizonyultak. A részt vevő diákok közel 90%-a fejlődött a projekt előtti állapotához képest, ami többek között abban mutatkozott meg, hogy többségük átvehette végső bizonyítványát, sokaknak csökkent a hiányzásai száma, illetve megnőtt a tanulási motivációja.

A JOPO projekt 2006-ban indult, és azóta módszereit Finnországban belefoglalták az alapszintű oktatásról szóló törvénybe és kormányrendeletbe. A projektről bővebben is olvashat az Európai iskolai eszköztár cikkében, illetve a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökség weboldalán, ezen belül is ebben a cikkben (ez utóbbi finn és svéd nyelven elérhető).

HeadStart – előnnyel indulni az életben

Smiling boy and girl

A korai iskolaelhagyás megelőzése szoros kapcsolatban áll a diákok mentális jóllétével – a 10-16 éves diákoknak szóló HeadStart program ezért ezt helyezi munkája középpontjába.

A programban részt vevő hat partnerség a helyi kontextushoz és a fiatalok egyéni szükségleteihez igazítja támogató tevékenységeit. Például egy, a középiskola megkezdése miatt szorongó diák számára egy rugalmasságot támogató mentort biztosítanának, amíg a fiatal meg nem szokja új körülményeit; egy kortárs zaklatást elszenvedő fiatalnak pedig olyan önkéntes tevékenységeket végző csoportot ajánlanának, ahol növelheti önbizalmát, és új barátokat szerezhet. A HeadStart program egyik alapelve a közös munka, ezért mindegyik partnerségben részt vesz egy-egy fiatalokból álló munkacsoport is, melyek tagjai segítenek kidolgozni a helyi szolgáltatásokat.

A program résztvevői által kidolgozott segédanyagok – többek között fiatalok, szülők és szakemberek számára optimalizált tanulási útvonalak – nagy része elérhető a HeadStart weboldalán (Support and Guidance Directory). A program egy másik fontos terméke egy eszköztár a kortárs mentoráláshoz (Peer Mentoring Toolkit).

A HeadStart programot az egyesült királysági National Lottery Community Fund indította el 2016-ban, és várhatóan 2021-ben zárul majd le.

A mi iskolánk, az én jövőm

Secondary school pupils carrying flower pots

A korai iskolaelhagyáshoz számos olyan tényező is hozzájárulhat, melyek kívül esnek az iskolák hatáskörén. Az Our School, My Future projekt azonban igen jó eredményeket ért el már azzal is, hogy az iskolák hatáskörébe eső tényezőkre koncentrált. Ezek közé tartoznak például a tanítási módszerek, a tanterv, illetve az iskolán kívüli tevékenységek (például az ilyen lehetőségek megléte vagy hiánya), az iskola légköre, az iskolai kortárs zaklatás, valamint a szülők bevonása.

A projekt résztvevői számos tevékenységet hajtottak végre, többek között a „My School Garden” című eTwinning projektet. Emellett több projektterméket is publikáltak, többek között egy útmutatót a korai iskolaelhagyás témájáról (ESL Guidebook), illetve egy „Teaching Approaches to Robotics in Secondary Education” (Tanítási módszerek a robotika középiskolai oktatásához) című kézikönyvet. A fentiek mellett a projekt keretében összesen 65 pedagógus részt vett egy nemzetközi programban is, melynek célja az volt, hogy a testnevelésen és szabadtéri tevékenységeken keresztül a diákokat az egészséges életmódra neveljék, és társas készségeiket fejlesszék. (A program címe: „Promotion of healthy lifestyles and development of the students’ social skills through physical education and environmental activities”).

Az „Our School, My Future” projektet egy öt ország részvételével alakított Erasmus+ stratégiai partnerség hajtotta végre 2014 és 2016 között (a részt vevő országok: Görögország, Lengyelország, Románia, Spanyolország és Törökország). A projekt elnyerte a sikertörténet és a követendő gyakorlati példa minősítéseket.

Ha szeretne további, jelenleg folyamatban levő vagy már lezárult európai uniós finanszírozású iskolai oktatási projekteket felfedezni, tekintse meg az Erasmus+ Projekteredmények Platform weboldalát.