Education Talks: Podrška karijeri nastavnika i ravnatelja škola

Nastavnička karijera često se smatra suhoparnom ili jednodimenzionalnom, ali to ne može biti dalje od istine. Predstavnici europskih ministarstava obrazovanja i organizacije dionika raspravljaju o mogućnostima koje su već svojstvene nastavničkoj karijeri te razgovaraju o tome kako ih Radna skupina za škole u okviru ET2020 može dalje poboljšati.

Lilia Vicente (Portugal): Zanimljivo je vidjeti koliko smo različiti, a istovremeno imamo iste probleme.

Katerina Grgec (Hrvatska): Budući da imamo različite sustave i vrlo često nismo svjesni dobrih stvari u našem sustavu, vrlo je vrijedno kada međusobno razgovaramo, dijelimo probleme s kojima se suočavamo u dotičnim sustavima, ali dijelimo i najbolje prakse tako da ih možemo primjenjivati ponovno kod kuće.

Hans Laugesen (Europska trgovačka unija, Odbor za obrazovanje): Vrijeme je da nastavničko obrazovanje postane privlačnije kako bi se zaposlili i zadržali osposobljeni nastavnici u korist rezultata učenja učenika. U mnogim zemljama, karijera jednostavno znači povećanje plaća, no opisati različite putanje profesionalnih prilika u svojstvu nastavnika vrlo je važno za razvoj škole.

Hannah Grainger Clemson (Europska komisija, koordinatorica Radne skupine za škole u okviru ET2020): U središtu je našeg rada predodžba da ako želite osmisliti iskustvo smislenog učenja za sve mlade u Europi, trebate imati dovoljno stravstvene i vrlo kompetentne nastavnike i ravnatelje škola. Odgovorni su za svakodnevni razvoj učenika, i zbog učenika preuzimaju svoju profesionalnu ulogu. Europski školski obrazovni sustavi ne žele samo kontinuirano zapošljavati dovoljan broj nastavnika i ravnatelja škola, već ih žele i zadržati i dalje osposobljavati, i tu je riječ o zadržavanju. Drugi je ključni cilj koji bi mogli nazvati regeneracija: ideja je da bi profesionalci trebali biti motivirani kontinuirano odražavati svoje interese i razvijati se, kao i poduprijeti svoje šire znanje dijeljenjem prakse s drugima i mentoriranjem manje iskusnih kolega. Međutim, znamo da postoji ozbiljan manjak nastavnika, i karijere u školskom obrazovanju još se uvijek smatraju suhoparnim ili jednodimenzionalnim, s nekoliko ili nijednom prilikom za napredovanje. Time nastaje ozbiljan problem za škole kao i za školske obrazovne sustave.

Liesbeth Hens (Belgija, Flamanska zajednica): U svojstvu tvorca politika, uglavnom pridajemo pozornost nastavnicima općenito, kao sveobuhvatnoj skupini. No vrlo je važno i sagledati nastavnika kao pojedinca te kako se razvija tijekom karijere i tijekom svojeg profesionalnog života. Smatram da je vrlo važno pronaći ravnotežu u sagledavanju pojedinačnih nastavnika i nastavnika kao sveobuhvatne skupine u vašem obrazovnom sustavu.

Hannah Grainger Clemson: Razvoj nastavnika i ravnatelja škola te njihovo napredovanje u karijeri obuhvaća dinamičko međusobno djelovanje između motivacije, sposobnosti i prilike, a sve je troje potrebno: motivacija za razvoj vlastite sposobnosti i sposobnosti kolega, kao i prilike kako bi se ta sposobnost primijenila u praksi. Isto tako, ako se ukaže neočekivana prilika, trebalo bi poduprijeti razvoj potrebnih novih sposobnosti kako bi se ispunila ta uloga. Da bi se to primijenilo u praksi, potrebno je osobito razumjeti radni vijek nastavnika i ravnatelja škola kao njihove karijere, odnosno putanje tijekom značajnog razdoblja s različitim prilikama za promjenu i napredak unutar zvanja i kroz zvanje.

Marco Snoek (Nizozemska): Ono što zajedno razvijamo u Radnoj skupini mnogo je šire razumijevanje načina na koji se nastavnici mogu razvijati i napredovati tijekom nastavničkog života, i postoji mnogo šira raznolikost nego što često mislimo. I smatram da se time stvarno obogaćuje naše razumijevanje, i mislim da je važno razumijevanje kako bi nastavnici bili upoznati sa svim ovim prilikama koje za njih postoje. No smatram da je važno da nastvnici imaju prilike razvijati se, mijenjati se u svojem radu, jer će na taj način i dalje pokazivati veliku želju za poučavanjem i radom u školi, i smatram da su nastavnici s velikom željom ključni za obogaćeno učenje učenika.

Hannah Grainger Clemson: Karijere se ne sagledavaju u školskom obrazovanju kao jednodimenzionalne, već postoji nekoliko načina razumijevanja putanja karijere nastavnika i ravnatelja škola na temelju primjera za koje znamo da su već utvrđeni u europskim državama. Najočitiji primjeri su steći funkciju s povećanom odgovornošću, ili postati kompetentniji ili stručni nastavnik - tj. napredovati prema gore, ili prema gore i prema van. Postoji i ideja o preuzimanju nove uloge u istoj školi, kao koordinator za posebne potrebe, ili o mijenjanju konteksta, kao što je prelazak u drugu školu ili iz osnovnoškolskog na srednjoškolsko obrazovanje. Tome se treba dodati i mogućnost rada ne samo u školi, već i izvan nje istovremeno, na primjer pomoći voditi mrežu ili djelovati u svojstvu regionalnog savjetnika. I naravno, mogućnost napredovanja u novoj karijeri, ili ulazak u zvanje iz drugog područja. Čvrsto vjerujemo da priznavanjem različitih mogućih putanja karijere, može postojati nada da će obrazovni sustavi pozitivno mijenjati radni život svojih profesionalaca i odnose prema zvanju.

Marco Snoek: U Nizozemskoj smo već raspravljali o sveobuhvatnoj ideji nastavničke karijere, no smatram da nas je razmjena u europskom kontekstu stvarno potaknula da sagledamo što već imamo, a što još nedostaje. I posebno smatram da je ideja o okviru kojim se podupire nastavnička karijera značajna za nas.

Hannah Grainger Clemson: Radna skupina za škole sastoji se od predstavnika europskih ministarstava obrazovanja i organizacija dionika. Obuhvaćeni su politički dužnosnici, i mnogi od njih su bivši nastavnici, kao i istraživači, inspektori, direktori u području školskog obrazovanja, što znači da ne održavamo uobičajene sastanke, već više radimo u okruženjima kao što su radionice, kao zajednica obrazovnih djelatnika. I tijekom prethodnih 18 mjeseci, pozvali smo i druge stručnjake u školskom obrazovanju te predstavnike učenika i predstavnike organizacija čelnika obrazovnih ustanova na naš događaj, što je po mojem mišljenju obogatilo rasprave i učinilo ih raznolikima.

Elen Ruus (Estonija): Po mojem mišljenju, u čitavom postupku Radne skupine za škole u okviru ET2020 bilo je riječi o vršnjačkom učenju, o upoznavanju s time što druge države čine, izmjenjivanjem ideja i međusobnim nadahnućem. Uistinu smatram da je čitavi postupak vrlo koristan.

Rodrigo Melo (Europski savez obrazovnih poslodavaca): Uvijek je fantastično surađivati s ljudima iz svih tih različitih europskih država. I stvarno imamo osjećaj da su neki problemi isti, čak i ako su u drugačijim kontekstima.

Katerina Grgec: I otkada provodimo reformu kurikuluna i mijenjamo osposobljavanje nastavnika i također smo predstavili novu politiku u kojoj smo prepoznali sav dodatni rad koji nastavnici provode, kao što su projekti, za nas je ovaj vodič vrlo važan. Vrlo često nastavnici nisu svjesni da čak i kada se osposobljavaju, kada dijele znanje sa svojim kolegama na školskoj razini, da zapravo napreduju u svojoj karijeri i ne zadržavaju se na istoj razini.

Mary Gilbride (Irska): Vodič bi trebao možda pomoći ravnateljima škola i čelnicima obrazovnih ustanova ostvariti važnost njihove uloge u utvrđivanju profesionalnih potreba njihovih nastavnika i potreba njihovih škola. I trebao bi postati dio profesionalnog razgovora na pojedinačnoj razini s nastavnicima, tako da bi ravnatelj škole ili čelnik obrazovne ustanove rekao: “Koje su vaše potrebe za učenjem te kako ih možemo olakšati?”

Wim De Grieve (Belgija, Francuska zajednica): Uistinu se nadam da će postati samosvjesniji i svjesniji prilika unutar i izvan svoje nastavničke karijere.

Diana Saccardo (Italija): Nadam se da će razumjeti da je potrebno pružiti pozornost i podršku karijeri nastavnika i ravnatelja škole kako bi ih se privuklo i zadržalo u sustavu i kako bi ih se se stalno motiviralo.