Poduzetništvo

Poduzetnička je kompetencija sposobnost utvrđivanja i iskorištavanja prilika te planiranja kreativnih postupaka koji imaju kulturnu, društvenu ili financijsku vrijednost i upravljanja njima.

Za poduzetničku je kompetenciju potrebno znanje o kontekstima i prilikama, pristupima planiranju i upravljanju, etičkim načelima te o samosvjesnosti.

Njome su obuhvaćene vještine kreativnosti (mašta, kritičko razmišljanje, rješavanje problema), komuniciranja, mobiliziranja resursa (ljudi i stvari) te hvatanja u koštac s nesigurnošću, nejasnoćom i rizikom.

Poduzetničkim načinom razmišljanja obuhvaćeni su i osjećaj o samoučinkovitosti, motivacija i ustrajnost te poštovanje ideja drugih.

Za poduzetničko su obrazovanje uz učinkovitost u razvoju kompetencija učenika i sposobnost škola da stvaraju potporna i stimulirajuća okruženja za učenje jednako tako važne i osobne kompetencije i motivacija nastavnika.

Poduzetničko obrazovanje ne može biti odvojeno od svijeta izvan škole. Za poduzetničko obrazovanje može biti potrebno partnerstvo s vanjskim organizacijama kako bi se olakšalo učenje na druge načine.

U ovom odjeljku možete pronaći članke i ostale materijale o ovoj temi. Više o ovoj temi pročitajte na mrežnoj stranici Europske komisije. Za istraživanje ostalih tema koristite izbornik na vrhu stranice.

Najnoviji sadržaj