Digitalna kompetencija

Europsku digitalnu transformaciju ubrzat će brzi napredak novih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, robotika i računarstvo u oblaku. Kao i kod prijašnjih većih tehnoloških napredaka, digitizacija utječe na život ljudi, na njihovo međusobno djelovanje, učenje i rad. Iz tog je razloga cjeloživotni razvoj digitalne kompetemcije važan.

Isto tako, prikladnim korištenjem digitalnih tehnologija u obrazovanju mogu se koristiti postupci poučavanja i učenja za sve kompetencije. Učionice mogu biti otvorene za svijet istraživanja, industrije i drugih kultura. Nastavnici i učenici mogu biti podupirani internetskim resursima i suradnjom. Pristupom digitalnim tehnologijama i njihovim korištenjem može se pomoći u smanjenju razlike u učenju između učenika višeg i nižeg socioekonomskog statusa. Personalizirano učenje, uključujući raznolikije oblike procjene, može imati za posljedicu povećanu motivaciju.

Europska komisija podupire učitelje i nastavnike, škole, tvorce politika te druge dionike nizom internetskih alata i resursa. U ovom odjeljku nalaze se najnoviji članci, publikacije i drugi resursi u pogledu digitalnog obrazovanja. Više o ovoj temi pročitajte na mrežnoj stranici Europske komisije.

Najnoviji sadržaj

Linkovi

Saznajte više o prilikama za škole i nastavnike financiranima u okviru programa Erasmus+

Posjetite platformu eTwinninga za školska partnerstva

Arhivi digitalnog obrazovanja (članci s portala Open Education Europa)

Okvir digitalnih kompetencija

Projekt SELFIE