Milyen előnyökkel jár az árnyékoktatás?

Kép: Tom Barrett / Unsplash.com

Ha megvizsgáljuk, milyen módokon vesznek részt a diákok és családjaik az ún. árnyékoktatásban – az iskolai oktatást kiegészítő magánoktatásban –, jobban megérthetjük az iskolán kívül zajló tanulás folyamatait. Mit tudunk tehát erről a jelenségről?

Noha az árnyékoktatás egy széles körben elterjedt jelenség, az oktatáskutatás igen kevés figyelmet fordít rá. A szakirodalom rendszerint a diákok formális oktatásban nyújtott teljesítményének javítására irányuló fizetett magánoktatásként határozza meg a fogalmat.

A kiegészítő jellegű oktatás e körébe tartozik az egyéni korrepetálás, de megvalósulhat a tanítási időn kívüli iskolai foglalkozások vagy akár szabadidős vagy kulturális tevékenységek keretében is. Magában foglalhat olyan oktatási tevékenységeket is, melyek a diákok technikai készségeinek fejlesztésére irányulnak – például a programozás, a gépészeti ismeretek, a zenei előadás vagy a sport terén.

Annak ellenére, hogy az oktatás e formáját nem fedezi az állami finanszírozás, mégis a formális oktatás kiegészítéseként tekinthetünk rá, ami szilárdan beépül az oktatási rendszerekbe. Az árnyékoktatás szolgáltatói a magánszemélyektől a nemzetközi vállalatokig (pl. Kumon központok) terjednek, helyszínei is rendkívül változatosak lehetnek (pl. kereskedelmi épületek, állami finanszírozású iskolák, közösségi központok, ifjúsági szervezetek épületei, a diákok vagy a magánszolgáltatók otthona, könyvtárak), és egyre jellemzőbb az online felületeken, például videokonferenciák keretében folytatott árnyékoktatás is.

Az árnyékoktatásban világszerte tömegesen vesznek részt a diákok, és a családok szinte jövedelmi szintjüktől függetlenül igénybe veszik gyermekeik tanulmányi eredményeinek és jövőbeli lehetőségeinek javítása érdekében, így például azért, hogy magas osztályzatokat szerezhessenek meg a tanulmányi pályafutásban jelentős szerepet játszó szummatív jellegű vizsgákon. Az árnyékoktatás a különleges tehetségű diákok képességeinek teljes kibontakoztatását is elősegítheti.

Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy ebben a kiegészítő jellegű oktatásban való részvételhez megfelelő anyagi források szükségesek, így a méltányos oktatási rendszerekben betöltött szerepe vitatható lehet.