Pedagoški savjetodavni odbor Teacher Academy

Pedagoški savjetodavni odbor Teacher Academy odgovoran je za program internetskih tečajeva Teacher Academy. Svake godine definira koji će se tečajevi ponuditi putem Teacher Academy te podržava izradu tečajeva, uključujući osiguranje kvalitete i upute o praksama e-učenja, instrukcijski dizajn te najsuvremenije metode poučavanja. Članovi Odbora potvrđuju planove tečajeva u kojima se navode ključni parametri svakog tečaja te se pružaju informacije o odabiru materijala koji će se upotrebljavati u svakom tečaju.

Pedagoški savjetodavni odbor sastoji se od stručnjaka iz područja e-učenja i profesionalnog razvoja nastavnika. Svake ih godine imenuje Europska komisija na temelju nominacija Ministarstava obrazovanja i European Schoolneta. Odbor uključuje voditelja Pedagoške savjetodavne skupine eTwinninga te predstavnike Europske komisije.

Luis Fernandes obnaša dužnost direktora Centra za osposobljavanje učitelja i nastavnika s naglaskom na obrazovanje i tehnologiju. Kao nastavnik (1991.), ravnatelj škole (1997.-2019.) i direktor Centra za osposobljavanje učitelja i nastavnika (2019.-), Luis je bio na čelu niza projekata koji su uključivali inovaciju i IKT za učenike i nastavnike u školama. Ovi su projekti nagrađeni na lokalnoj i međunarodnoj razini, uključujući službeno priznanje Microsofta za Freixo School Cluster kao inovativnu školu (2012.-2016.). Luis je kvalificirani nastavnik s dvjema diplomama iz Izrade kurikuluma i Školskog upravljanja. Certificirani je trener nastavnika i redovni je govornik na konferencijama i radionicama. Također je član velikog broja savjetodavnih odbora i radnih skupina u području korištenja tehnologije u obrazovanju.

Anne Gilleran obnaša dužnost više savjetnice i pedagoške rukovoditeljice Središnje službe za podršku eTwinningu. Rukovoditeljica je Pedagoške savjetodavne skupine u okviru eTwinninga te je odgovorna za sve središnje organizirane aktivnosti profesionalnog razvoja u okviru eTwinninga. Anne posjeduje značajno iskustvo u području europskih obrazovnih projekata, a posebno je specijalizirana za profesionalni razvoj i osposobljavanje učitelja i nastavnika. Prije toga obnašala je dužnost ravnateljice škole u Irskoj.

Daniella Tasic Hansen obnaša dužnost savjetnice u području pedagogije e-učenja te voditeljice projekata u eVidenCenter, nacionalnom danskom centru znanja u području e-učenja. Više je godina radila u području informacijske tehnologije u obrazovnom kontekstu u svojstvu trenerice i pedagoške savjetnice na različitim projektima s naglaskom na daljnje obrazovanje učitelja i nastavnika u području informacijske tehnologije, pedagogije i didaktike. Internetsko učenje s osiguranjem kvalitete i tečajevima internetskog učenja jedno je od njezinih područja rada. Ostala područja interesa obuhvaćaju digitalnu pismenost, didaktiku i pedagogiju e-učenja te učenje temeljeno na igrama.

Diana Laurillard profesorica je učenja na Odsjeku za digitalne tehnologije laboratorija znanja UCL Instituta za obrazovanje na kojem vodi istraživačke projekte o razvoju skupine alata za osmišljavatelje učenja i internetske zajednice za nastavnike i trenere, o adaptivnim softverskim intervencijama za učenike s niskom matematičkom pismenošću i teškoćama u učenju matematike te o uporabi masivnih otvorenih internetskih tečajeva za profesionalni razvoj. Trenutačno također obnaša dužnosti koistražitelja u Centru za globalno više obrazovanje (UCL-IOE); partnera istraživača u Istraživačkom centru za znanost učenja (Sveučilišta u Queenslandu i Melbourneu); glavne trenerice u području masivnih otvorenih internetskih tečajeva informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnom obrazovanju: Transformacija dječjeg učenja u kurikulumu na platformi Coursera i Osnove mješovitog učenja na platformi FutureLearn; članice Odbora Obrazovne fondacije i Zajednice znanja i inovacija Climate KIC Education. Prije toga obnašala je dužnosti voditeljice Jedinice za strategiju e-učenja u Odjelu obrazovanja i vještina; zamjenice prorektora za tehnologije učenja i poučavanje na Otvorenom sveučilištu; u Istraživačkom odboru o informacijskoj tehnologiji Sveučilišta Harvard; u Radnoj skupini za edukacijsku neuroznanost Kraljevskog društva, predsjednice Udruge za tehnologiju učenja, Thinker in Residence na Kraljevskoj flamanskoj akademiji u Belgiji. Njezina je najnovija knjiga Teaching as a Design Science iz 2012. Njezina prijašnja knjiga Rethinking University Teaching iz 2002. jedna je od najpoznatijih u tom području.

Madeleine Murray is National Coordinator CPD Design with PDST Technology in Education, part of the Irish Ministry of Education’s national Professional Development Service for Teachers (PDST). Madeleine is responsible for the design of online continuing professional development courses in digital technologies for teachers, including courses on digital learning planning, digital technologies for literacy, teaching online, amongst others. Madeleine također upravlja izradom videozapisa u kojima se naglasak stavlja na dobru praksu u primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije u irskim školama. Diplomirala je jezike na sveučilištu Trinity College u Dublinu i također je kvalificirana nastavnica osnovnoškolskog obrazovanja. Prije obnašanja dužnosti u obrazovanju Madeleine je nekoliko godina radila na osmišljavanju i ostvarenju profesionalnog razvoja u području informacijske i komunikacijske tehnologije za organizacije u komercijalnom i javnom sektoru.

Diego Rojas Ruiz diplomirao je filologiju i magistrirao didaktiku jezika i književnosti. Nastavnik je engleskog jezika. Od 2007. radio je za Španjolsku nacionalnu službu za podršku eTwinningu u okviru Španjolskog nacionalnog instituta za obrazovne tehnologije i osposobljavanje nastavnika. Koordinirao je i bio je odgovoran za sadržaje i metodologije u internetskim aktivnostima kao što su mentorirani tečajevi i masivni otvoreni internetski tečajevi.

Danguole Rutkauskiene izvanredna je profesorica na Odsjeku za multimedijsko inženjerstvo (Fakulteta informatike) Tehnološkog sveučilišta u Kaunasu u Litvi i stručnjakinja za obrazovanje na Baltičkom institutu obrazovne tehnologije (BETI). Bila je članica osnivačica Nacionalne udruge za obrazovanje na daljinu u Litvi, a trenutačno obnaša dužnost njezine predsjednice. Danguole je članica Upravnog odbora Europske udruge sveučilišta za učenje na daljinu (EADTU), članica je udruge INFOBALT te ostalih udruga. Obnašala je dužnost koordinatorice i partnerice u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovala je na nacionalnim seminarima i konferencijama kao i na međunarodnim događajima te ih je organizirala. Autorica je i koautorica 29 knjiga i monografija te 174 članaka na temu e-učenja. Područja od posebnog interesa su metodologija e-učenja, upravljanje tehnologijama naprednog učenja i njihova uporaba na sveučilištima i u obrazovnim institucijama. Nedavno je pokazala veliko zanimanje za masivne otvorene internetske tečajeve te aktivno sudjeluje u istraživanju o masivnim otvorenim internetskim tečajevima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Osim toga pokrenula je fazu pripreme i pružanja usluga u području triju masivnih otvorenih internetskih tečajeva.