Felelősségi nyilatkozat

A School Education Gateway projekt az Európai Unió kezdeményezése, melyet az Erasmus+, az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja finanszíroz. A projektet az Európai Bizottság irányítása mellett annak Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hajtja végre.

Az EUN Partnership AISBL (közkeletű nevén European Schoolnet, a továbbiakban: EUN) kezdeményezései népszerűsítése céljából üzemelteti ezt a webhelyet.

A webhelyen publikált anyagok és információk kizárólag tájékoztatásként szolgálnak.

Célunk, hogy ezek az információk mindig naprakészek és pontosak legyenek. Amennyiben valamely információk helytelensége a tudomásunkra jut, törekszünk a hiba kijavítására. Ugyanakkor az Európai Bizottság, az EACEA és az EUN nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget az ezen a webhelyen közzétett információkkal kapcsolatban.

A webhelyen közzétett információk:

  • általános jellegűek, és nem vonatkoztathatók konkrét természetes vagy jogi személyek egyedi helyzetére;
  • nem szükségszerűen átfogók, teljeskörűek, pontosak vagy naprakészek;
  • egyes esetekben olyan külső webhelyekre hivatkoznak, melyek nem tartoznak az Európai Bizottság, az EACEA vagy az EUN ellenőrzése alá, és amelyek tartalmáért az Európai Bizottság, az EACEA és az EUN nem vállal semmiféle felelősséget;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

Az EUN fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részét bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

A jelen felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelményeket megsértve korlátozza az Európai Bizottság, az EACEA és az EUN felelősségét, illetve hogy kizárja az Európai Bizottság, az EACEA és az EUN felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályokba ütközne.

Szerzői jogi nyilatkozat

A sokszorosítás a forrás feltüntetése esetén engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetében. Amennyiben az információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez kötött, az ilyen engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és abban egyértelműen feltüntetik a használatra vonatkozó esetleges korlátozásokat.

A felhasználók által közzétett anyagok és egyéb tartalmak a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló 2011. december 12-i 2011/833/EU bizottsági határozat hatálya alá tartoznak, és ebből következően az ezek további felhasználására vonatkozó előírások – kivéve egyéb rendelkezés esetében – összhangban állnak az „Attribution 4.0 International” (CC BY 4.0 – Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi) Creative Commons licencben meghatározott feltételekkel.