Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) ključni je element cjeloživotnog učenja u okviru kojeg mladi stječu kompetencije i odgovarajuća iskustva potrebna za određena zvanja.

Inicijalni SOO (I-SOO) obično se provodi tijekom višeg srednjoškolskog obrazovanja, prije zapošljavanja. Provodi se u školi i u radnim okruženjima, kao što su centri za osposobljavanje i poduzeća. Razlikuje se od zemlje do zemlje, ovisno o nacionalnim sustavima i gospodarskim strukturama.

Kontinuirani SOO (K-SOO) provodi se nakon inicijalnog obrazovanja i osposobljavanja ili nakon početka zapošljavanja. Učenje se većinom odvija na radnom mjestu.

U prosjeku 50 % mladih u Europi u dobi od 15 do 19 godina sudjeluje u I-SOO-u na višoj srednjoškolskoj razini. Međutim, sudjelovanje je ponegdje 15 %, a drugdje više od 70 %.

Najnoviji sadržaj

Poveznice