Az ukrajnai menekültek számára biztosított oktatás és támogatás

Alább összegyűjtöttünk egy sor cikket és forrást, melyek az ukrán fiataloknak az európai uniós tagállamok és az Erasmus+ programban részt vevő országok oktatási rendszereibe való integrációjának elősegítéséről szólnak. Ezt az oldalt folyamatosan frissítjük a legfrissebb fejleményeknek megfelelően.

Ukrán nyelvű online felületek és források

Ukrán nyelvű online oktatási segédanyagok: iskolai oktatás Ukrajnában nehéz körülmények között: Március 14 óta Ukrajna legtöbb régiójában újraindult az iskolai oktatás, főként távoktatás formájában. Az Ukrajnában, vagy annak határain kívül tartózkodó ukrán diákok számára egyaránt elérhetők ukrán nyelvű oktatási segédanyagok és tananyagok.

Iskolai oktatás és szolidaritás válsághelyzetben

Felmérés a több nézőpontot felvonultató történelemtanításról: Így szól George Santayana egyike leghíresebb aforizmája: „Aki nem képes felidézni a múltat, újra és újra megismétli azt.” Ennek fényében érdemes felvetnünk azt a gondolatot, hogy a történelemoktatás képes lehet erősíteni a kollektív emlékezetünket, ha egymásnak ellentmondó nézőpontból mutat be történelmi eseményeket. Felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön mit gondol a multiperspektivitás kérdéséről a történelemoktatásban.

Korábbi európai háborúk történelemtanításra vonatkozó tanulságai: Katonai konfliktusok idején, mint amilyen például az ukrajnai háború, ismételten el szokták kezdeni megvitatni az emberek a történelmi narratívák, illetve a történeti események tanításának problémáját. Alábbi útmutatónkban azt fogjuk megvizsgálni, milyen módszerek állnak a pedagógusok rendelkezésére, amelyek segítségével át tudják beszélni a konfrontációkat és a nézeteltéréseket a diákjaikkal, és érdemi módon tudják tanítani a tantárgyat.

Az európai iskolák válasza Oroszország Ukrajna elleni támadására: Európa-szerte számos iskolavezetőség és iskolaközösség nyilvánította ki szolidaritását Ukrajna mellett, a pedagógusok pedig felvállalták, hogy válaszoljanak diákjaik kérdéseire. Az alábbi cikkben néhány elismerésre méltó ötletet és gyakorlatot ismertetünk.

Az oktatás védelme fegyveres konfliktusok idején: Az oktatáshoz való jog fenntartása, illetve a gyerekek, az oktatásban dolgozó szakemberek és az iskolák mindennemű ártalomtól való védelme még háborús konfliktus idején vagy más veszélyes helyzetekben is alapvető fontosságú. Számos nemzetközi kezdeményezés törekszik ennek biztosítására.

Információk a 2016-ban átalakított ukrajnai oktatási rendszerről: Egy 2016-ben elindított oktatási reform sok változást hozott Ukrajna oktatási rendszerébe.

A menekült diákok oktatása

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Koragyermekkori nevelés és gondozás biztosítása ukrán menekült gyerekek részére: Az újonnan érkezett ukrán menekültek között jelentős számban találunk kisgyermekeket. Milyen módszerek állnak rendelkezésünkre, hogy fogadni tudjuk őket Európa különböző országainak koragyermekkori nevelést és gondozást végző intézményeiben?

Az ukrán menekültek inklúziója a középfokú oktatásba: mit tegyünk, ha egész egyszerűen nem beszélik a tanítás nyelvét?: Az előző néhány hét során körülbelül 5 millió ukrán állampolgár lépett az Európai Unió területére. Ukrajna Oktatási Minisztériuma fantasztikus munkát végzett, és minden, a középfokú oktatásban tanuló diák számára lehetővé tette az online oktatásban való részvételt, de további akadályok is nehezítik az iskolások dolgát. Mialy Dermish, a SIRIUS hálózat vezetője az alábbiakban az ukrán diákok társadalmi-nyelvi befogadásával kapcsolatban osztja meg velünk gondolatait, és felvázol egy utat, amely a siker záloga lehet az oktatás területén.

A menekült tanulók mentális egészségének és jóllétének támogatása a folyamatosság elvének érvényesítésével emberi kapcsolatokon keresztül: A háborús élmények, a megszokott környezetből való hirtelen kiszakadás, a rokonok miatti aggódás mind-mind negatívan befolyásolják a menekült gyerekek mentális egészségét és jóllétét, ami a tanulásra is kihat. Fontos ezért, hogy azok az iskolák, amelyek az utóbbi időben sok menekült tanulóval kezdtek együtt dolgozni, „menekültkompetens” intézményekké váljanak.

Hogyan oldják meg az EU-s tagállamok a menekült diákok taníttatását?: Az Európai Unió oktatásügyi minisztériumainak képviselői 2022. április 4-én az EU Oktatásügyi Szolidaritási Társulás Ukrajnáért iskolaügyi munkacsoportjának ülésén az egymástól tanulás módszerével vizsgálták meg, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy megfelelő számú pedagógust találjanak a menekült diákok mellé.

Az ukrán diákok képesítéseinek elismerése: A menekült tanulók szülőhazájukban megszerzett képesítéseinek elismerése, valamint az elért oktatási szintek felmérése fontos szerepet tölt be a magasabb oktatási szintekhez, illetve a munkaerőpiachoz való hozzáférés szempontjából.

A befogadó oktatás és az állampolgári nevelés terén megvalósított inspiráló gyakorlati példák gyűjteménye: A „Compendium of inspiring practices on inclusive and citizenship educationˮ című gyűjtemény egy sor változatos gyakorlati példát mutat be azzal a céllal, hogy ötleteket és inspirációt nyújtson az európai oktatási és képzési rendszerek inkluzivitásának növelésére törekvő politikai döntéshozók és szakemberek számára. A kiadvány további célja hozzájárulásával tovább bővíteni az inkluzív oktatás jelentőségét és hozzáadott értékeit bizonyító adatok egyre növekvő tárát. (2021)

A menekült és migráns fiatalok integrációja az oktatáson keresztül: Az „Inclusion of young refugees and migrants through education” című tematikus adatlapot a közös értékek és az inkluzív oktatás előmozdításával foglalkozó „Oktatás és képzés 2020” munkacsoport tagjai állították össze. (2020)

PAESIC – segédanyagok tanároknak és iskolavezetőknek: Az Erasmus+ program 2. kulcsintézkedése keretében futó PAESIC (Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom = A társas inklúzió iskolai erősítését célzó pedagógiai megközelítések) projekt célja az általános iskolai tanárok támogatása abban, hogy segítsék a diákok – különösen a menekült és bevándorló hátterű gyerekek – beilleszkedését az osztályba. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Migráns diákok az európai iskolákban: az idegen nyelvek tanulása és a nyelvismeret szinten tartása: Az újonnan érkezett migráns gyerekek támogatása a tanítási nyelv elsajátításában, valamint a már létező nyelvismeretük fenntartásában és fejlesztésében kulcsfontosságú szerepet tölt be új környezetükbe való befogadásukban és integrációjukban, valamint tanulmányi előmenetelükben is. (2018)

A pedagógusok felkészítése a sokszínűség kezelésére: Noha az európai társadalmakban már nem új jelenség a sokszínűség, a természete gyors ütemben változik. Az Európán belüli mobilitás, a nemzetközi migráció és a globalizáció következtében Európa sokszínűsége egyre növekszik. (2017)

A School Education Gateway portálon további anyagokat is találhat a témában, ha rákeres a „migrant students" („migráns diákokˮ) címkére.

Szakmai továbbképzési műhelyek

2022. április 22.: Webinárium a menekült gyerekek mentális egészségének és jóllétének előmozdításáról az iskolában

2022. május 6.: Webinárium az újonnan érkező menekült gyerekek fogadásáról az osztályban

2022. május 13.: Webinárium a menekült gyerekek oktatásának témájáról a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben

2022. május 23. – június 6.: A tanártovábbképzésbe beépíthető kurzus a bevándorlók, illetve menekültek iskolai integrációjáról

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

A School Education Gateway portálon további kurzusanyagokat is talál a témában a Kurzuskatalógusban.

Kapcsolattartás a pedagógusok között

Csatlakozzon az eTwinning programhoz, az iskolai munkatársak (pedagógusok, iskolai vezetők, iskolakönyvtárasok) online közösségéhez, ahol kommunikálhat kollégáival, együttműködhet velük, illetve megoszthatja oktatási segédanyagait. Az eTwinning program kiáll az ukrán pedagógusok és diákok mellett, és több formában is támogatja őket, például a migráns és menekült gyerekek iskolai integrációjával foglalkozó csoportokban folytatott megbeszéléseken keresztül, a közösségi szolidaritás közvetítésével, valamint az ukrán pedagógusok és diákjaik támogatását célzó tevékenységekkel.

A migráns és menekült diákok iskolai integrálása: Milyen módszerekkel tehetjük a migráns és menekült diákok számára a lehető legotthonosabbá új iskolai környezetüket? Az eTwinning közösség több formában is támogatja az Ukrajnából elmenekült pedagógusokat és diákokat. Ennek részeként a korábban a migráns diákok integrálásával foglalkozó Kiemelt eTwinning Csoport tevékenységeit kiterjesztettük a menekülteket segítő pedagógusok támogatására is. A csoport új, „Integrating migrants and refugees at school” (A migráns és menekült diákok iskolai integrálása) néven folytatja munkáját azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson minden európai pedagógusnak, akik a menekült gyerekek oktatáshoz való jogának érvényesítésére töreksznek, illetve akik a normalitás bizonyos szintjének biztosításával szeretnének hozzájárulni a háború és a helyváltoztatás által kiváltott trauma hatásainak csökkentéséhez.