Promicanje uključenja, kulturne raznolikosti i snošljivosti u obrazovanju

Picture: Monkey Business/Shutterstock.com

U ovoj se uputi obrazovateljima pružaju informacije i praktične ideje o tome kako promicati uključenje te kako učenicima približiti teme kulturne raznolikosti i snošljivosti.

Kako se politikom EU-a promiču uključenje i snošljivost u obrazovanju?

Da bi se bolje razumio način na koji EU teži jačanju snošljivosti i poštovanju raznolikosti, preporučujemo izvješće NESET (2016., na engleskom jeziku): u izvješću se ne prikazuje samo cjelokupni pregled obrazovnih politika u EU-u već se opisuju i najbolje prakse. Zaključak izvješća je taj da nije dovoljno objediniti djecu različitog podrijetla – potrebno je razvijati međukulturne kompetencije osoblja i učenika.

Druga nedavna studija EK-a usmjerena je k raznolikosti u nastavničkom zanimanju s posebnim naglaskom na nastavnike migrantskog i/ili manjinskog podrijetla. Njome se ispituju prepreke kao i politike i inicijative kako bi se podržala raznolikost nastavnika. U studiji se opisuje niz prepreka u pogledu raznolikosti nastavnog osoblja u svakoj fazi ‘putanje’ poučavanja te se preporučuje da bi umjesto povećanja brzine promjene trebalo provesti specifičnije politike i inicijative s naglaskom na raznolikost nastavnika.

U jednoj od Radnih skupina ET2020 Europske komisije poseban se naglasak stavlja na promicanje zajedničkih vrijednosti, uključivo obrazovanje i europsku dimenziju poučavanja u različitim sektorima obrazovanja i osposobljavanja. Poštuju se ciljevi Pariške deklaracije, a to su promicanje kritičkog mišljenja, medijske pismenosti i međukulturnog razumijevanja.

Koje se inicijative provode u praksi?

Nekoliko europskih inicijativa i projekata aktivno djeluju s ciljem inkluzivnijeg obrazovanja te promicanja aktivnog građanstva. U našem članku u odjeljku Prakse saznajte kako se eTwinningom i mrežom SIRIUS podržava razvoj društvenih, građanskih i međukulturnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kao i jačanje obrazovanja siromašnih učenika.

Politike na europskoj i nacionalnoj razini su važne, no škole se moraju također očitovati i trebalo bi ih poticati na izradu vlastitih praksi i politika kako bi se sva djeca integrirala. Saznajte više u članku u odjeljku Stručnjaci koji je za Gateway napisala Clare Ryan: Uključenje i raznolikost u obrazovanju – izazov je imperativ.

Nadahnjujući primjer o tome kako se novopridošloj djeci može zaželjeti dobrodošlica u školi dolazi iz škole Schiller Gymnasium u Kölnu, Njemačka. U ovom videozapisu pogledajte kako je do 100 novopridošle migrantske djece već iskoristilo školske pripremne razrede u kojima se pripremaju za stjecanje glavnog obrazovanja.

Migracija – integracija: Schule gestaltet Vielfalt | Škola upravlja raznolikošću! od Pädagogischer Austauschdienst na Vimeu.

Roditelji i zajednice mogu također imati važnu ulogu u podržavanju integracije učenika migrantskog podrijetla. U donjem videozapisu ‘Education Talks’ možete poslušati Tomislava Tudjmana sa Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu i Jensa Schneidera sa Sveučilišta u Osnabrücku kako govore o migrantskom obrazovanju.

Kako mogu promicati uključenje i snošljivost u svojem razredu?

Postoji niz resursa koje nastavnici i obrazovatelji mogu koristiti kako bi ova aktualna pitanja približili svojim učenicima.

Primjerice, započnite istraživanjem materijala koje je izradilo Vijeće Europe: u Povelji za sve podržava se predstavljanje mladima načela ljudskih prava i demokracije. Otkrijte i COMPASS, priručnik za obrazovanje za ljudska prava, uključujući aktivnosti učenja. Obuhvaća teme kao što su građanstvo i sudjelovanje, diskriminacija i nesnošljivost, migracija te vjera i uvjerenje.

Specifičniji naglasak prisutan je u publikaciji OSCE-a, UNESCO-a i Vijeća Europe, ‘Smjernice za obrazovatelje za suzbijanje nesnošljivosti i diskriminacije protiv Muslimana: Rješavanje islamofobije kroz obrazovanje‘.

Multimedijom se istraživanje tema može učiniti privlačnijim. Primjerice, u ovoj interaktivnoj karti na portalu Lucify prikazan je tijek migranata na njihovom putu prema europskim zemljama. Na internetskom portalu Bolji internet za djecu pružaju se informacije i nastavni resursi o medijskoj pismenosti i pametnoj uporabi digitalnih medija. Videozapisi koje je izradilo Vijeće Europe mogu također biti korisni.

eTwinning i njegovi kolaborativni prekogranični internetski projekti idealan su način kako približiti učenicima nove ljude, kulture, tradicije i jezike. Praktične ideje otkrijte Alatima eTwinninga odabirom teme ‘Građanstvo’. 

Tečajevi za profesionalni razvoj

Da biste više saznali o temi, pohađajte besplatne internetske tečajeve koje organizira Teacher Academy. U trima tečajevima od jeseni 2016. istražuje se tema o kulturnoj raznolikosti i uključenju novopridošlih migrantskih učenika i još su uvijek otvoreni za pregledavanje. Prvi tečaj je o kulturnoj raznolikosti u vašem razredu. 

Razmijenite stajališta i ideje!

Želimo Vas pozvati da razmijenite svoja iskustva, ideje i mišljenja o predmetu. Možete, primjerice, razmotriti sljedeća pitanja (za postavljanje komentara molimo da se prvo prijavite):

  • Kako Vaši učenici spoznaju kulturnu raznolikost i snošljivost?
  • Kako se u Vašoj školi promiču inkluzivno obrazovanje i snošljivost? 
  • Kako vidite ulogu roditelja i lokalne zajednice? Kako su oni uključeni? 
  • Što biste Vi ili Vaša škola još mogli učiniti u tom pogledu?