A történelemtanítás újragondolása

Kép: a berlini fal, 1989 / © European Commission

Miközben Európa jelentős gazdasági és társadalmi kihívásokkal küzd, a történelemtanítás minden korábbinál fontosabbá vált.

Az „Observatory on History Teaching”

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a 4. Fenntartható Fejlődési Cél megvalósítására irányuló törekvés részeként 2020 novemberében hozta létre az Observatory on History Teaching in Europe (az európai történelemtanítás megfigyelőközpontja) szervezetet.

A megfigyelőközpont fő feladata a projektben részt vevő 17 országban zajló történelemoktatás helyzetére vonatkozó pontos adatok gyűjtése és megosztása, a bevált gyakorlatok cseréjének és a közös tanulásnak az elősegítése, és egy, a szakmai fejlődést elősegítő felület biztosítása.

Az Európa Tanács görög elnöksége szerint a megfigyelőközpont „értékes eszközként szolgál majd a veszélyes revizionizmus, illetve a történelmi tények meghamisítása elleni küzdelemben.”

EUROCLIO: tanítsuk meg, hogy lehet tiszteletteljesen vitázni ellentmondásos témákról

Az Observatoryhoz hasonlóan az EUROCLIO (az európai történelemtanárok egyesülete) szintén népszerűsíti a kritikus- és a több nézőpontot figyelembe vevő gondolkodást és a kölcsönös tiszteletet, továbbá ösztönzi az ellentmondásos témák feldolgozásának felvállalását. Emellett támogatja „a történelem, az állampolgári ismeretek és kulturális örökség felelősségteljes és innovatív oktatását.”

2020-ban az EUROCLIO „Controversy and disagreement in the classroom” (Ellentmondások és véleménykülönbségek a tanteremben) témában rendezte meg éves konferenciáját. Ahogyan egyre nő a tantermi sokszínűség, és egyre nehezebbé válik a „véleménybuborékainkból” való kitörés, a pedagógusoknak megfelelő készségekkel kell rendelkezniük az olyan helyzetek kezeléséhez, melyekben szélsőséges és egymással szöges ellentétben álló nézetekkel kell foglalkozniuk.

Át kell-e alakítanunk a történelem tantárgy tantervét?

Mindezek fényében több kérdés is felmerül a történelem tantárgy tantervének újragondolása tekintetében. Hogyan kezeljük a szociológiai evolúciót? Hogyan teremthetjük meg a békés egymás mellett élés feltételeit? Hogyan hívjuk fel a figyelmet közös történelmi örökségünkre? Hogyan kerülhetjük el az elfogultságot, az előítéleteket és a részrehajlást?

Ha a történelem oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk a kritikus gondolkodásra, az elsődleges források használatára, és törekszünk a történelem több nézőpontból való vizsgálatára, azzal megnövelhetjük az esélyét annak, hogy diákjainak elfogadják és megbecsüljék a sokszínűséget. Emellett a rugalmasabb gondolkodást is elősegíthetjük azzal, ha a történelem tantárgyat tágabb tudományterületek kontextusában tanítjuk (pl. társadalomtudományok).

Ha szeretne többet is megtudni az EUROCLIÓ-ról, olvassa el ezt a korábbi cikkünket.


Céline Jambon az Európai Bizottság szakpolitikai tisztviselője. Jelenleg elsősorban az oktatási-, illetve a koragyermekkori nevelést és gondozást érintő szakpolitikákkal foglalkozik.