Inkluzivno obrazovanje i rješavanje ranog prekida školovanja

U putanjama razvoja učenika postoji opasnost od fragmentacije, što može biti razlog za postizanje ispodprosječnih rezultata i za mogući rani prekid školovanja. Prilikom prijelaza iz jedne školske razine i vrste škole u drugu mogu nastati problemi, no mogu se otkriti i simptomi ostalih problema. Čak i pristup obrazovanju može biti problem za mnoge mlade ljude.

Jedan od deset mladih Europljana napušta školovanje ili osposobljavanje bez da posjeduje vještine i kvalifikacije koje se sada smatraju potrebnim za uspješan prijelaz na tržište rada te za aktivno sudjelovanje u današnjem društvu, što znači da se izlaže riziku od nezaposlenosti, socijalnoj isključenosti i siromaštvu.

Postoji mnogo razloga zbog kojih se neki mladi ljudi rano odriču obrazovanja i osposobljavanja: osobni ili obiteljski problemi, poteškoće pri učenju ili loša socijalno-ekonomska situacija. Međutim, osobine obrazovnog sustava i školska klima isto su tako važni čimbenici u postupku uključivanja ili neuključivanja učenika. Putevi obuhvaćaju različite načine učenja i postojanja i za učenike može biti pozitivno ako su ti putevi fleksibilni te roditelji i učenici mogu napraviti informirane izbore.

Potreban je „cjelokupan školski pristup“ i čitava školska zajednica (ravnatelji škola, školsko osoblje, učenici i obitelji) treba biti uključena u kohezivnu, zajedničku i kolaborativnu akciju uz snažnu suradnju s vanjskim dionicima i zajednicom.

U ovom odjeljku možete pronaći članke i ostale materijale o ovoj temi. Više o ovoj temi pročitajte na mrežnoj stranici Europske komisije. Za istraživanje ostalih tema koristite izbornik na vrhu stranice.

Najnoviji sadržaj

Linkovi

Saznajte o mogućnostima za škole i nastavnike financirane u okviru programa Erasmus+

Posjetite platformu eTwinninga za školska partnerstva

Posjetite Europski paket alata za škole te saznajte više o aktivnostima koje možete poduzeti kako bi se spriječio rani prekid školovanja